Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
,
,
..........
.
Gaan na die Mense
Gedig deur Lau Tsu
Translated by Bevan van der Berg
edited by Phil Bartle
.
Gaan
na die mense;
Woon saam met hulle;
Wees lief vir hulle;
Leer van hulle;
Begin waar hulle is;
Werk met hulle;
Bou op wat hulle besit.
. . . 
Maar is van die beste leiers,
Wanneer die taak vervul is,
Die werk voltooi,
Al die mense merk op:
“Ons het dit self gedoen”
                          Lao Tsu
.
––»«––