Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
 
..........
.
Gå til folket
Dikt av Lao Tzu
Translated by Jan-Egil Mosand
.
 
Til folket;
Lev med dem;
elsk dem;
Lær fra dem;
begjynn fra der de er;
arbeid med dem.
Bygg på hva de har.
. . .
men med de beste ledere,
Når alt er gjennomført,
Jobben er gjort,
Folket vil si:
"Vi har gjort det selv"
                                    Lao Tzu
.
––»«––