Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
,
,
..........
.
Idi i upoznaj svoje ljude
Poem by Lau Tsu
compliments of Prof. Wayles Browne of Cornell University
Christopher F. Bragdon
Executive Director
BILD - Bosnia Initiatives for Local Development
edited by Phil Bartle
.
 Idi 
i upoznaj svoje ljude,
živi i ostani sa njima,
voli ih,
uči od njih,
počni sa onim što znaju,
radi sa njima.
planiraj i razvijaj ono što oni imaju.
. . .
Ako si pravi vodja,
ina kraju, kada se posao završi,
oni će reći:
Uradili smo to sami.
                     Lao Tsu
.
––»«––