Choď
medzi ľudí;
Ži s nimi;
Miluj ich
Uč sa od nich;
Začni tam, kde sú oni;
Rob s nimi;
Stavaj na tom, čo vytvorili.
Ale len pri najlepšom vodcovi,
Keď už úloha je splnená,
Práca vykonaná,
Ľudia zhodne povedia:
"Spravili sme to my"
                     Lao Tsu .
...
English version of this poem
.
...

.
 .
Choď medzi ľudí
 Poem by Lao Tsu
Preložil to Rastislav Martinka,
edited by Phil Bartle
––»«––
.