Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
.
.
..........
.
Git Halka
Poem by Lau Tsu
Translated by David Stockwell
edited by Phil Bartle
.
 Git halka
Aralarında yaşa
Onlardan öğren
Onları sev
Bildikleriyle başla
Sahip olduklarının üzerine inşa et:
Ama en iyi önderler
Görevleri başarıldıktan sonra
İşleri tamamlandığında
Halk şöyle söyleyecek
"Bu işi kendi kendimize yaptık"
                        Lao Tsu
.
––»«––