Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
,
,
..........
.
Yaku Ku Bantu
Translated by Andrew Ilunga
Poem by Lau Tsu
Tao Te Ching, Chapter 17
edited by Phil Bartle
.
 Yaku
Ku bantu;
Somba nabu;
Ba nanga;
Magna malu abu;
Banga mwaba udji bu;
Enza mudjimu nabu;
Ibaka ni bidjibu nabi.
. . .
Kadji ni nfumu mwimpe,
Padji mudjimu mujika,
Mudjimu mwenze bimpa,
Bantu mba mweneka:
"Tudji ba tshenza nkayetu."
                      Lao Tsu
.
––»«––