Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά
English
Español
Italiano
Português
Română

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

DRUŠTVENI INŽINJERING

Pogrešan put ka društvenoj promeni

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Ne "sasvim" isto kao primenjena sociologija.

Kada se radi o hemiji kao nauci, njena praktična primena proizvodi hemijski inžinjering. Kada se radi o fizici kao nauci, njena praktična primena proizvodi gradjevinski inžinjering.

Na osnovu toga bi mogli zaključiti da kada se radi o sociologiji kao nauci, njena praktična primena bi trebala da se zove Društveni Inžinjering.

Ne.

Poljoprivrednik vam može kazati da ukoliko želite da vam biljka raste nagore, netrebate da je vučete nagore.

Samo je potrebno da joj stavite na raspolaganje sunce, vodu, neke minerale i dobro tlo, i ona će sama - spontano - rasti nagore.

Vučenje odozgore je mehanično, sirovo, grubo i ne efektivno. Društveni inžinjering je takav.

Društveni ustanova kao što je zajednica sama od sebe spontano raste i razvija se.

Vi je možete stimulovati kroz mobilizacione intervencije, ali ona samu sebe razvije.

Upotreba sile, kao što su bili pokušaji da se stvore sela u toku Mengiste režima u Etiopiji (prisilna koncentracija rasutih grupa u naseljima) pripadaju kategoriji akcija koje se zovu društveni inžinjering.

Podsticanje zajednica da postanu moćnije i da razviju sposobnosti je jedna od mnogih praktičnih primena sociologije ali to se nezove društveni inžinjering.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.07.13

 Glavna Stranica