Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

DIJALEKTIČKI MATERIJALIZAM

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Rana Teorija Promene

Karl Marksova ideja o promeni je bazirana na pisanjima filozofa GWF Hegela koji je razvio pojam dijalekta.

Ova ideja je bazirana na ideji da sve u sebi sadrži seme svojeg sopstvenog uništenja ali da iz pepela tog uništenja se razvije nova forma.  Ciklus je opisan kao teza, antiteza i sinteza.

Neki ljudi u tome vide sličnost klasičnim Grčkim i Latinskim mitovima o Finiks Ptici, koja leti suviše blizu suncu i opeče se, i u stvaranju mitova o Atapaskan ljudima iz Velike Ravnice u Severnoj Americi.

Marks je uzeo ovu ideju u dijalektici i primenio je na društvo kažući da su izvori promene svi materijalistički.  U našoj terminologiji to znači da oni pripadaju kulturnim dimenzijama tehnologije i ekonomije.

Kako se tehnologije ljudi razvila od sakupljača/lovaca, do poljoprivrednika (hortikulture/uzgajanja stoke) pa do industrijske revolucije, promene u tehnologiji su dovele do promena u društvenoj organizaciji i verovanjima i vrednostima.

Jednostavna društva bazirana na sakupljanju i lovljenju, on je rekao, su imala "primitivan komunizam."  U agrarnim društvima, koja se nazivaju feudalnim, glavni sukob je bio izmedju vlasnika zemlje (ili aristokratije) i tih koji su radili na zemlji (ili kmetovima).

Glavni izvor sukoba u industrijskom dobu je bio izmedju:

  • radnika, koje je on zvao proletarijatom, iz Latinskog, koji su preživljavali prodavajući svoju radnu snagu, i

  • vlasnika fabrika, koje je on zvao buržoazijom kojima je bila potrebna radna snaga da bi ostvarili profit.

Iskorišćena klasa je bila za i koristi imala od promene ka većoj ravnopravnosti, dok klasa koja je iskorišćavala radnu snagu protivila se takvoj promeni.  Pošto je društvo imalo u sebi seme uništenja, primitivni komunizam se raspao i feudalizam ga je zamenio, zatim se feudalizam raspao i kapitalizam ga je zamenio.

Marks je očekivao da će se i kapitalizam raspasti zbog dinamične napetosti izmedju radnika i vlasnika, i da će to proizvesti komunizam, u kojem bi se država raspala i ekonomija bi bila bazirana na sloganu, "Od svakoga prema sposobnostima; svakome prema potrebama."

Ovaj pogled se naziva dijalektički materijalizam.

Marks, koji je umreo u 1883, je očekivao komunističku revoluciju zbog napetosti izmedju radnika i vlasnika fabrika. Ironično, dve glavne komunističke revolucije su se desile u Rusiji (1917) i Kini (1949), obe feudalna agrarska društva u to vreme.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.16

 Glavna Stranica