Glavna Stranica
 Odstupanje


Prevodi:

Català
Ελληνικά
English
Español
Italiano
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Ostale Stranice:
Moduli
Ključne reči

Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

SAKAĆENJE ŽENSKIH POLNIH ORGANA

Nasilje nad mladim ženama

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal Za Obuku

FGM

U diskusiji o neravnopravnosti, naročito kada se radi o neravnopravnosti medju polovima, tema nasilja prema ženama se obično pojavi.

Ta tema takodje može biti deo diskusije o kriminalu i odstupanju.

Većina literature u feminističkoj sociologiji je posvećena muškom nasilju prema ženama.

Vrlo malo pažnje je posvećeno ka ostalom nasilju, ženko prema ženama, i žensko prema muškarcima.

Njen nedostatak u literaturi neznači da ono nepostoji u životu.

Sakaćenje ženskih polnih organa je jedinstveno u smislu da je to oblik nasilja koji je odobren u društvima koji ga primenjuju.

Oko 183 miliona žena je prošlo kroz takvo sakaćenje.

Geografska područja u kojima se ono primenjuje obuhvataju Severno Istočnu Afriku i delove Bliskog Istoka.

Iako je ono zabranjeno u Kanadi, imigranti iz tih delove sveta ga primenjuju i u Kanadi.

Većinom muškarci se neangažuju u ovoj praksi i najveći podrživači te prakse su žene u tim zajednicama.

Ova praksa doprinosi širenju side i ostalih seksualnih bolesti zbog nesterilizovanih instrumenata koji se koriste (obično parče stakla ili kuhinjski nož).

U zajednicama je ova praksa gledana kao na nešto što čini devojčice manje zainteresovane u seks, poslušnije, i stoga privlačnije za suprugu, iako zapadna medicina nepodržava to verovanje.

Ova praksa je mnogo bolnija od muškog obrezivanja i obično obuhvata obhuvata otklanjanje mnogo više tkiva i šivenje vagine tako da je skoz ili delimično zatvorena.

Nasuprot nasilju koje je počinjeno od strane muškaraca, ovo nasilje je počinjeno od strane samih zajednica.

Iako je nadjeno u društvima koja su karakterizovana Islamom, ova praksa nije odobrena od strane Kurana i čak šta više Kuran zabranjuje sakaćenje ili povredjivanje tela.

Ova praksa prethodi Islamu hiljadama godina.

Proverite moj dokument za obuku namenjen zajedničnim radnicima koji rade na otklanjanju ove prakse u njihovim zajednicama.*

──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
CSS po Wai King Lung Matthew
──»«──
Zadnja dopuna: 2012.10.14

 Glavna Stranica