Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

English
Deutsch
Ελληνικά
Español
Filipino/Tagalog
Français
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
Português

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

KULTURA I SIMBOLI

Korišćenje Šest Dimenzija

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Kultura je sve simbolično što naučimo

Sve u kulturi je naučeno ali ne sve sto je naučno je kulturno.

To učenje počne pri rodjenju (neki kažu i ranije) i nastavi se do smrti.  To je proces kroz koji postanemo ljudsko biće.

Sve je simbolično.

Pri drugoj godini, kada mi dotaknemo vrelu stvar na karici, mi naučimo da to boli.  Ne kulturu.  Samo kada mama kaže "vrelo" mi povežemo reč, kao simbol, sa iskustvom.

Simbol je nešto što stoji za nešto drugo.

Mi naučimo stvari kroz povezivanje značenja sa simbolima koja mi koristimo u komunikaciji.  To važi za svih šest dimenzija.

Navedite svih šest dimenzija i objasnite kako su one održavane i prenošene kroz simbole.

Jezik je kompleksni sistem simbola.

Simboli neznače ništa sve dok im ljudi nedostave neko značenje i komuniciraju to značenje jedno drugom.

Informacija koja je prenešena od jednog ljudskog bića do drugog kroz gene nije deo kulture.

Možda kada se ona manifestuje kroz ponašanje,  to je instiktivno, šta god to znači.

Takva informacija je biološka.

Neki inžinjeri (naročito studenti) će se možda protiviti ideji da se aparati zovu kulturnim, ali oni su takodje deo kulture.

Oni pripadaju tehnološkoj dimenziji, i njihov dizajn, upotreba i promena zahteva upotrebu simbola.

Kultura, i prenošenje kulture kroz simbole, nije ograničena našom ne sociološkom definicijom kulture, na primer, balet, opera i simfonija (visoka kultura) ili pivo i hokej (pop kultura).

––»«––

The Technological Dimension of Society

The Economic Dimension of Society

The Political Dimension of Society

The Institutional Dimension of Society

The Values Dimension of Society

The Worldview Dimension of Society

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.17

 Glavna Stranica