Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

English
Català
Español
Filipino
Français
Italiano
Polski
Português

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

PORODIČNA POLITIKA

Moć Unutar i Van Porodice

Autor: Fil Bartl, Dr.

Preveo Goran Petkovic, Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Primena Ove Dimenzija U Proučavanju Porodice

Politička dimenzija društva je uvek o vlasti  kako je podelena i korištena, i koji nivo legitimnosti ima.  koliko vlasti individua ili grupa ili institucija može imati  ikakve se izmene u vlasti mogu očekivati.

U sociološkom izučavanju porodice, postoje dva elementa u dimenziji vlasti.

Kad bismo pratili mikro nivo predrasuda porodične uvideli, bismo raspodelu vlasti unutar porodice, njihovu dinamiku, kako su povezani s drugim elementima porodice, kako se menjaju i kako se na njih gleda.

Ako odlučimo da idemo izvan mikro predrasuda,ali ipak, mi ćemo povezati porodicu u svim svojim komponentama i dinamiku, i sve promene koje se događaju ili se mogu desiti.

Politička analiza bi trebala uvrstit oboje i ono u porodici i ono izvan nje.

Najbolja preporuka je referat Dimenzijakoju sam ja napisao, i deo o političkoj dimenziji društva i kulture.

Vi možete baciti pogled na važnije reči i videti Politička l Dimenzija.”

Možete i potrošiti malo vremena   primetili ste da politička dimenzija sociologije nije isto što svakodnevna politika, politika koju pišu novinari, ili čak politilke nauke, a ovo se neodnosi samo na glasanje, političke partije, parlament i vladu.

Verovatno će te primetiti da ideologija, koja je usko povezana s svakodnevnim shvatanjem politike, nepripada polotičkoj dimenziji društva i kulture, nego dimenziji vrednosti.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.11

 Glavna Stranica