Strona główna
 Zarządzanie
Tłumaczenie:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Spis treści:

Spis treści:

Spis treści:


WYBÓR SPOŁECZNOŚCI

Kryteria wyboru społeczności do mobilizacji

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Katarzyna Matiasczyk


Z dedykacją dla Gert Lüdeking

Ulotka szkoleniowa

Jakie społeczności najlepiej nadają się do mobilizowania?

Wstęp:

Czasem ty musisz wybrać społeczność; innym razem ktoś wybiera za ciebie. Jeśli masz coś do powiedzenia w tej sprawie, ten dokument pomoże ci w podjęciu decyzji. Jest on przydatny zarówno dla mobilizatorów jaki i dla ich menadżerów.

Wersje możliwości do wyboru:

Istnieją różne sposoby wyboru społeczności. Być może pracujesz dla organizacji pozarządowej lub w projekcie, w którym wstępnie wybrano, które społeczności otrzymają pomoc. Być może pracujesz nad rządowym (regionalnym, lokalnym, dzielnicowym) procesem planowania, w którym zdecydowano już, którym społecznościom będzie on służył.

Coraz częsciej w dużych projektach dotyczących zaspobów wodnych na terenach wiejskich, stosuje się podejście reagowania na zapotrzebowanie (DRA). Czasami oznacza to, że ogłasza się publicznie, iż pomoc w zakresie zbiorników wodnych i urządzeń sanitarnych będzie dostępna, jeśli społeczności będą się o nią ubiegać oraz spełnią określone kryteria. Jedynie w wypadku, kiedy społeczność zostanie wybrana do udzielenia tego rodzaju pomocy, wysłany do niej zostanie mobilizator.

Być może narzucony zostanie sposób działania, taki jak praca w wioskach znajdujących się najbliżej konkretnego miasta lub społecznościach powyżej określonej liczby członków oraz wybór społeczności w kolejności uzależniony od rozmiaru lub odległości. Te arbitralne kryteria oznaczają, że nie masz wyboru, (w oparciu o zasady mobilizacji) którą społeczność wybrrać jako pierwszą, drugą, trzecią i tak dalej.

Tam gdzie masz wybór, istnieje również duże prawdopodobieństwo, że twój wybór będzie określony. Być może jesteś menadżerem lub koordynatorem określonego obszaru (np dzielnicy) i możesz wybierać społeczności wewnątrz tego obszaru, do których możesz wysłać kilku mobilizatorów. Lub jesteś mobilizatorem w określonym obszarze i możesz wybierać społeczności wewnątrz tego obszaru. Pod tymi warunkami możesz stosować zasady umacniania przedstawione w wielu miejscach na tej stronie, takie jak: którą społeczność wybrać, w jakiej kolejności oraz w jakich ramach czasowych.

Jeśli jesteś mobilizatorem, którego te wybory dotyczą, dokument ten powinien ci pomóc w podejmowaniu decyzji w ich sprawie. Jeśli jesteś menadżerem mobilizatora, sugerujemy, abyś komunikował się w pełni ze swoim mobilizatorem lub mobilizatorami, jak w zarządzaniu aktywnym, oraz doszedł do porozumienia w sprawie wyboru społeczności oraz kiedy należy podjąć interwencje. Jeśli jesteś wolontariuszem lub wolnym strzelcem, możesz stosować różne kryteria, lecz te wyszczególnione i przedstawione tutaj mogą być przydatne w dokonywaniu wyboru.

Dlaczego należy dokonać wyboru społeczności?

Istnieją dwa główne kryteria, na podstawie których powinieneś dokonać wyboru społeczności, którą będziesz mobilizował. Są to (1) potrzeba i (2) prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

W świecie idealnym, każda społeczność reaguje w ten sam sposób na ten sam rodzaj interwencji, a wybór społeczności staje się łatwy. Mobilizator powinien pracować w pierwszej kolejności dla społeczności najbiedniejszych, z najmniejszą liczbą możliwości i siły. Jednakże, świat nie jest idealny. Inne kryteria wyboru muszą mieć pierwszeństwo. Istnieje wiele powodów, dla których społeczność nie powinna zostać wybrana do animacji społecznej: jeśli istnieje małe prawdopodobieństwo reakcji, jeśli wszystkie wysiłki związane z mobilizacją są skazane na porażkę.

Potencjalność odniesienia sukcesu jest ważnym kryterium, a nie jedynie kryterium istniejącej potrzeby. Porażka może zepsuć reputacje mobilizatora. Odniesienie sukcesu może doprowadzić do częstszych mobilizacji. Jeśli podjęty zostaje wysiłek mobilizacji społeczności, w przypadku porażki dochodzi do zmarnowania środków (pensja mobilizatora, czas, energia).

Podsumowując, możemy budować na podstawie mocnych stron, a odniesienie sukcesu je tworzy.

Czynniki wpływające na odniesienie sukcesu:

Kiedy stoisz przed wyborem, którą społeczność wybrać i gdzie wysłać mobilizatorów, potrzebujesz informacji o społecznościach. Informacje te będą cenne podczas prób przewidzenia, gdzie mobilizacja odniesie największy sukces.

Czy istnieje pilna potrzeba lub problem w społeczności? Jeśli tak, czy można się na nim skupić? Jeśli członkowie społeczności są zgodni co do tego, że istnieje konkretny problem, z którym muszą się zmierzyć, może to być podstawą odniesienia sukcesu w początkowym mobilizowaniu.

Czy poprzednio odniesiono sukces w mobilizowaniu, samo-mobilizacja? Zauważ, że używamy słowa "sukces". Wcześniejsza mobilizacja nie jest zaletą, a może nawet okazać się przeszkodą, jeśli przez członków społeczności postrzegana jest jako porażka.

Używamy również zwrotu "samo-mobilizacja". Jeśli miała miejsce jakaś forma mobilizacji, bez interwencji z zewnątrz, społeczność posiada wtedy wewnętrzną zaletę, którą dobry mobilizator powinien umieć wykorzystać.

Jakie jest nastawienie władz lokalnych (przywódców, urzędników)? Czy są ochoczy, życzliwi, zaznajomieni z tematem? Lokalni przywódcy polityczni i urzędnicy rzadko stanowią zaletę dla metod umacniania, ponieważ zazwyczaj poszukują środków zewnętrznych, a także mogą nie być świadomi zagrożenia płynącego z zależności, które może w ten sposób powstać. Jeśli są skłonni wysłuchać twoich wyjaśnień dotyczących metod umacniania oraz zrozumieją, że na dłuższą metę sami z nich skorzystają (oraz ich aspiracje polityczne), mogą wtedy stać się potencjalnymi sojusznikami (patrz Politycy). Twoją największą troską jest to, aby nie stali się przeszkodą dla twojej pracy. Bez ich zgody, lub kiedy są pasywni, istnieje zagrożenie, że nad mobilizacją zostanie przejęta kontrola, lub że odniesie ona porażkę.

Jak wygląda sytuacja w przypadku transportu i komunikacji ze społecznością? Czy dostęp do społeczności istnieje przez cały rok? Czy drogi są przejezdne przez cały rok? Deszcz i powodzie (w krajach tropikalnych) lub śnieg ( w społecznościach z lub żyjących blisko terenów arktycznych) mogą spowodować, iż społeczność jest niedostępna w niektórych okresach roku. Może to utrudnić mobilizację. Czy są tam linie telefoniczne działające przez cały rok? Nawet jeśli droga jest zamknięta, działający telefon może być przydatny dla mobilizacji. Jeśli jest tam dostęp do internetu, lub jedynie usługi e-mailowe, to również może być przydatne, zwłaszcza jeśli nie ma możliwości kontaktu osobistego ze społecznością w niektórych okresach roku.

Jak wygląda organizacja społeczna społeczności; czy jest ona zdolna do samopomocy? W tym miejscu, trzeba bezwzględnie być socjologiem. Ty i twoi mobilizatorzy musicie nie tylko być w stanie przeprowadzić pewne badania społeczne, lecz także musicie być w stanie spojrzeć na uzyskane dane z perspektywy społecznej. (Patrz Kultura ,dla wyjaśnienia jak natura społeczna danej społeczności przewyższa jej członków). Patrz moduł dotyczący Badanie Społeczności. Dane, które zostały zebrane i przedstawione przez mobilizatorów w formie sprawozdania, muszą być uporządkowane i zarchiwizowane w Systemie Informacji Zarządczej (MIS), który umożliwia szybkie i łatwe ich odnalezienie, w razie potrzeby. Informacje te muszą cię doprowadzić do podjęcia decyzji, która społeczność jest bardziej podatna na pozytywną odpowiedź na mobilizację. To, w jaki sposób twoi mobilizatorzy prowadzą dokumentację, znajdują punkt odniesienia i przeprowadzają badania oraz to, jak im w tym pomagasz jest bardzo istotne.

Czy istnieją potencjalni przywódcy, którzy mogą przeprowadzić proces mobilizacji i umacniania? Czy można ich zidentyfikować? Czy można ich wyszkolić? Czy będą współpracować w procesie umacniania?

Jaki duża jest społeczność? Czy nie jest zbyt mała, żeby zaangażować się w działania samopomocowe? Czy nie jest zbyt duża, aby się zorganizować?

Czy w społeczności istnieją konflikty? Jaki jest stopień rozłamu? Czy istnieją możliwości do przeprowadzenia zjednoczenia, które zakończy spory? Czy w społeczności występuje przemoc? Czy istnieją gangi zwalczające się nawzajem na ulicy? Czy istnieje tolerancja etniczna (oraz językowa i religijna)? Rozłam jest częścią życia, lecz czy istnieją możliwości zredukowania go w trakcie procesu mobilizacji? Czy społeczność jest podatna na zjednoczenie? Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebna będzie analiza socjologiczna.

Wszystkie te pytania odnoszą się do warunków panujących w społecznościach, a odpowiedzi na nie mogą spowodować, iż będziesz lepszy w przewidywaniu, jeśli mobilizacja będzie skuteczna. Jeśli społeczność jest bardziej podatna na mobilizację oraz istnieje duże prawdopodobieństwo, iż stanie się samowystarczalna, jest wtedy lepszym kandydatem do wzięcia udziału w programie mobilizacji.

Wnioski:

Istnieją dwa ważne kryteria, do których powinieneś się odnieść decydując którą społeczność należy wybrać do mobilizacji, są to potrzeba (najbiedniejsi mają pierwszeństwo) oraz prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za kilka społeczności, wszystkie z nich powinny kwalifikować się pod względem obu tych kryteriów.

Jeśli masz wybierać spośród wielu społeczności (powiedzmy wewnątrz określonego obszaru geograficznego), musisz wtedy wybrać tych, którzy najbardziej potrzebują umocnienia, oraz tych, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, iż odpowiedzą pozytywnie na umacnianie.

––»«––

Kopanie rowu:


Udział Społeczności; Kopanie rowu

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 Strona główna

 Zarządzanie