صفحه اصلی
آماده سازی


ترجمه ها:

Arabic
Bulgarian
Cebuano
Chinese
Deutsch
English
Español
Filipino
Français
Galego
Hindi
Italiano
Kiswahili
Malay
Português
Punjabi
Russian
Somali
Telugu
Tiếng Việt
Urdu
Yoruba

فرمتهای دیگر

متن
Power Point

صفحات دیگر:

مطالب

نقشه سایت

واژه های کلیدی

تماس

مطالب کاربردی

لینکهای مفید

منابع خارجی

توازن بین منابع خارجی و داخلی

نویسنده: دکتر فیل بارتل

مترجم: شمسی طیبیکمکهای آموزشی

چه مقدار می توان از منابع خارجی کمک گرفت بدون اینکه به اتکا بخود لطمه وارد شود؟ 

به عنوان یک موبیلایزر متوجه خواهید شد که ایجاد توازن میان منابع خارجی و داخلی کار آسانی نیست.

کمک گرفتن از منابع خارجی برای شما و مجریان کار بسیار طاقت فرسایی خواهد بود.

سازمانهای خیریه می خواهند کمک کنند،در حالیکه اعظا جامعه کمک می گیرند.

متوجه می شوید که کمک گرفتن از منابع خارجی خلل با اصل خود کفایی یا اتکا به خود در تناقض است. بله اینکار امکان دستیابی به خود اتکایی پایدار را کاهش میدهد.

اما هنوز راههای دیگری وجود دارد که بتوان از منابع خارجی به نفع قدرت بخشی به جامعه استفاده نمود. بخش قصه ها را ملاحظه کنید

اگر یک خییر خارج از جامعه خود را متقاعد کنید که بخشی از مخارج آموزشهای مهارتی، آموزشهای مدیریتی، و موبیلایزشن را فراهم نماید،و در دستیابی به بیشترین منابع اساسی همکاری کند، فقط در این صورت می توانیدمطمئن شوید که راه درستی در بهره وری از منابع خارجی به نفع قدرت بخشیدن به جامعه اتخاذ نموده اید.

اگر محمد (ص) ، فقط غذا به فقیر داده بود ، او گدایی را آموزش داده بود، ولی با دادن مقداری نصیحت و سرمایه در واقع به وی کمک نمود که به نیروی خود تکیه نماید.

،این وب سایت نیز در یافتن منابع حمایتهای خارجی به شما راهنماییهایی ارایه می نماید که، در تهیه پیشنهادهای موثر میتواند مفید واقع شود.

مثل هر ابزار قدرتمند دیگر، این مهارتها نیز میتوانند مورد استفاده نادرست واقع شوند و در دراز مدت به فقر جامعه کمک نمایند.

بنابراین از آنها استفاده بجا و به موقع کنید.

––»«––

© حق چاپ محفوظ 1967, 1987, 2007 فیل بارتل
طراحی وب لردس سادا
––»«––
آخرین بازسازی: 2009.06.03

 صفحه اصلی

 آماده شوید