Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

MIR I RELIGIJA

"Naša istina je jedina istina"

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Jeli moguće da su religije koreni toliko mnogih ratova i zločina?

To je ironija da većina glavnih religija danas popuje vrednost mira i tolerancije, dok su te iste religije iza mnogih vojnih sukova i nasilja.

Problem je u ideji da kada neki ljudi veruju u nešto, oni onda tvrde da je to verovanje jedino koje je ispravno i dozvoljeno.

Ideja je "da mi podržavamo mir i tolerantnost sve dok vi prihvatite da samo mi znamo istinu."

Pošto su religije bazirane na neracionalnom metodu znanja, drugim rečima na verovanju, onda je neizbežno da će se naći drugačija tumačenja o prirodi Boga, i šta će Bog od nas zahtevati.

To je stoga recept za sukob i nasilje.

Njegova sila je uvećana danas sa religijom koja podržava ideju o žrtvovanju i spremnosti na ubijanje u ime Boga, i na samoubistvo zbog toga, da bi se postigla nagrada u raju.

Ako Bog nije zadovoljan sa jednom vrstom bube, zašto bi onda bio zadovoljan sa jednom religijom? (Stotinu hiljada buba postoji na ovom svetu).

Mnoge sveobuhvatne religije, te koje traže sledbenike, prisvoje etnocentričku ideju da su one bolje od drugih religija.

Hrišćanska upotreba velikog slova da se započne reč "Bog" je jedan vešt i skriven način na koji je ta ideja iskazana, dok oni koriste malo slovo u reči "bogovi" u ostalim religijama.

Upotreba reči "duhovi" u obraćanju na velike životinjske Bogove starosedelačkih religija, je još jedan način da se ponizi sistem verovanja tih koji nisu Hrišćani.

Ovaj etnocentrizam je jedan od faktora koji motiviše i nakraju svrši u sukobu baziranom na religioznim verovanjima.

Ukoliko Hrišćanstvo namerava da vrednuje mir, opraštanje, ljubav i tolerantnost, onda me računajte da sam i ja jedan od njih.  Ukoliko, nasuprot tome, Hrišćanstvo namerava da vrednuje iracionalna verovanja kao što su oduzimanje Hristovog života, i rodjenje devica, povratak iz smrti u život, ili ostala bukvalna tumačenja Biblije, onda sam ja jeretik.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.12

 Glavna Stranica