Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά
English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

OD BOŽIJEG I SKRNAVLJENOG

DO SEKULARNOG

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Broj Bogova Se Smanjuje

Ukoliko mi pogledamo i proučimo istoriju čovečanstva, i ukoliko mi proučimo čitav spektrum društava od najjednostavnijih do složenih, mi možemo identifikovati nekoliko trendova.

Na levoj strani dijagrama od šest dimenzija mi možemo da vidimo da većina ako ne svo vreme i prostor su podeljeni u dve kategorije, božije i skrnavljeno.

Kako se pomerimo na desno na tom dijagramu, mi možemo naći sve veću količinu prostora i vremena koja su sekularna, niti božija niti skrnavljena.

Kao i sa promenama u ostalim dimenzijama, promene u verovanju je kumulativno (novo se dodaje na staro) nego revolucionarno (totalna zamena starog sa novim).

To, za uzvrat, doprinosi još jednoj uopštenosti, da se društvene i kulturne promene kreću u pravcu od jednostavnijeg ka složenijem.

Iako moderno Hrišćanstvo ne obuhvata ideju reinkarnacije ili o životu nakon smrti, mnogi ljudi i dalje tvrde da su u kontaktu sa mrtvim rodjacima, i mnogi spirtualne osobe tvrde da mogu da pričaju sa duhovima.

Mnogi Holivud filmovi, naši moderni mitovi, doprinose ideji da mrtvi ljudi mogu da komuniciraju sa živima, i ti moderni mitovi (filmovi) otkrivaju fundamentalno verovanje u postojanje duhova i predaka u zapadnom društvu.

Reč "Uskrs" koja je vezana sa rečima "plodno" i "plod," je Istočno Evropski prolećni običaj plodnosti.

Jaja su korištena u mnogim kulturama širom sveta u običajima plodnosti.  Kada Akan devojka ima prvi menstrualni period, na primer, njena majka joj da jaje (deci zabranjeno da pojedu).

Mi danas vežemo Božićne jelke sa Božićnom proslavom rodjenja Hristusa, i Uskršnja jaja sa proslavom Usrksa i vasrksenja Hristusa iz mrtvih.

Unošenje zimzelena u kuću za vreme najkraćeg dana u toku zime, Decembra 21, i postavljanje sveća (što podstiče povratak sunca), i stsavljanje voća (za podsticanje ponovne plodnosti zemlje) je Severno Evropski godišnji običaj koji datira pre Hrišćanstva.

Martin Luter je navodno uveo taj običaj u Hrišćansku praksu, ali ju je on nije izmisio.

Za razliku od listopadnog drveća, zimzelen je bio korišten jer on ostane "živ" (zelen) u toku zime.

Proverite moj rad o ciklusu četrdeset dva dana koji je kreiran spajanjem Jevrejske nedelje koja se sastoji od sedam dana sa Zapadno Afričkom koja se sastojala od šest dana. Četrdeset Dana; Akanski Kalendar.” Afrika: Časopis Internacionalnog Afričkog Instituta, Obim 48,  Broj 1  Januar 1978,  stranica 80-4, prikazano na mom sajtu.

U Akanu, religiji pre Hrišćanstva, svaka osoba (i svaki bog) je bila nazvana po i slavila njegov ili njen dan rodjenja kao lični dan odmora.

Onijame, Vrhovni Bog, se smatra da je rodjen u Subotu.  Kvame Nkruma, prvi predsednik Gane, je promenio svoje ime od Kofi Nwije uKvame, nakon što je otkrio da su mnoge vodje i rukovodioci u istoriji, uključujući Hitlera, Napoleona, i Aleksandra, bili rodjeni u Sub

otu, danu moći.

Pošto su deca imenovana na osnovu njihovog dana u nedelji, i pošto se godina rodjena nije beležila, deci je rečeno da stave njihovu desnu reku preko vrha glave i dotaknu njihovo levo uvo.  Ako nemogu da ga dotaknu, onda su oni suviše mali da počnu školu a ako mogu da ga dotaknu, onda su dovoljno stari da započnu školu.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.20

 Glavna Stranica