Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά / Elliniká
English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

POKRET KA MONOTEIZMU

i pronalazak andjela

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Promena u Verovanju –– od mnoštvo Bogova ka jednom Bogu
–– je Revolucionarna

Kada je dominantna religija u društvu politeizam i novi kult se pojavi koji promoviše preokret ka monoteizmu, onda je problem šta da se uradi sa ostalim Bogovima.

Vodja politeizma je bio Džovi.

Kada je Džovi postao Dženova (Java) zbog monoteizma, onda su oni morali nekako da se reše ostalih Bogova.

Ubijanje nije bila opcija jer bi to izazvalo gnev medju vernicima.

Izum andjela je rešilo taj problem.

I tako su se stvorili andjeli. Pametna rukovodstvena odluka da se unaprede na mesto na kojem nisu više imali nezavisnu moć.

Saturn, Latinsko ime za Džovi, je dao njegov specijalni dan i proglasio Subotu božijim danom za monoteiste.

Mnogi posmatrači smatraju da je preokret ka monoteizmu takodje bio prouzrokovan patrijarhalnom ideologijom, osnaženom sa pogledom da je Bog muški i sa absolutnom moći.

Medju Akanima, gde jezik nema posebne oblike zamenice za muško i žensko, najmoćnije biće nije ni muško ni žensko nego oboje.

Feministkinje, naravno, znaju da je Ona žensko.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.12

 Glavna Stranica