Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Русский

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

RANI SOCIOLOŠKI DOPRINOSI

Marx, Durkheim, Weber

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Sociologija Religije je Postojala odkad Postoji Sociologija

Jedan od najranijih doprinosa sociologiji potiče od Meks Vebera, koji se protivio materijalističkom stavu Karl Marksa.  Marks je tvrdio da je društvena organizacija funkcija načina proizvodnje, da je promena u tehnologiji od poljoprivredne do industrijske prouzrokovala klasnu transformaciju aristokrata i seljaka u vlasnika fabrika i radnike.

Veber, nasuprot tome, je predložio da su nove vrednosti koje su protestanti popovali, od Martin Lutera do Džon Kelvina, uključujući odbijanje propadanja i korupcije Hrišćanske Crkve (koja se danas zove Katolička Crkva) i promocija astetike, štedljivosti i nezavisne misli, koje je doprinelo kulturi štednje i investicije, neophodne za kreiranje i razvoj kapitalizma. On je ovo tvrdio u Protestantska Etika i Duh Kapitalizma.

Još jedan klasični rad Emila Durkhajma, Osnovni Oblici Religioznog Života.  U proučavanju religioznih karakteristika najjednostavnijih društava, Durkhajm je došao do zaključka da je religija na jedan način srž društva, koja propisuje norme i vrednosti, i održava zajednice zajedno.

Karl Marks je smatrao religiju "opijumom masa" tj. vrstom društvenog sedativa.  Ona umiruje frustracije ugnjetavanih, i zamagljuje njihovu svesnost i razumevanje izvora i razloga njihovih muka sa lažnom, nestvarnom svešću, i sa time sprečava revoluciju i pobunu.  Religija je služila svrhama moćne elite.

Ukoliko, prateći ideje Meks Vebera u ispitavanju ljudskih misli, mi želimo da razumemo više o različitim religijama, mi bi mogli da razmotrimo nekoliko varijacija vernih sistema različitih religija.  Ova lekcija tome služi.  Namera nije da se popuju odredjeni verni stavovi, nego da se prouče i razumeju njihove veze u društvenoj organizaciji.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.03.20

 Glavna Stranica