Ana Sayfa
 Kaynaklar
Tercümeler:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar kelimeler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler


İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:


FON TOPLAMA TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren K. Karabinis


Referans Belge

Özet:

Bu belge, toplum destekli projeleri finanse etmeyi amaçlayan fon toplama teknikleri ve prensipleri hakkında tavsiyeleri ve yol gösterici ilkeleri içermektedir.

Fon toplama, TBO ve STK’ları güçlendirmenin önemli bir bölümünü teşkil eder; bu kurumların arzulanan ve planlanan aktivitelerini gerçekleştirmesi açısından nakit ya da gayri nakdi olan bütün katkılara ihtiyaç duyulur. Bu yüzden kaynak bulunması onurlu ve arzu edilen bir görevdir ve kaynakları araştıran kişiler bununla övünmelidirler. Ayrıca fon toplanması herkesin katkıda bulunması ve sorumlu olması gereken bir iştir.

Giriş:

Fon toplama tekniklerinin birçoğu (ki bazıları burada mevcuttur) ticari pazarlama faaliyetlerinden adapte edilmiş ya da alınmış olabilir (Hatta fon toplama bazı STK’lar tarafından “pazarlama” olarak nitelendirilir). Pazarlama ve satış teknikleri değerli olabilirken, bunların daima etik çerçeve içerisinde kullanılması gerekmektedir. Fon kaynaklarını araştıran her kişi (gönüllü ya da ücretli) ilk ve öncelikli olarak organizasyonun değerini, bütünlüğünü ve çıkarlarını ayrıca elde edilen fonların kullanılacağı aktiviteleri benimsemiş olmalıdır.

Buradaki talimatlar her topluluğun karakterini oluşturan farklılıklara adapte edilebilmek amacıyla değiştirilebilir olmalıdır.

1. Fon Toplama Prensipleri:

Fon toplama prensipleri ve teknikleri arasında fark vardır. Bu belge her ikisini de konu eder fakat ilk bölüm prensipler üzerine yoğunlaşır.

1.1 Pazarlama Sanatı:

STK’lar ve bazı BM kurumları tarafından kullanılan fon toplama teknikleri ve becerilerinin birçoğu ticari pazarlama sanatı tarafından geliştirilmiş ve adapte edilmiştir. Bazı kişiler (genellikle işin dışında olan ve pazarlama & satış sanatında başarısız olan kişiler) bunu gülünç ve samimiyetsiz olarak görürler. Belki bazıları tarafından bu şekilde yapıldığı için öyle gözükebilir fakat böyle olmak zorunda da değildir ki zaten sıklıkla olmaz. Eğer bir satış ya da pazarlama uzmanı ürünün değerine içten inanırsa satış dürüst ve etik olarak bundan etkilenir.

Samimiyet ve etik bütünlük prensipleri özellikle fon toplama açısından önemlidir. Fon kaynağı yaratma, her ne kadar yaptıkları katkılar birbirinden farklı olsa da organizasyonun tüm üyelerinin sorumluluğu altındadır ve sadece o konuda çalışanların eline bırakılmamalıdır. Bu yüzden herkesin fon toplama prensipleri ve aynı zamanda teknikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Kaynak araştıran kişi ilk ve öncelikli olarak organizasyonun bütünlüğü ve organizasyonun proje veya aktivitelerinin değeri ve yararları konusunda ikna olmuş olmalıdır. Potansiyel ve geçmiş bağışçılar, samimi ve dürüst olmayan yaklaşımları ve “kendileri tarafından” bağışlanan kaynakların başka amaçlar için kullanılacağını çok çabuk fark ederler.

1.2 Bağış Alındı Belgesi:

Alındı belgesi bir zorunluluktur. Birçok bağış veren, bağışları toplumlarında onur ve saygınlık kazanmak için kazanmak için kullanır. Bağış verenlere teşekkür etmek çok küçük bir masraf gerektirir. Desteklediğimiz/desteklediğiniz toplulukların, alınan tüm bağışları tasdik etmesini ve bağış verenlerin topluluğa bağlı olmasını sağlayın. Ayrıca çok fazla ihtiyaç duyulan ve takdir edilen bağışlar (nakit ve benzeri) için minnettar olunacağını konusunda emin olun.

1.3 Teşekkür Ederim!

Fon kaynağı yaratırken ve başarılı bir STK, TBO ya da toplum projesi yönetirken en önemli iki kelime “Teşekkür ederim!”dir.

Birçok STK çalışanı, aktiviteleri için ilginin neden azaldığını ve fonların gelişinin neden durduğunu merak eder fakat bunun sebebi sıklıkla STK’ların bağışçılara teşekkür etmeyi unutmalarıdır.

1.4 İlerleme Raporları:

Basit bir “teşekkür ederim”in ötesinde bağış verenler bağışlarıyla nelerin gerçekleştirildiği bilmek isterler. Bu yüzden en etkili teşekkür yöntemi ilerleme raporudur. Bağış verenler sizin aktivitelerinizden ziyade aktiviteleriniz sonuçlarıyla ve bağış talep ederken belirttiğiniz hedeflere tamamen ya da kısmen mi ulaştığınızla ilgilidirler. CMP (Topluluk Yönetim Programı) rapor yazımı hakkında diğer belgeleri hazırlamıştır; bunları kullanın ve rapor yazma ile kaynak teminini bütünleştirin çünkü fon toplama ve rapor yazımı bağımsız aktiviteler değildir.

1.5 Bütünlük:

Yüksek bir bütünlük seviyesi sürekli olarak devam ettirilmelidir. Bu genel olarak organizasyonun aktivite ve yapısına, özellikle de fon kaynağı yaratma aktivitelerinde uygulanır. Böyle bir bütünlüğün önemli tarafı tamamen hesap verilebilirliği sağlamasıdır.

Tüm aktiviteler ve bütün fonlar açıklanabilir olmalıdır. Bu da kamunun herhangi bir üyesi tarafından her daim erişilebilir doğru, tam, anlaşılabilir ve dürüst özet raporların ve finansal raporların olması anlamına gelir.

Hesap verilebilirlikle beraber şeffaflık gelir. Grubun gizli bir gündemi olmamalı ve ayrıca tüm aktiviteleri ve harcamaları kamuya açık ve dürüst olmalıdır. Tüm kayıtlar kamunun herhangi bir üyesi tarafından her daim incelenebilmesi için erişilebilir ve açık olmalıdır. Dürüstlükten ödün verilemez. İyi sonuçlar (amaçlar veya hedefler), o sonuçları elde etmek için genelde kullanılan başarısı kesin olmayan, şüpheli araçlarla tehlikeye atılmamalıdır.

Grup aktivitelerini, fon elde etmek de dâhil olarak, uygulamakla sorumlu olan kişiler, projenin yararları ve faydalı değerlerini, amaçlarını ve grubun erdemlerini tamamen ve dürüstçe benimsemiş olmalıdır. Bu bütünlük seviyesi grubun sürdürülebilmesi, projenin tamamlanması ve topluluğun çıkarları açısından birinci derecede önem taşır.

1.6 Pozitif Yaklaşımın Önemi:

Herkes bağışçı değildir. Bazı insanlar, kurumlar ya da gruplar, topluluğa veya organizasyona bağışta bulunmayabilir ya da bulunamayabilir. Bir bağışçıdan fon sağlamada başarısız olmanız kuruluşunuzun başarısız olduğu anlamına gelmez. Eğer böyle düşünürseniz cesaretiniz kırılabilir ve vazgeçebilirsiniz.

Vazgeçmeyin. Cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin ki bu sizin, organizasyonunuzun ve topluluğunuzun karşılamayacağı bir lükstür. Sekiz defa reddedilebilirsiniz fakat vazgeçmeyin çünkü dokuzuncu ve onuncu deneme size ihtiyacınız olan bağışı getirebilir.

1.7 Proje Girdilerinin Kaydedilmesi ve Hesaplaması:

Topluluk projesinde kullanılan tüm kaynakların kayıtlarının hatasız sürdürülmesi önemlidir.

Çok sıklıkla bazı bağışlar (özellikle komünal iş gücü ve gayri nakdi hediyeler) unutulur ya da azımsanır fakat topluluğun katkısının gerçek değeri kayıt ve rapor edilenden daha yüksek miktardadır. Bu eksik değerlendirme birçok nedenden ötürü zarar vericidir: (a) topluluk üyelerinin kendi değerlerini küçümseme özelliği vardır ve bu güveni azaltır, (b) harici bağışçıların topluluğun katkısını küçümseme özelliği vardır ve katkıda bulunmaya daha isteksiz olurlar ya da (c) topluluğun kendi girdilerinin değerinin farkına varmazlar.

TBO’nun ve topluluk bazlı bir proje üstlenen yönetici komitenin topluluğun gizli kaynaklarının değerinin farkına varmasını sağlamalıyız/sağlamalısınız. Bağış olarak verilen kaynakların –söz gelimi inşaat için komünal iş gücü, kalifiye iş gücü, topluluk üyeleri ve liderlerinin toplantılarda planlama için harcadığı zaman ya da gayri nakdi fiziksel bağışlar - nakit değerinin doğru bir tahmini topluluk tarafından yapılmalıdır. Topluluğu bunları tanımlaması ve kayıt altına alması için teşvik etmeliyiz/etmelisiniz. Bu finansal tahminler proje teklifinin maliyet tahminleri arasında yerini almalıdır ve esas kuruluş aktiviteleri sırasında kayıt altına alınmalıdırlar.

Topluluk bazlı bir projenin toplam maliyetleri hesaplandığı zaman, işte bu yüzden uluslararası ve yerel, hükümetsel ve sivil toplum bağışçıların ve diğerlerinin nakdi katkılarını artı tüm gayri nakdi bağışların tahmini değerini –gayri nakdi fiziksel eşya, hizmet şeklinde ya da insanların verdiği zaman ve enerji şeklinde olsun olmasın- içermelidir.

2. Bağış Kaynakları ve Çeşitleri:

Bu bölüm resmi teklif isteyen bağış kurumları hariç çok çeşitli potansiyel bağış verenleri tanımlar. (Bunlardan Kaynak Kazanımı belgesinde bahsedilmektedir).

Potansiyel bağış verenlerin çok çeşitli olması nedeniyle (a) bağışçıları tanımlama, (b) onlarla iletişime geçme (c) bağışları toplama (d) teşekkür etme süreçlerinde uygulanacak çok çeşitli özel teknikler vardır.

Bu bölüme eşlik edecek iyi bir seminer bildirisi: İç Kaynaklar Kontrol Listesi

2.1 Kırsal Topluluklara Karşı Şehir Toplulukları:

Proje kaynağı toplama tekniklerinde önem bakımından toplulukların karakteristiklerine bağlı olarak birçok farklılıklar vardır. Örneğin kentsel topluluklar genellikle daha büyüktür ve bundan dolayı ayrılık ve bölünmeler daha fazladır. Küçük kırsal toplulukların organize ve birlik olması daha kolaydır fakat bunun da garantisi yoktur.

Kentteki yoksul yerlerin zengin kesimlere göre organize olması daha kolay olmasına rağmen, kentsel topluluklarda sosyal bölünmeler (bölümler/fraksiyonlar) daha fazladır ve kırsal olanlara nazaran organize olmaları daha zordur. Nakit bağışların kentsel alanlarda elde edilmesi kırsal alanlardan daha kolaydır çünkü kırsal topluluklarda yemek ve tarımsal ürünlerin bağışı daha yaygındır.

2.2 Kamusal Fon Toplama Etkinlikleri:

Bunların birçok şekli vardır. Büyük toplulukların fon toplama etkinlikleri, yüksek kesimlerden insanların konuşmalar yaptığı ve zengin insanların şatafatlı bağışlar yaptığı gösterişli etkinlikler şeklinde olabilir. Buna ek olarak topluluk okulundan şarkıcıların ve dansçıların da katıldığı bir kaç müzik grubu, davulcu, dans grubu da bu etkinlikte yer alabilir.

Doğu Afrika’da, “harambee” kelimesi bu türden fon toplama etkinliklerini tanımlamak için kullanılır. (2)

Dipnot (2): “Harambee” her daim gerekli olan bir topluluk olayı değildir; bu günlerde sıklıkla tek bir aile tarafından öğrencilerin okul ücretleri ve tıbbi ücretlerini için para toplamak için kullanılır.

Batı Afrika’da, özellikle kırsal şehirlerde, şehrin yöneticisi buna başkanlık edebilir ve eğlence dans, davul çalınması ve yerel tanrıların ve kültlerin canlandırılmasını içerebilir.

Bu türden etkinlikler şehirlere göç edenleri kendi memleketlerine geri çekebilir ve örneğin cenaze törenleri, fon toplamaktan ziyade özelikle büyüyen ve göç eden topluluk üyelerinin iletişimde kalmasını sağlamak ve topluluğun dışında yaşasalar bile topluluk üyesi olarak kimliklerini sürdürmelerine yardımcı olmak gibi amaçlara hizmet ederler. Birçok bağlantı bu durumlarda kurulur sonrasında evliliklere ya da iş ortaklıklarına zemin hazırlar.

2.3 Kırsal Kesimler için Kentsel Bağışçılar:

Kentlere göç edenler memleketlerindeki topluluklarla bağlantılarını sürdürürler. Bu, kırsal TBO’lar tarafından istismar edilebilir. Kentlere göç edenlerin küçük bir kısmı şehirlerde servet edinmiş olabilirler ve memleketlerindeki toplulukların gelişimine katkıda bulunmaya razı edilebilirler. Memlekette olmamanın yarattığı suçluluk duygusu ya da orada yaşamamaya rağmen var olan sadakat duygusu şehre göç eden zenginlerin büyük miktarda bağışlarıyla sonuçlanabilir.

2.4 Ticari Bağışlar:

Ticari bağışlar, iyi niyetlerinin ve topluluğun desteğini aldıklarının reklamını yapmak isteyen firma ve işletmelerden gelen hediyeleri içerir. (Bunlara kamuya açık toplantılarda teşekkür edilmelidir). Topluluk, ticari bağışçıların çıkarına olacak projeleri (örneğin ticari bağışçı için yüksek tanıtım ve iyi niyet içeren) destekleyecek bağışçıları ikna etmenin yollarını bulması konusunda teşvik edilmelidir.

2.5 Topluluğun İş Gücü:

Bu önemli bir iç kaynaktır (bazen dışarıdan gelen gönüllülerin iş gücünü içerir). Topluluğun iş gücü, topluluk üyeleri tarafından bağışlanan zaman ve iş gücünü - bazıları kalifiye değildir, çimleri temizlemek, tuğla örmek gibi; bazıları kalifiyedir, marangozluk, duvarcılık gibi - yönetim, liderlik, toplantılar, planlama ve denetim gibi görevleri içerir.

Topluluk bazlı projelerin planlamacılarını ve tasarımcılarını, bağış alan topluluğun iş gücünün nakdi değerini dikkatli olarak değerlendirmeleri konusunda cesaretlendirmeliyiz/cesaretlendirmelisiniz. Çok sıklıkla bu katkının değeri, değerinin önemsememekten ya da daha önemli olarak düşük güven seviyesi ve topluluk üyelerinin topluluğun değerini az görmesinden dolayı küçümsenir.

Bazen topluluk üyeleri, eğer sadece topluluğun çok fakir olduğuna inanırsak bizim ya da başkalarının dışarıdan kaynak getireceğimiz veya bizim ya da başka bağışçıların topluğun kendisinin düşünülenden çok fazla kaynağı olduğuna inanırsak fonlarımızı geri çekeceğimiz varsayımına aldanarak kaynaklarını gizlemek isterler. Tüm topluluk üyelerinin eğer iç kaynaklara yöneldiğimizi kanıtlarsak dış kaynakları elde etmemizin olası olduğu anlamasını sağlamalıyız/sağlamalısınız.

2.6 Tarımsal Bağışlar:

Çiftçiler proje için yiyecek bağışı yapabilir: (a) proje üzerinde çalışan komünal işçilere ya da (b) yönetici komiteye proje için nakit para sağlamasına adına satması için. Ayrıca tarlalarından çıkan proje için direkt ve dolaylı olarak kullanılabilecek diğer ürünleri (söz gelimi kereste, kum, kireç taşı, yemek harici ürünler) de verebilirler.

2.7 Bağışlanan Yiyeceklerin Hazırlanması:

Bir çiftçi projeye yemek bağışında bulunsa da bunların yine de yemek için hazırlanması gerekmektedir. Diğer bağışçılar, komünal çalışma günlerinde yiyeceklerin ve ara öğünlerin hazırlanmasına yardımcı olan insanları içerebilir. Topluluk çalışanları için yemek yapan ve hazırlayan insanlara teşekkür etmeyi unutmayın.

2.8 Katkılar ve Sözler:

Katkılar ve sözler kamuya açık fon toplama etkinliklerinde yapılabilir. Katılımcılar bağışta bulunmak için kararlarını kamuya açık bir toplantıda ya da etkinlikte yaparlar.

2.9 Çekiliş ve Piyango:

Çekişler ve piyangolar, oyun bazlı fon toplama teknikleri yeni, küçük ve kırsal TBO’lardan ziyade, iyi organize edilmiş ve çok yönlü kentsel STK’lar için daha uygundur.

2.10 Meçhul Bağışçılar:

Meçhul bağışçılar kimliği gizli kalan hayırseverlerdir ve sıklıkla özel ideolojik ve dini sebepleri vardır fakat halk tarafından bilinmemeyi tercih ederler.

Sonuç:

Toplulukları kendi topluluk bazlı projelerini (finansal kaynakların hesaplanması dâhil) planlamak ve uygulamak adına yönlendir ve teşvik ederkenki eylemlerimiz ne olursa olsun, aşağıdakileri her daim eylemlerimize rehberlik etmesi adına aklımızda tutmalıyız:

  • Genel hedef (bağımlılığı azaltmak) doğrultusunda çalışın ve hatırlayın
  • Yol gösterin, tavsiyelerde bulunun, eğitin, cesaretlendirin, övün ve bilgilendirin ve
  • Söz vermeden, onların kaynakları kendi kendine sağlamasına önem vererek ve dikte etmeden hareket edin

Topluluk destekli projelerin finanse edilmesinde masrafların hesaplanması adil ve doğru olmalı ve gayri nakdi bağışların tahmini değeri azımsanmamalıdır. Topluluk destekli projeyi üstlenmek adına bir topluluğu harekete geçirirken onları dış kaynakların çeşitliğini tanımaları (herhangi tek bir bağışçıya olan bağımlığı azaltmak için) adına ve birçok iç kaynağı (sıklıkla gizli olanları) tanımları için cesaretlendirmeliyiz.

Bir topluluğun projesi için kaynak temin etmek onurlu ve değerli bir sorumluluktur; bunu şevk, bütünlük ve güvenle yapın.

––»«––

Topluluk projesi için tuğla yapımı:Sabun yapımı

Eğer bu sayfadan metin kopyalarsanız lütfen yazar(lar)ını belirtip
bu sayfaya link veriniz cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım: Lourdes Sada
––»«––
Son güncelleme: 07.02.2011

 Ana Sayfa

 Proje Kaynakları