Ana Sayfa
 Su
Çeviriler

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Kısımlar

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

Ulaşım

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler


SU, SAĞLIK VE GÜÇLENDİRMEK

Dayanıklılık için PHC Prensipleri

Phil Bartle tarafından hazırlanmıştır, PhD

Çeviren Berna Kılınçoğlu


Andrew Livingstone' a ithaf edilmiştir

Eğitim Broşürü

Eğer toplum bir su temin sistemi isterse

Yeni bir Su Temini Sisteminin Kazanımını Gerekçelendirmek:

Diyelim siz toplumla diyalog içinde olan bir harekete geçiricisiniz ve içilebilir su teminiyle ilgili konu gündemde. Topluluk üyeleri su teminini istediklerini söylediler.

Onlara yeni bir su temin sistemi almak (ya da varolan sistemi geliştirmek) için gerekçelerinin ne olduğunu sorun. Daha basit terimlerle, "Eğer su temini çözüm ise sorun nedir?" Toplum üyeleri bunun üzerine düşünebilirler ya da düşünmeyebilirler. Sizin göreviniz tüm nedenlere ve sonuçlara bakıp onları cesaretlendirmek, ve kendi analizlerini yapmaları için onlara yol göstermektir.

Eğer toplum üyeleri modern olmak istediklerini ileri sürüyorsa, ya da komşu topluluğun bir su temin sistemi var diye onlar da bir tane sistem istiyorlarsa, sizin olara gösteriş duygularını tatmin etmek için pahalı bir yol seçtiklerini söylemeniz gerekir. (Onlara bu çeşit sebeplerin nasıl gösteriş yapmak ve kıskançlık olarak yansıdığını ve pahalı bir proje için bunların iyi birer gerekçe olmadığını açıklamalısınız.) Belki bunlar için daha ucuz yollar vardır.

Sağlam bir su temin sisteminin çözebileceği iki temel sorun vardır. Bunlardan bir tanesi suyu toplarken harcanan zaman ve enerji miktarının düşecek olmasıdır. Bu nedenle bu konu, bir yatırım olarak şurada daha fazla tartışılmıştır "Toplum Yatırımı Olarak Su". Hastalığı önleme " Belki de en geçerli gerekçe, temiz içme suyunun toplumdaki insanların sağlığını korumada en önemli faktör (ancak tek faktör değildir) olmasıdır.

Öncelikli Sağlık Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi (PHC):

PHC (Öncelikli Sağlık Hizmetleri) WHO' nun stratejileri (Dünya Sağlık Örgütü)'nün birkaç unsuru vardır. Bunların arasından birkaçı, harekete geçirici ile anında ilgilidir.

Aşağıdaki gibidir:
 • Eğer bir topluluğun (bu olayda toplum) sınırlı ve sonlu kaynakları varsa, bunların yalnızca birkaç insanı etkileyen ve çok nadir olan hastalıkları tedavi etmek yerine çoğunluğu etkileyen yaygın hastalığın bir kısmını tedavi etmek için kullanılması daha geçerlidir;
 • Önlemek tedavi etmekten çok daha etkili (ve yararlı) ve daha az maliyetlidir;
 • Sınırlı eğitime sahip bir çok insan ('çıplak ayaklı doktorlar' diye bilinen) tarafından uygulanan ucuz ancak yaygın olan sağlık hizmet teknikleri, nüfusu sağlıklı tutmakta, sadece bir kaç yüksek eğitimli kişinin az sayıda hasta üzerinde yaptıkları pahalı ve çetrefilli uyuglamalardan daha etkilidir.

Harekete geçirici olarak sadece bu stratejileri bilmeniz yeterli değildir, bu stratejileri toplumu güçlendirmek için kendi yöntemlerinizle bir araya getirmenin yolunu tasarlamanız gerekir.

Sizin yönteminizin kilit noktası ise bu bakış açılarını toplum üyelerine dikte etmeden, öğretmeden, vaizlik yapmadan, onların kendi karar alma sistemlerini teşvik ederek sağlamanın yollarını tasarlamaktır. Genel yaklaşım, sizin problemlere ilişkin yaygın gözlemlerinize (Katılımcı Analizi) dayanarak onları kendi önceliklerini ortaya çıkarmak için cesaretlendirmek, kararlarını savunmalarında onları zorlamaktır.

Bunun gerçekleşmesi için, sizin toplumla ilgili detaylı ve yakından sahip olduğunuz bilgiye dayanarak tasarlayacağınız yollar, yine size kalmıştır. Bakınız: Analize Katılım.Bir toplumu yeni bir su temin sistemi yapması ya da eski olan sistemi onarması konusunda cesaretlendirip yol gösterdiğinizde, görevinizi en iyi PHC (Öncelikli Sağlık Hizmetleri) prensipleri çerçevesinde yerine getirilebilirsiniz.

Hastalık ve Güçlendirmek:

Prensipler belgesinde, Fakirliğin Beş Faktörü, hastalık fakirliğin sosyal bir problem olarak devam etmesine katkı yapan beş büyük etmenin arasında tanımlanır.

Toplum üyeleri hasta olduklarında artık üretici olamazlar ve kendileriyle ilgilenen toplum üyelerinin de zaman ve enerjilerini üretimden farklı bir yönde kullanmalarına neden olurlar. Aynı zamanda hastalık nedeniyle toplumdaki üretkenliklerini ortadan kaldıran, daha büyük bir risk olan ölüm riski ile karşı karşıyadırlar.

Belki hepimiz, buna kendimiz ve toplum üyeleri de dahil, sık sık sağlık hizmetleri hakkında varsayımlarda bulunuruz. Birinin hasta olduğunu gördüğümüzde onu iyileştirmek için bir ilaç ve tedavi ararız. Bu sağlık hizmeti modelinde 'hastalık' olarak adlandırılabilir.

Eğer biz sağlıklı ve güçlü isek topluma daha fazla katkı sağlayabileceğimizi (sadece ücretli işler değil evle ilgili olan ve diğer tüm katkılar) görmek daha üretken bir yaklaşım olacaktır. Bizim kaynaklarımız sınırlıdır ve eğer bunları hastalığın oluşmasını bekleyip onu iyileştirmekte kullanmak yerine hastalığı önlemeye kanalize edersek, kaynakları daha etkili kullanmış oluruz.

Böylece, örneğin eğer bir toplum önceliğinin bir klinik olduğuna karar verirse, onlara bunun hangi sorunu çözeceğini sorarak itiraz edin. Eğer bir çok hastalık olduğunu söylerlerse onlara bu hastalıklarının çoğunun ya da en azından bazılarının önlenebilir olup olmadığını sorun. Bu bazı toplum üyelerinin hasta olarak neden oldukları negatif etkileri bir kenara itecektir ve fakirliğin önemli faktörlerinden birinin azalmasına neden olacaktır. Önleyici yaklaşım kaynakların tedavi edici yaklaşımdan çok daha etkili kullanımını sağlar.

Toplum üyelerinin sadece ne yaptıklarını değil bunu neden yaptıklarını da bilmeye ihtiyaçları vardır. Sizin toplumu güçlendirmekte sarfettiğiniz efor onlara bilgi sağlamayı ve kararları hakkında düşünmeleri için onları zorlamanızı da içerir.

Eğer eğer bir çok toplum üyesinin hastalıktaki mikrop teorisini reddettiğini ve büyü teorisini tercih ettiğini farkederseniz, onları bu iki teorinin birbiriyle örtüşmeyen teoriler olmadıkları konusunda bilgilendirin. Açıklamak için ikisi de aynı anda kullanılabilir. Mikrop teorisi sadece hastalığın bulaşma mekanizmasının nasıl çalıştığını açıklarken büyü teorisi neden bazı toplum üyelerinin hasta olurken diğerlerinin olmadığını açıklar.

Sizin göreviniz hakim olan dine karşı savaşmak değildir. (dünya görüşü) inançlar, ancak kaynaklarını daha etkin yöneterek, topluma güçlenmesi için yardım etmektir.

Su Tek Başına Yeterli Değildir:

Daha önce bu belgede temiz su temin sisteminin hastalığı azaltacak toplumun sağlığını geliştirecek bir faktör olduğundan bahsedildi. Birkaç tane faktörden biri. Eğer toplum su temin sisteminin hastalıkları azaltma amacıyla aklanabileceğine karar verirse daha sonra buna diğer eylemler de eşlik etmelidir. Pompadan ya da borudan gelen temiz su kendi kendine büyülü bir şekilde hastalığı azaltamaz ya da sağlığı geliştiremez.

Sivrisineklerin insanlar üzerinden beslenmesiyle ortaya çıkan sıtma, dünyadaki en büyük katil iken özellikle çocuklar arasında ikinci en önemli ve belki de ölümün yanı sıra zaıflatıcı hastalıkların da en büyük nedeni su kaynaklı hastalıklar topluluğunun neden olduğu ishaldir. E-coli, amipler, giardia lamblia gibi bazı parazitler suya dışkı ile taşınırlar.

İyi bir harekete geçirici olarak bu havalı isimleri hatırlamanıza gerek yoktur, ancak bu parazitlerin suyun içinde görünmediklerini, hastalığa neden olduklarını bilmeniz gerekir ve toplum üyeleri de onlar hakkında bilgi edinmelidirler. Bakınız: İshal, e coli, amip, amoebiasis, sindirim bozuklukları, ishal, giardia.

Bu parazitlerin çok küçük olması ve mikroskop olmadan görülememesi çok büyük bir problem. Temiz su ve kirletilmiş su tamamen aynı görünür. Mikroorganizmalar çıplak gözle görülmediğinden, onlar hakkında konuşmak doğal şüphecilik özelliği olan birçok toplum üyesi için sihirden konuşmak gibidir.

Pompadan ya da borudan dışarı çıktığında eğer su temizse oradan ağıza ulaşıncaya kadar da bütün yol boyunca temiz kalmalıdır. İlk problem suyun musluktan ağıza kadar olan yolculuğu sırasında kirlenmesinin çok basit olmasıdır. Eğer su kirli bir şekildeyken içildiyse hastalıklar azalmayacaktır. Eğer birisi hacetini toprağın üzerinde giderirse (yol kerarı, çalı arkası, tarım alanı ya da kentlerde arka sokaklarda) dışkılar açık alanlarda birikir.Yağmur bu dışkıları çözündürür ve onlarda bulunan herhangi bir parazit suya bulaşır. Onlar görülemezler. En yakın hendek, dere ve gölet ve sonunda nehir ve göllere ulaşırlar.

Su temiz ve pırıl pırıl. Masum görünür. Su öldürücüdür.

Kirletilmiş suyu tekrar güvenli hale getirmek pahalıdır ve zaman harcamayı gerektirir. Bu iş filtrelemeyi, kaynatmayı ya da kimyasallar eklemeyi yada bunların hepsinin karşımı bir yöntemi uygulamayı gerektirir.

Yeraltı sularının (yerin altından gelen su) çoğunluğu ve yağmur suları kirletilmemiştir. Buharlaşma ve yağmurun yoğuşması genellikle parazitlerin taşınmasına izin vermez ve toprak yeraltı sularına doğal bir filtreleme sağlar. Kirletilmiş suyun pahalı bir şekilde işlenmesi yerine, suyun musluktan tüketilişine kadar kirletilmeden korunmasının yollarının bulunması daha etkilidir.

Bu toplum üyeleri arasında davranış değişikliğini gerektirir. Bu genellikle çoğu su temini projelerinde en az uygulanan durumdur ve eğer bu yapılmazsa bütün diğer çabalar faydasız hale gelir.

Davranışı Değiştirmek :

İnsanlar bunun için çok iyi motive edilmedikçe, sebeplerini anlamadıkça ve bunu yapmanın kolay yolları kendilerine teklif edilmedikçe davranışlarını değiştirmezler. Bu belki de harekete geçirici olarak sizi en çok zorlayacak şeydir. Bu bir topluluğu bir araya getirip organize edip, bir su temini sistemi kurmaktan daha zordur.

Siz topluma dikte edemez, vaaz ya da ders veremezsiniz ancak toplumla beraber çalışmanın bir yolunu bulmalısınız böylece toplum toplu olarak herkesin görünmeyen parazitlerle ilgili davranışını istekli olarak ve tamamen (bir kişinin dışkısı bir akarsuyu kirletir) değiştirmeyi seçer.

Kaşılaştığınız bazı engelleri düşünün:

 • İnsanlar genelde vücut fonksiyonları hakkında konuşurken kendilerini konforlu hissetmezler, özellikle de toplum içinde
 • Bir çok toplum için insan dışkısı hakkında konuşmak tabudur;
 • Toplum üyeleri kuyu kazmaya tuvalet inşa etmekten daha istekli;
 • İnsanlar bir insan atık tesisine katkı yapmaktansa su kaynağına katkı yapmakta (nakit ya da ayni)daha istekliler;
 • Bir çok insan hastalığın mikrop teorisini kabul etmez ya da anlamazlar;
 • Kimse genel tuvaletleri temizlemek istemez;
 • Kimse genel tuvaletlerin temizlenmesi için sorumluluk almak istemez;
 • Özel tuvaletler genellikle sacede önemli misafirler ve çok önemli insanlar için ayrılır;
 • Bazı insanlar açık havadaki dışkı ile kirletilmiş suyun arasındaki bağı anlayabilirler ;
 • Bazı insanlar temiz görünen ellerin kirlenebileceğini bilirler ya da anlarlar;
 • Bazı insanlar bir kova temiz suyun eve taşınırken nasıl kirlenebileceğini bilirler; ve
 • Bazı insalar suyun yüzeyindeki yüksek kirliliği tanıyabilirler.

Tüm bu engelleri aşmak için stratejiler üretmeniz gerekir ve sularının borulardan ağıza ulaşıncaya kadar temiz kalması için davranışlarını değiştirmeye istekli insanları cesaretlendirmeniz için pozitif yollar bulmanız gerekir.

İnsanların davranışlarını değiştirecek toplum kampanyalarının bu değişimin nedenlerini net bir şekilde anlatmadan yapılmasından sakının. Eğer dikkatli ve anlayışlı bir sosyolojik gözlemci iseniz, genellikle mevcut davranışlarda, amaçlanan etkisinden tamamen yoksun, önceki kampanyalardan kalan artıklar bulacaksınız.

Yaygın olan kampanya, örneğin eve su taşıdıklarında olduğu gibi konteynırları da kapsayacak şekilde insanların ortak bir kuyuya su topladıkları kampanyadır. Beş on yıl sonra, toplum üyelerinin konteynırları kirli ve kullanılmış selefonla ya da bez veya kartonla (genelde o yerin sakinleri sizin kuyuya yapacağınız ziyaretin farkında olurlar) kapladığını göreceksiniz. Niçin olduğu konusunda hiçbir fikir yok. Konteynırı kaplamak için yapılan her türlü hareket konteynırın içindeki suyu kirletir.

Eğer bir davranış değişikliği kampanyası gerekli ise, bu harekete geçirici ya da su projelerinden sorumlu herhangi bir takım tarafından organize edilemez. Bu toplum geliştirme idarecilerinin, sudan bulaşan hastalıkların doğasını önlemeyi iyice anlamaya dayanan, bilinçli bir karar olmalıdır.

Toplum, kampanyayı ve nedenlerini tartışmak için bir halk toplantısı yapmayı seçmelidir. Üyeler katılımı sağlamak için okul çocuklarının yazdığı denemeler, ödüller ve toplantılardaki okuma katkıları dahil çeşitli yollar bulmalıdırlar. Renkli posterler yapmak ve postalamak (ve diğer kampanyalar) toplum tarafından organize edilmelidir. Önerilen davranış değişiklikleri ve bunun yanı sıra nedenler tüm toplum üyeleri tarafından kamuya açık bir şekilde tartışılmalıdır. Ziyaret edecek "uzmanlar" taslak eylemleri ve bunların nedenlerini tartışmak için toplum tarafından davet edilmelidir.

Teşvik ettiğiniz diğer toplum projelerinde olduğu gibi, önemli olan farkındalığı arttırmak (değişim için sağlık nedenleri hakkında) ve davranış değiştirme kampanyaları için aynı katılımcı metodlarını kullanmanız gerektiğidir. Bakınız: Harekete Geçme.

Harekete geçme kararları, eylemi planlamak, eylemin uygulanması ve eylemi gözlemlemek bir bütün olarak toplum tarafından yapılmalıdır ve detaylar toplum idarecileri tarafından yerine getirilmelidir. Siz bunları yapmayı bir kenara bırakarak, toplumun yapmasına izin verin.

Herhangi bir başka toplum projesinde yaptığınız gibi yukarıdaki engelleri ( ya da sizin bulduğunuz başka engelleri) toplumla beraber bir tahtanın üzerinde listeleyin ve davranış değişiklikleri ile ilgili projeler geliştirmek için beyin fırtınası metodlarını kullanın. Bakınız: Beyin fırtınası.

Güçlendirme Metodolojisinin temel öğelerini hatırlayın. Bakınız: Güçlendirmek.

Eğer siz toplum adına çalışırsanız (karar almak, planlamak, yönetmek, uygulamaları gözlemlemek gibi) siz tıpkı bir spor yarışmacısı yerine şınav çeken bir koç gibi olursunuz. Bu toplumu güçlendirmez zayıflatır. Bakınız: Güçlendirmek. Toplumu daha bağımlı yapmak yerine toplumu güçlendirmek için (ve projeleri sürdürülebilir kılmak için), bu sitedeki teknikleri kullanarak onlara öneride bulunun, teşvik edin, organize edip cesaretlendirin.

Sonuç:

Toplum üyeleri su teminini öncelikleri olarak belirleyebilirler. Suyun hastalıkları ve böylece de fakirliği azaltabilmesi bunun birincil gerekçesidir.

Su tek başına sağlığı geliştirmeyecektir; su kaynaklı hastalıklar hakkındaki farkındalığın ve suyun ağıza ulaşıncaya kadar temiz tutulmasının öneminin(davranış değişikliği gerektirir) bir su kaynağı yapımına ve onarımına eşlik etmesi gerekir.

Bu birleşim, hastalığı önlemede ve fakirliği azaltmakta, toplum üyelerinin sağlığı geliştireceğini tahmin ettikleri klinik yapımından ya da diğer seçeneklerden, daha etkili olabilir.

––»«––

Sağlık ve Hijyen Farkındalığı Kampanyaları


Toplum, kendi sağlık ve hijyen farkındalığını arttırmayı organize eder

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 31.08.2012

 Ana sayfa

 Su