Pangunahing Pahina
 Kapasidad
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        


FORM PARA SA MGA KALAHOK

Mga Instrumento para sa Pagsukat ng mga Pagbabago ng Kapasidad

Sulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin Des Yu


Istratehiya para sa Paglilinang ng Kapasidad

Unang Form: Pagsukat ng Importansya

Para sa bawat isa sa labing-anim na elemento ng kapasidad, markahan ang bawat isa base sa limang mapagpiliian: "Hindi posible," ibig sabihing hindi na kailangan pagtuunan ng oras ang elemento ito.

Ang asistant ay magbibigay ng bilang mula 1 hanggang 5 para sa bawat elemento, at kalkulahin ang average.


Altruismo
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible:_________
Mababang prioridad:_________
Kalagitnaang prioridad:___________
Mataas ang prioridad:________
Pangkalahatang prinsipiyo
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Pangkalahatang Serbisyo
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Komunikasyon
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Pananalig
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Konteksto
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Impormasyon
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Interbensyon
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Pamumuno
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Networking
Nasa tamang bilang:________
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Organisasyon
Nasa tamang bilang: ___
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Kapangyarihan
Nasa tamang bilang: ___
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Kakayanan
Nasa tamang bilang: ___
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Tiwala
Nasa tamang bilang: ___
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Pagkakaisa
Nasa tamang bilang: ___
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___
Kayamanan
Nasa tamang bilang: ___
Hindi posible: ___
Mababang prioridad: ___
Kalagitnaang prioridad: . ___
Mataas ang prioridad: ___


Pangalawang Form: Mga Susunod na Istratehiya para sa Bawat Elemento

Magbigay ng isa o dalawang suhestiyon para sa bawat elemento. Aayusin at igru-grupo ng asistant ang mga ito. Isulat lamang ang mga napagusapan at nais gawin ng grupo. Wag magsulat ng mga rekomendasyon para sa ibang tao o ahensya.


Elemento: Pangalawang Istratehiya
Altruismo


Pangkalahatang Prinsipiyo


Pangkalahatang Serbisyo


Komunikasyon


Pananalig


Konteksto


Impormasyon


Interbensyon


Pamumuno


Networking


Organisasyon


Politikal na Kapangyarihan


Kakayanan


Tiwala


Pagkakaisa


Yaman––»«––

Iba pang mga pahina:

Modulo      Mapa ng Site      Susuing Pananalita      Kontak   

Utility Documents      Importanteng links


© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.04.2011


 Home page

 Literasi