Pagina de start
 Sociologii Clasici


Traduceri:

Deutsch
English
Español
Française
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
中文 / Zhōngwén

                                        

Alte pagini:

Sociologie:
Pagina Principală
Notiţele cursului
Discuţii
Hub

Cuvinte Cheie
Module

Utilităţi:
Hartă Site
Contact
Documente Folositoare
Linkuri Utile

MARX ŞI WEBER

de către Phil Bartle, PhD

traducere realizată de Lavinia Loredana Berţia

revizuit de Ana Maria Mădălina Panait


Note de curs

Compară punctul de vedere a lui Karl Marx asupra noțiunii de clasă socială cu cel a lui Max Weber.  Cum s-ar aplica diferențele dintre ele o sută de ani mai târziu?

Marx şi Weber au adus diverse contribuţii în domeniul sociologiei. Una din cele mai importante contribuţii este abordarea diferită a ideii de clasă socială şi inegalitate. Karl Marx a relaţionat ideea de clasă cu mijloacele de producţie.

El a sesizat o trecere de la societatea feudală bazată pe agricultură, în cadrul căreia clasa proprietarilor de pămanturi se diferenţia de clasa ţăranilor, la revoluţia industrială, care a făcut diferenţa între clasa ce deţinea capitalul (proprietarii de fabrici) şi muncitori.

Alte categorii de persoane, cum ar fi intelectualii, jurnaliştii, forţele de apărare şi angajaţii din sectorul public, nedesfăşurând activităţi productive, nu constituiau o clasă socială. În schimb, Max Weber, care a scris cu un sfert - o jumătate de secol mai târziu, a înțeles clasa socială ca fiind bazată pe trei factori: putere, bogăție și prestigiu.

În sociologia zilelor noastre, tindem sa vedem și noi aceiași trei factori, deși sociologii marxiști pun accentul pe legătura dintre mijloacele de producție (ce includ acum și producția de idei și de informație). Weber a văzut societatea ca având nu două, ci mai multe straturi, și că factorii care au o influență mare asupra acesteia nu sunt de natură materială.

Și în zilele noastre există o tensiune intre proprietari și muncitori, dar există o proporție de oameni în alte situații - manageri, lucrători în sectorul public, ceea ce înseamnă că lupta între proprietari și muncitori este relativ în declin. Un student la curs a arătat că dacă Marx și Weber s-ar fi născut în zilele noastre, sau acum 20 de ani, ei ar fi produs teorii și perspective foarte diferite, deoarece ar fi fost educați într-o soceitate atât de schimbată față de cea din anii 1850-1900.

Marx a prevăzut că o revoluție va avea loc în societpțile industralizate, deoarece muncitorii se vor revolta împotriva proprietarilor, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Singurele țări în care au avut loc revoluții comuniste au avut caracter feudal-agricol. Dacă Marx ar trăi acum, probabil că ar fi surprins. Deasemenea nu a prevăzut apariția consumerismului, și privatizarea serviciilor.

Au aparut mulți mici capitaliști, ceea ce creează o ideologie favorbailă întreprinzătorilor privați, la care se adaugă un declin al fabricilor mari, și prin urmare o scădere a tensiunilor dintre cele două clase, ca de exemplu la sfârșitul secolului XIX.

Astăzi diferențele dintre viziunile lui Marx și Weber continuă să ne ajute în înțelegerea societății.  Ambii continuă să contribuie la o perspectivă sociologică asupra societății.

Vezi: Cercul Sociologilor Dispăruți.

––»«––
Pentru orice text copiat de pe acest site, vă rugăm să faceţi o trimitere la următoare adresă: cec.vcn.bc.ca
Acest site este găzduit de către Reţeaua Comunitară din Vancouver (VCN).

© Drepturi de autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceput de Lourdes Sada
CSS: Ana Maria Mădălina Panait
––»«––
Ultima actualizare: 2011.08.25

 Pagina Principală