Pagina Principala
 Sociologii clasici


Traduceri:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
한국어 / Hangugeo
Polski
Português
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Alte Pagini:

Sociologie:
Pagina principala
Notite Curs

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile

MARX și WEBER

de Phil Bartle, Dr.

traducere de Lavinia Loredana Berția


Compară punctul de vedere a lui Karl Marx asupra noțiunii de clasă socială cu cel a lui Max Weber. Cum s-ar aplica diferențele dintre ele o sută de ani mai târziu?

Marx și Weber au adus diverse contribuții în domeniul sociologiei. Una din cele mai importante contribuții este abordarea diferită a ideii de clasă socială și inegalitate.

Karl Marx a relaționat ideea de clasă cu mijloacele de producție. El a sesizat o trecere de la societatea feudala bazată pe agricultură, în cadrul căreia clasa proprietarilor de pămanturi se diferenția de clasa țăranilor, la revoluția industrială, care a făcut diferența între clasa ce deținea capitalul (proprietarii de fabrici) și muncitori.

Alte categorii de persoane, cum ar fi intelectualii, jurnaliștii, forțele de apărare și angajații din sectorul public, nedesfășurând activități productive, nu constituiau o clasă socială. În schimb, Max Weber, care a scris cu un sfert - o jumătate de secol mai târziu, a înțeles clasa socială ca fiind bazată pe trei factori: putere, bogăție și prestigiu.

În sociologia zilelor noastre, tindem sa vedem și noi aceiași trei factori, deși sociologii marxiști pun accentul pe legătura dintre mijloacele de producție (ce includ acum și producția de idei și de informație). Weber a văzut societatea ca având nu două, ci mai multe straturi, și că factorii care au o influență mare asupra acesteia nu sunt de natură materială.

Și în zilele noastre există o tensiune intre proprietari și muncitori, dar există o proporție de oameni în alte situații - manageri, lucrători în sectorul public, ceea ce înseamnă că lupta între proprietari și muncitori este relativ în declin. Un student la curs a arătat că dacă Marx și Weber s-ar fi născut în zilele noastre, sau acum 20 de ani, ei ar fi produs teorii și perspective foarte diferite, deoarece ar fi fost educați într-o soceitate atât de schimbată față de cea din anii 1850-1900.

Marx a prevăzut că o revoluție va avea loc în societpțile industralizate, deoarece muncitorii se vor revolta împotriva proprietarilor, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Singurele țări în care au avut loc revoluții comuniste au avut caracter feudal-agricol.

Dacă Marx ar trăi acum, probabil că ar fi surprins. Deasemenea nu a prevăzut apariția consumerismului, și privatizarea serviciilor. Au aparut mulți mici capitaliști, ceea ce creează o ideologie favorbailă întreprinzătorilor privați, la care se adaugă un declin al fabricilor mari, și prin urmare o scădere a tensiunilor dintre cele două clase, ca de exemplu la sfârșitul secolului XIX.

Astăzi diferențele dintre viziunile lui Marx și Weber continuă să ne ajute în înțelegerea societății. Ambii continuă să contribuie la o perspectivă sociologică asupra societății.

──»«──

See: Dead Sociologists Society.

Dacă folosiți texte de pe acest site, vă rog să citați autorul(autorii)
și să faceți trimitere la cec.vcn.bc.ca
Acest site este găzduit de către Rețeaua Comunitară Vancouver (Vancouver Community Network (VCN)

© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceptu de Lourdes Sada
──»«──
Ultima actualizare: 2012.10.15

 Pagină de legătură

 Sociologii clasici