Αρχική Σελίδα
 Έγκλημα και Αποκλίνουσα Συμπεριφορά


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Italiano
Português
Română
Srpski

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διδασκαλίας
Συζητήσεις
Κόμβος

Γενική Χρήση:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Κείμενα Γενικής Χρήσης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

Εφαρμόζοντας μία οικονομική λειτουργία

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Το ποσό που ένας διεφθαρμένος αξιωματούχος κλέβει απο το δημόσιο είναι πολύ λιγότερο απο το ποσό που η κοινωνία χάνει.

Οι οικονομολόγοι μιλούν για την " επίδραση του πολλαπλασιαστή." Εκεί που επενδύεται νέος πλούτος, η θετική επίδραση για την οικονομία είναι μεγαλύτερη απο το ποσό που προκύπτει. Καθώς το νέο χρήμα ξοδεύεται, εκείνοι που το λαμβάνουν συνήθως ξοδεύουν ή αποταμιεύουν μέρος αυτού. Ας υποθέσουμε οτι ξοδεύουν το ογδόντα τοις εκατό και αποταμιεύουν το είκοσι τοις εκατό. Τότε υφίστανται ογδόντα μονάδες νέου χρήματος στην οικονομία, και οι παραλήπτες ξοδεύουν ογδόντα τοις εκατό αυτών και αποταμιεύουν είκοσι τοις εκατό. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το ποσό που τελικά εισρέει στην οικονομία να φτάνει να είναι μεγαλύτερο της αρχικής επένδυσης κατα τέσσερις έως οκτώ φορές. Κάντε τους υπολογισμούς.

Η αρχική επένδυση μπορεί να είναι χρήματα προερχόμενα από την Κυβέρνηση, ή οικονομική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο πολυμερούς ή διμερούς αρωγής. Η επίδραση για την οικονομία θα είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο της αρχικής επένδυσης.

Όταν οικονομικές πηγές που προορίζονται για κοινωνική πρόνοια και παροχές εκτρέπονται στις τσέπες κάποιου που καταλαμβάνει θέση εξουσίας, αυτό αποτελεί μέγιστο παράγοντα φτώχειας.Η διαφθορά μεταφράζεται ως ανεντιμότητα ανάμεσα σε άτομα εμπιστοσύνης και εξουσίας. Το ποσό που οικειοποιείται και απολαμβάνει κανείς, στερώντας το απο το δημόσιο, είναι πολύ λιγότερο απο τη μείωση του πλούτου του δημοσίου που αρχικά είχε σχεδιαστεί.

Το ποσό των χρημάτων που αποκτώνται μέσω εκβιασμού ή κατάχρησης δεν αντιστοιχεί στο ποσό μείωσης του πλούτου της κοινότητας. Όταν τα ποσά των επενδύσεων αφαιρεθούν απο την κυκλοφορία, το ποσό του πλούτου τον οποίο στερείται μία κοινότητα είναι μεγαλύτερο απο το ποσό που αποκτά ο καταχραστής. 'Οταν ένας κυβερνητικός αξιωματούχος δωροδοκείται με 100 μονάδες, η κοινωνική επένδυση μειώνεται έως όσο μιά μείωση 4 στις 800 μονάδες για τον κοινωνικό πλούτο. Όταν τα καταχρασμένα χρήματα μεταφέρονται εκτός της χώρας και κατατίθενται σε τράπεζες του εξωτερικού (πχ Ελβετία), τότε δεν συνεισφέρουν τίποτα στην εγχώρια οικονομία, παρα μόνο ενισχύουν την οικονομία της χώρας των offshore εταιρειών και τις ξένες τράπεζες.

Βλέπε λέξεις κλειδιά ανεντιμότητα, επίδραση πολλαπλασιαστή.
──»«──
Αν αντιγράψετε κείμενα απο αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον συντάκτη
και να εισάγετε το σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca/
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται απο το Δίκτυο της Κοινότητας του Βανκούβερ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
──»«──
Τελευταία Ενημέρωση: 2012.10.16

 Αρχική Σελίδα