κεντρική σελίδα
 Έγκλημα και Αποκλίνουσα Συμπεριφορά


Μεταφράσεις

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Αλλες σελίδες

Κοινωνιολογία

Σημειώσεις

Διαδκτιακές συζητήσεις

Ενότητες

Χάρτης ιστοσελίδας

Λέξεις κλειδιά

Επαφή

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συγγραφέας Φιλ Μπαρτλ , PhD

Μετάφραση Μόσχα Γιαννίση


Εκπαιδευτικό εγχειρήδιο

Η κάθε πολιτισμική ή κοινωνική διάσταση μοιάζει με τις μαθηματικές διάστασεις του χώρου ( ύψος, βάθος, πλάτος) οι οποίες είναι αναλυτικές ιδιότητες και όχι εμπειρικές. Η απάλειψη μιάς οποιασδήποτε από τίς διαστάσεις, εξ ορισμού, απαλείφει όλες τις άλλες δαστάσεις.

Εδώ έχουμε έξι απο αυτές.

Ολες είναι αποτελέσματα εκμάθησης, αποτελούνταιι από σύμβολα, είναι κοινωνικές (οι δοξασίες και οι συμπεριφορές, όχι τα άτομα) και δεν ματαβιβάζονται ούτε αποθηκεύονται από τα γονίδια. Βλέπε τις έξι διαστάσεις .

 

Τεχνολογία Πρέπει να χρησιμοποίησουμε τη λέξη "εργαλεία" για να εξηγήσουμε ότι η πολιτισμική διάσταση είναι(1) η επινόηση (2) η χρήση (3) η διδασκαλία στους άλλους για το πώς να τα εφευρίσκουν και να τα χρησιμοποιούν και όχι τα υλικά εργαλεία αυτά καθεαυτά.

Στην οικονομία ο παραγόμενος πλούτος, όχι από την άμεση κατανάλωση, αλλά απο την δομική αύξηση της παραγωγής λέγαται "κεφάλαιο"

Η τεχνολογική διάσταση της κοινωνίας

Η τεχνολογική διάσταση της κοινωνίας

 

Οικονομία Πρέπει να αναφερουμε ότι στις προτόγονες κοινωνίες, για την παραγωγή και την διανομή του πλούτου δεν χρειαζόταν χρήματα, όπως συμβαίνει ακόμα στη σημερινή μας κοινωνία μερικές φορές π.χ. όταν είμαστε στο σπίτι και με τους φίλους.

Πλούτος είναι οτιδήποτε έχει αξία και έχει αξία στην έκταση που είναι χρήσιμο και σπάνιο.

Μπορεί να περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες, αλλά τα αγαθά τα εξασφαλίζει εξ ορισμού μόνο απο τις υπηρεσίες.

Το χρήμα δεν είναι πλούτος, αλλά ένα μέτρο και μία έννοια που χρησιμεύει για την συσώρευση και ανταλλαγή του πλούτου.

Η οικονομική διάσταση του πολιτισμού δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, οι αγορές και οι πωλήσεις. Αυτά είναι ειδικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού του Καναδά, αλλά δεν συναντόνται παγκοσμίως σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις κοινωνίες.

Η οικονομική διάσταση της κοινωνίας

Η οικονομική διάσταση της κοινωνίας

 

Πολιτική Διάσταση που σχετίζεται με την δύναμη και την επιρροή.

(Συμπεριβαλονομένης της εξουσίας και των τύπων της εξουσίας ( παραδοσιακή, γραφειοκρατική ή χαρισματική)

Η πολιτική δεν ταυτίζεται με την ιδεολογία ( που ανήκει στην δίασταση των αξιών) ή μόνο με τα πολιτικά κόματα που δεν είναι παγκόσμιοι θεσμοί)

Η πολιτική διάσταση μιας κοινωνίας

Η πολιτική διάσταση μιας κοινωνίας

 

Η κοινωνική, η αλληλοεπιδρώμενη ή η θεσμική διάσταση αναφέρεται σε πρότυπα αλληλεπίδρασης, κοινωνικής οργάνωσης, έννοιες που συνδέομε μεταξύ τους, στη εικόνα που έχομε του εαυτού μας, σε ρόλους

Τα παραδείγματα περικλειουν την οικογένεια και την κοινωνική τάξη

Η θεσμική διάσταση της κοινωνίας

Η θεσμική διάσταση της κοινωνίας

 

Αξίες Ιδεολογία, Αισθητική. Οι κοινά αποδεκτές αξίες που εφαρμόζουμε για να κρίνουμε το καλό ή το κακό, το ωραίο ή το άσχημο, το σωστό ή το λάθος.

Οι Αξιακές διαστάσεις της Κοινωνίας

Οι Αξιακές διαστάσεις της Κοινωνίας

 

Η πίστη ή η κοσμοθεωρία οι ιδέες που έχομε σχετικά για το πως οδεύει ο κόσμος. Θρησκευτκά πιστεύω και άλλα.

Η Κοσμοθεωριτική Διάσταση της κοινωνίας

Η Κοσμοθεωριτική Διάσταση της κοινωνίας

 

ΣημείωσηΟ αριθμός δύο παραδείγματος χάρη, έιναι μια αναλυτική έννοια οχι εμπειρική. Αν δείς δύο μήλα, για παραδειγμα, ο αριθμός δύο είναι μέσε στο κεφάλι σου, δεν είναι ενα πραγματικό χαρακτηριστικό των μήλων. Βλέπε Επιστημολογία.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2011.08.26

 Κεντρική σελίδα