κεντρική σελίδα
 Έγκλημα και Αποκλίνουσα Συμπεριφορά


Ματαφράσεις

English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Αλλες σελίδες

Κοινωνιολογία

Σημειώσεις

Διαδκτιακές συζητήσεις

Ενότητες

Χάρτης ιστοσελίδας

Λέξεις κλειδιά

Επαφή

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

αποκαλούμενη επίσις αλληλεπίδραση ή κοινωνική διάσταση

Συγγραφέας Φιλ Μπαρτλ , PhD

Μετάφραση Μόσχα Γιαννίση


Εκπαιδευτικό εγχειρήδιο

Η κοινωνική αλλήλεπίδραση ή θεσμική διάσταση της κοινότητας, αποτελείται από τους τρόπους με τους οποίους δρούν οι άνθρωποι, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αντιδρούν και περιμένει καθένας πως θα δράσει και θ'αλληλεπιδράσει ο άλλος.

Περιλαμβάνει θεσμούς, όπως ο γάμος και η φιλία, ρόλους όπως αυτός της μητρότητας ή αυτός του αξιωματικού της αστυνομίας, κοινωνικές θέσεις ή κοινωνικές τάξεις και άλλες μορφές ανθρώπινης συμπεριφοράς. Βλέπε Κοινότητα .

Οσάκις εντοπίζεται ένα σχήμα, και αναγνωρίζεται από αυτούς που είναι μέσα, αυτό μπορεί ν'αποκαλείται κοινωνικός θεσμός

Σύμφωνα με τον Βέμπερ λέμε ότι πρέπει να έχει νόημα για αυτούς που είναι μέσα σ'αυτό

Σε μικροεπίπεδο, η κοινωνική διάσταση αποτελείται απο αναγνωρίσιμα σχήματα αλληλεπίδρασης μέσα στις μικρές ομάδες.

Αλληλεπίδραση είναι η δράση που ασκούμε ή η συμπεριφορά που έχουμε και που είναι συνειδητή από τους άλλους.

Η κοινωνική διαστρωμάτωση όπως και οι κοινωνικές τάξεις, είναι θεσμοί ή ένα σύνολο θεσμών. Βλέπε Ανισότητα .

Οι οικογενειακές διευθετήσεις είναι θεσμικές και ευρίσκονται μέσα σ' αυτή την διάσταση.

Μπορούμε να εικάσουμε, ότι η καταγωγή της οικογένειας, μοναδική στους ανθρώπους μεταξύ των ανθρωποειδών πιθήκων, είναι πίσω από την καταγωγή του πολιτισμού και το ταμπού της αιμομιξίας..

Πρέπει πάντως να λάβουμε υπ'όψη, ότι η οικογένεια, όπως την γνωρίζουμε, δεν είναι παγκόσμια σε όλους τους πολιτισμούς, μονολότι τα στοιχεία της συγγένειας , του γάμου, οι ρύθμισης της σεξουαλικής ζωής, της γέννησης και του καθορισμού των απογόνων είναι.

Η γραφειοκρατία και άλλες τυπικές οργανώσεις, ή μή οικογενειακές οργανώσεις, είναι θεσμοί.

Ο Βέμπερ εντόπισε πέντε στοιχεία που συμβάλουν στη ισχυροποίηση των γραφειοκρατιών. .

Εναν αιώνα αργότερα, ο Μπαρτλ εντόπισε δεκαέξι στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τις γραφειοκρατίες, αλλά για όλες τις τυπικές οργανώσεις, τις οικογένειες και τις κοινότητες

Οπως με τις άλλες διαστάσεις, μπορούμε να έχουμε μιά καλύτερη επίγνωση της κοινωνικής οργάνωσης της τρέχουσας κοινωνίας, παρατηρόντας μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους οικοδομήθηκε μέσα στις χιλιετηρίδες.

Η κοινωνική αλλαγή τείνει να είναι συσωρευτική και πολλά από τα στοιχεία των σημερινών οργανώσεων περικλείουν κατάλοιπα από τις πρώιμες φάσεις της ανάπτυξής μας,

Παρατηρήθηκαν πάνω από το ευρύ φάσμα της ανθρώπινης ιστορίας δύο μεγάλοι τύποι θεσμών που μπορούμε να τους καταχωρήσουμε σαν οικογενειακές και μή οικογενειακές οργανώσεις.

Στις πρώϊμες, αλλά ακόμα και στις σημερινές κοινότητες των καρποσυλλεκτών και κυνηγών όλη η κοινωνική οργάνωση βασίζεται στη συγγένεια

Το βλέπουμε αυτό, στις διευθετήσεις που εμπλέκουμε μέσα την γέννηση και τις επεκτάσεις της, τους απογόνους, το γάμο και τίς σχετκές του ρυθμίσεις, τον έλεγχο της σεξουαλικής ζωής και τις επεκτάσεις του και τις ψευδοσυγγενικές διευθετήσεις, όπως η υιοθεσία.

Λέμε "συγγένεια" αντί "οικογένεια γιατί οικογένεια ( φαμίλια) δεν είναι παγκόσμια, προέρχεται από την λατινική λέξη για τους σκλάβους του σπιτιού και υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργηθή κοινωνική οργάνωση, πέρα απὀ την συγγένεια, τους απογόνους και τη υιοθεσία.

Οσο οι κοινωνίες γινόταν πιο σύνθετες, η συγγένεια μπορεί να γίνει όλο και περισσότερο πολύπλοκη για την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών.

Η εφεύρεση της γεωργίας , ήταν η πιο επαναστατική αλλαγή που πραγματοποίησε η κοινωνία μας.

Παρήχθη ένα γεωργικό πλεόνασμα που επέτρεπε σε μερικά άλλα μέλη της κονωνίας να κάνουν άλλα πράγματα από το να ψάχνουν να βρούν την τροφή τους

Αυτό έδωσε τη έναυσμα στην πρωϊμότερη κατανομή της εργασίας που οδήγησε στις πόλεις και στα κράτη

Η απλούστερη κατανομή της εργασίας είναι αυτή της αριστοκρατίας ( μ'επικεφαλής τον μονάρχη) τους δουλοπάροικους ( παραγωγούς τροφής) τους εμπόρους και τους τεχνήτες τους γραμματείς ( για να κρατούν τα αρχεία) και αυτούς που επιβλέπουν στη εφαρμογή των νόμων

Αυτή ήταν η καταγωγή των πρώτων μη συγγενικών κοινωνικών θεσμών

Η γέννηση δεν μετρουσε για την πρόσληψη των αρχειοφυλάκων και αυτών που επιβλέπουν την εφαρμογή του νόμου. Παρατηρήθηκε ότι σύντομα βασίστηκε στην προσωπική αξία, (ικανότητες και κίνητρα )

Durkheimενας απο τους "πατέρες της κοινωνιολογίας " αναρωτήθηκε πως συγκρατούνται οι κοινότητες και οι κοινωνίες μαζί.

Εισηγήθηκε ότι οι απλές, ομοιογενείς κοινωνίες, ( όπως αυτές των καρποσυλλεκτών και κυνηγών προγόνων μας ) συγκαρτούνται από την ομοιότητα

Η ταυτότητα της γλώσσας, των αξιών, της κοινωνικής οργάνωσης, συνέβαλαν στο συναίσθημα της ενότητας

Το ονόμασε "μηχανική αλληλεγγύη"

Αντιθέτως, στις σύγχρονες πολύπλοκες κοινωνίες που έχουμε σήμερα, οι διαφορές είναι που συμβάλουν να συγκρατούν τους ανθρώπους μαζί.

Ο καταμερισμός της εργασίας, όσο συμβάλει στη λειτουργία της ολότητας, καταλήγει σε ενδοεξάρτηση.

Αυτό καλείται "οργανική αλληλεγγὐη" επειδή η λέξη "οργανο"χαρακτηρίζει τα εξειδικευμένα κύτταρα των ζὠντων ὀντων. Βλέπε Durkheim.

Ο Τούνις εισήγαγε την λέξη gemeinschaft (κοινότητα) και gesellschaft ( κοινωνία) στα γερμανικά

Σε κατά λέξη μετάφραση σημαίνουν μόνο κοινότητα και κοινωνία, αλλά τώρα στην κοινωνιολογία, σε κάθε γλώσσα, χρησιμοποιούνται σχεδόν σαν επίθετα, και αναφέρονται στον βαθμό της ευχάριστης ζεστασιά των ομάδων που λειτουργούν πρόσωπο με πρόσωπο όπου ο ένας γνωρίζει τον άλλο. gemeinschaftέναντι του κρύου, των δομημένων ομάδων, όπου τα άτομα έχουν διαφορετικούς ρόλους και γνωρίζονται μεταξύ τους περισσότερο από τους ρόλους τους παρά σαν πρόσωπαgesellschaftΒλέπε Χαρακτηριστικά της κοινότητας.

Επί της συζήτησης για την Πολιτική διάσταση Τα πολιτικά κόματα και τα κοινοβούλια θεωρούν ότι δεν είναι μέσα σ' αυτή τη διάσταση.

Είναι στην Θεσμική Διάσταση, επειδή είναι θεσμοί. Βεβαίως όλοι οι θεσμοί περικλείουν μία διάσταση δύναμης μέσα τους.

Επί της συζήτησης για την Κοσμοθεωριτική Διάστασηοι θρησκείες δεν θεωρούνται μέσα σ'αυτή την διάσταση

Είναι επίσις μέσα στην Θεσμική Διάσταση γιατί είναι θεσμοί. Ολοι οι θεσμοί περικλείουν μιά κοσμοθεωριτική διάσταση

––»«––

Η θεσμική διάσταση της κοινωνίας

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2011.08.26

 Κεντρική σελίδα