Αρχική Σελίδα
 Συγγένεια


Μεταφράσεις:

English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română
Русский

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις-κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Σημειώσεις διαλέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Κέντρο

Βοηθητικά:
Χάρτης τοποθεσίας
Επικοινωνία
Βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η κότα και το αυγό

από Phil Bartle, PhD

μετάφραση από María A. Ramos

Σημειώσεις Εκπαίδευσης

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, η οποία λαμβάνει ένα ανθρώπινο ζώο και το μετατρέπει σε έναν άνθρωπο, είναι εκείνη που ξεκινά από τη γέννηση και συνεχίζεται μέχρι το θάνατο

Στη βιβλιογραφία για την κοινωνικοποίηση, υπάρχει μια ισχυρή τάση προς την ψυχολογία, βλέποντας τη διαδικασία καθώς επηρεάζει το άτομο. Δεδομένου ότι είμαστε ζώα, και όχι κενές φιάλες που πρέπει να συμπληρωθούν με τον πολιτισμό, η κατανόηση αυτής της ψυχολογικής διαδικασίας είναι αναγκαία και χρήσιμη. Μαθαίνουμε διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας, γιατί έχουμε μάθει, ώστε να τα αποκομίσουμε στις διαφορετικές ηλικίες. Μια που τα έχουμε μάθει, πολλά από αυτά τα πράγματα δεν μπορουμε να τα ξεμάθουμε. Τα μπουκάλια δεν μπορούν να αδειάσουν ή να ξαναγεμίσουν τόσο εύκολα.

Αν είμαστε συνεπείς στη διατήρηση μιας κοινωνιολογικής σκοπιάς, όμως, πρέπει να δούμε τη διαδικασία από τη σκοπιά του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Κοινωνία και πολιτισμός (το κοινωνικό και πολιτισμικό σύστημα) δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά η συμπεριφορά και οι ιδέες τους. Γίνεται μέσα μας, αλλά συμπεριφέρεται σαν να είναι έξω από εμάς. Αν δεν υπήρχαν άνθρωποι που ζουν, τότε όλα τα πράγματα που βλέπουμε τώρα σαν τον πολιτισμό και την κοινωνία δεν θα υπήρχαν.

Έτσι οι άνθρωποι αναπαράγουν, αλλά αναπαράγουν σαν τα ζώα. Ο πολιτισμός πρέπει ακόμη να μαθευτεί, μέσω των συμβόλων, από αυτά τα ζώα.

Για να διαιωνίζονται ή να αναπαράγωνται ο πολιτισμός και η κοινωνία, πρέπει να γίνει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Η ίδια διαδικασία έχει διαφορετικές συνέπειες, και διαφορετικούς σκοπούς, όταν την βλέπουμε μέσα από τις διαφορετικές απόψεις του ατόμου ή της κοινωνίας.

Ως μεταφορά, λέμε ότι "για να αναπαραγεί ένα αυγό, πρέπει να κάνει ένα κοτόπουλο." Γυρίζουμε ανάποδα την κοινή άποψη ότι για να αναπαραγεί ένα κοτόπουλο, θα πρέπει να κάνει ένα αυγό. Η διαδικασία του κοτόπουλου για να κάνει ένα αυγό είναι διαφορετική από τη διαδικασία ενός αυγού για να κάνει ένα κοτόπουλο. Παρόλα αυτά, τα δυο είναι διαφορετικά τμήματα της ίδιας συνολικής διαδικασίας. Αυτό δεν είναι μια αλληγορία του "Ποιος ήρθε πρώτος".

Πολλά βιβλία εισαγωγής στην κοινωνιολογία επαναλαμβάνουν τις συνήθεις κοινωνικές ψυχολογικές σκέψεις του Piaget, του Freud και άλλων που ασχολούνται με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, καθώς επηρεάζουν το άτομο. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου, ωστόσο, είναι ότι, από την κοινωνική άποψη, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι ένας μηχανισμός για τη διαιώνιση της κοινωνίας και του πολιτισμού.

––»«––
Αν αντιγράψετε κείμενο από αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε να αναγνωριστεί ο συγγραφέας
και να βάλετε σύνδεσμο προς www.cec.vcn.bc.ca
Το site φιλοξενείται από την Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Κατασκευή Ιστοσελίδων από Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.06.20

 Αρχική σελίδα