Αρχική Σελίδα
 Συγγένεια


Μεταφράσεις:

Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Română
Pycкий

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις-κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Σημειώσεις διαλέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Κέντρο

Βοηθητικά:
Χάρτης τοποθεσίας
Επικοινωνία
Βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μια διαδικασία και ένα κοινωνικό ίδρυμα

από Phil Bartle, PhD

μετάφραση από María A. Ramos

Σημειώσεις Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι περισσότερο από την εκμάθηση

Η εκπαίδευση διαφέρει από την κοινωνικοποίηση στο ότι έχει προγραμματιστεί, ή υποτίθεται ότι έτσι είναι, με σαφείς στόχους που καθορίζουν το τι μαθαίνουν οι μαθητές. Δείτε το παραλήρημα μου για την Εκπαίδευση και Κοινωνικοποίηση.

Η εκπαίδευση, καθώς και μια διαδικασία, είναι ένας κοινωνικός θεσμός.

Πρόκειται για ένα σύνολο οργανισμών με σκοπό να εκπαιδεύει τους νέους στην κοινωνία.

Όταν τα παιδιά πηγαίνουν πρώτα στον παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, μαθαίνουν νέους τρόπους λειτουργίας, αλληλεπίδρασης με άλλους μαθητές και το προσωπικό σε μια νέα κοινότητα, και αναγκαστικά πρέπει να κοινωνικοποιηθούν.

Όπως και με άλλη δευτερεύουσα κοινωνικοποίηση, αυτή η πτυχή της εκπαίδευσης δεν είναι συνήθως σχεδιασμένη, δεν είναι ιδιαίτερα μέρος του προγράμματος σπουδών, και τείνει να είναι αυθόρμητη και ad hoc.

Η εμπειρία μπορεί να παράγει κάποια ανησυχία μεταξύ των μαθητών, και πολλά σχολεία έχουν συμβούλους που βοηθούν τα παιδιά στην απαιτούμενη προσαρμογή.

Όπως σε άλλα ιδρύματα όπου συμβαίνει η κοινωνικοποίηση, τα σχολεία συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των δύο φύλων, με ξεχωριστά μπάνια για τα αγόρια και τα κορίτσια, ενδυματολογικούς κώδικες, και ενθάρρυνση για να λάβει ένα μάθημα ή ένα άλλο.

Πενήντα χρόνια πριν, τα κορίτσια δεν αναμενόταν να τα πάνε καλά στα μαθηματικά και τις επιστήμες, και κλήθηκαν να λάβουν την οικιακή οικονομία και όχι τις βιομηχανικές τέχνες.

Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να κάνουν καλά στις επιστήμες, και περισσότερη ανοχή για την επιθετική και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά από τα αγόρια, μειώνοντας τις εμπορικές δεξιότητές τους στην κοινωνία για οταν τελειώσουν το σχολείο.

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί και μεγεθύνει την ανισότητα.

Τα παιδιά από πλούσιους γονείς τείνουν να πάνε σε "καλύτερα" σχολεία οπου έχουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και περισσότερες υπηρεσίες.

Η αρχή της «ίσης ευκαιρίας» σημαίνει πραγματικά την ευκαιρία του ανταγωνισμού και το αποτέλεσμά της είναι πάντα η ανισότητα. Δεν παράγει ισότητα.

Οι φοιτητές αξιολογούνται και βαθμολογούνται και υψηλότεροι βαθμοί σημαίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαιδευτικές ευκαιρίες, και αργότερα στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Σε μια σύνθετη μεταβιομηχανική κοινωνία σαν τη δική μας, όπως στις βιομηχανικές κοινωνίες, οι άνθρωποι συνήθως δεν είναι γνωστοί ως ολόκληροι άνθρωποι, αλλά από τους διαφορετικούς ρόλους που παίζουν.

Αυτό είναι ένα προϊόν και σύμπτωμα του gesellschaft.

Πολλοί εργοδότες, επομένως, προσφέρουν θέσεις εργασίας σε υποψήφιους με βάση τα πιστοποιητικά της εκπαίδευσης που έχουν, ακόμα και αν το περιεχόμενο της εν λόγω εκπαίδευσης δεν συνδέεται άμεσα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την προσφερόμενη εργασία.

Λέμε, λοιπόν, ότι έχουμε μια κοινωνία διαπιστευτηρίων.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα άτομα που μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, δεν προσλαμβάνονται, ενώ τα άτομα με τα αναγκαία πιστοποιητικά, ίσως όχι και το ίδιο επίπεδο ικανότητας, να πάρουν τη δουλειά.

Η εκπαίδευση εκτελεί το ρόλο της «διατήρησης της πύλης," φιλτράρει κάποιους ανθρώπους από την πρόσβαση σε ορισμένες θέσεις εργασίας, και αφήνει άλλους.

Δείτε τις Σημειώσεις διαλέξεων για την Κοινωνική Προώθηση.

Συχνά γίνεται διάκριση μεταξύ εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.

Η εκπαίδευση είναι η απόκτηση της γνώσης, ενώ η πρακτική εξάσκηση είναι η απόκτηση δεξιοτήτων, αν και υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη μεταξύ τους.

Στην ιστοσελίδα Κοινότητα Ενδυνάμωση, η παρεχόμενη εξάσκηση πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τον συνήθη ορισμό της εξάσκησης. Δείτε “H Εκπαίδευση ως Κινητοποίηση.”

Όπως θα περίμενε κανείς, οι κοινωνιολόγοι οταν κοιτάζουν την εκπαίδευση τείνουν να βλέπουν διαφορετικά πράγματα ανάλογα με την προοπτική που προτιμάνε.

Φονξιοναλιστές συνήθως εξετάζουν πώς η εκπαίδευση συμβάλλει στη λειτουργία της κοινωνίας, την παροχή πρακτικής εξάσκησης σε δεξιότητες και εκπαίδευση σε γνώσεις που θα βοηθήσουν την κοινωνία να λειτουργεί.

Η Διατήρηση της Πύλης θεωρείται ως αναγκαιότητα για τη λειτουργία της αξιοκρατίας. Η εκπαίδευση συντελεί στην ενσωμάτωση των ατόμων στην πολύπλοκη κοινωνία.

Η εκπαίδευση θεωρείται ως διαθέσιμη για οποιαδήποτε απαραίτητη κοινωνική αλλαγή.

Συγκρουόμενοι κοινωνιολόγοι, σε αντίθεση, βλέπουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη διατήρηση της ανισότητας, και κατά συνέπεια προνόμιο σε ορισμένους, αλλά όχι σε άλλους.

Βλέπουν τα τεστ IQ ως πολιτισμικά προκατειλημμένα και βλέπουν την άνιση χρηματοδότηση των σχολείων, και τα δύο να συμβάλλουν στην ανισότητα και τη διατήρηση του κάθετου μωσαϊκού, που εξυπηρετεί τους σκοπούς της ελίτ εξουσίας.

Περιγράφουν το «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» όπως πράγματα που διδάσκονται στα σχολεία αλλά δεν είναι γραμμένα στα προγράμματα σπουδών: την υπακοή στην εξουσία, σύμφωνα με ενσωμάτωση ή αστικές αξίες και νόρμες, την προτεσταντική ηθική της εργασίας και άλλα πράγματα, τα οποία διατηρούν την υποστήριξη της μεσαίας τάξης για τις ανώτερες τάξεις.

Ως συνήθως, οι συμβολικοί interactionists εξετάζουν σε μικροεπίπεδο, εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, καθώς και οποιονδήποτε άλλων μέσα στην τάξη.

Για παράδειγμα, θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά προβαίνουν σε κρίσεις κατά την πρώτη εβδομάδα ή έτσι, με βάση τις λεπτές διακρίσεις όπως το φόρεμα, το δέρμα και τα μαλλιά, τη γλώσσα του σώματος και τη διάλεκτο, και κατηγοριοποιούν τους μαθητές από την εθνικότητα, την τάξη και το οικογενειακό υπόβαθρο.

Σε αυτές βασίζουν τις προσδοκίες για το πώς και το πόσο καλά θα τα πάνε οι μαθητές στο σχολείο. Στη συνέχεια περνούν το μεγαλύτερο μέρος από το υπόλοιπο του χρόνου τους διασφαλίζοντας οτι αυτά ήταν δικαιολογούμενες προφητείες.

––»«––
Αν αντιγράψετε κείμενο από αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε να αναγνωριστεί ο συγγραφέας
και να βάλετε σύνδεσμο προς www.cec.vcn.bc.ca
Το site φιλοξενείται από την Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Κατασκευή Ιστοσελίδων από Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.06.22

 Αρχική Σελίδα