Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
 .
.
..........
.
Adtua ang Katawhan
Tula ni Lao Tsu
Tao Te Ching, Chapter 17
Gihubad ni Maureen Genetiano
edited by Phil Bartle
.
 Adtua
ang katawhan
Pakig-uban sa ila
Mahalon mo sila
Pagkat-on sa ila
Pagsugod sa ilang gigikanan
Pakigbisog kauban nila
Palamboa kung unsa ang naa kanila
. . .
Apan sa mga pinakamaayong lider
Kung ang tumong ug tahas naipadayag na
Ang tanang buluhaton nahuman
Ang mga tawo niingon
" Nahuman namo ang among mga tahason tungod sa among kaugalingong paglimbasog"                                      Lao Tsu
.
––»«––
..
This is the bottom of the page
Key Words for Mobilisers
Training Modules
 
Hub of this module
Link your copy back to this site