Αρχική Σελίδα
 Συγγένεια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română
Srpski

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις-κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Σημειώσεις διαλέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Κόμβος

Βοηθητικά:
Χάρτης τοποθεσίας
Επικοινωνία
Βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κατατάσσοντας τις παρατηρήσεις σας

από τον Φιλ Μπαρτλ , PhD

μετάφραση Χρύσα Γιαννακούδη

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Πως Μπορούμε να Χρησιμοποιήσουμε τις Έξι Διαστάσεις στο Σχεδιασμό της Οικογενειακής Έρευνας;

Διαλέξτε μέρος του υλικού σχετικά με τις έξι διαστάσεις και ερευνήστε, και πηγαίνετε ακόμη παραπέρα, προσθέτοντας τη δική σας ανάλυση και αιτιολόγηση (όχι απλά γνώμες). Η καλύτερη περιγραφή των έξι διαστάσεων είναι στην εργασία: Τι είναι Κοινότητα;

  • Κατά κύριο λόγο, οι έξι διαστάσεις σαν σύνολο προσφέρουν ένα τρόπο οργάνωσης των ερευνητικών δεδομένων. Εφόσον τα πολιτισμικά δεδομένα ανήκουν σε μια απο τις έξι διαστάσεις, μπορείτε να εξετάσετε τι συγκεντρώνετε, ή τι σχεδιάζετε (σκόπιμα) να συλλέξετε, και να αναλογιστείτε εαν ισορροπούν με τη διάσταση.

  • Οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μια λίστα ελέγχου για να σιγουρευτείτε πως όλα τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε μελετημένης οικογένειας έχουν αναγνωριστεί.

  • Στο βαθμό στον οποίο οι οικογένειες έχουν κοινά στοιχεία, οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνετε συγκρίσιμες τις πληροφορίες (όχι απαραίτητα τις ίδιες) μεταξύ τους.

  • Όπως ο Μπέϊκερ (2005) τονίζει, υπάρχει μια μικροδομική προκατάληψη στο μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής βιβλιογραφίας. Η χρήση των έξι διαστάσεων είναι ένα μέσο για την αντιστάθμιση των προκαταλήψεων.

  • Οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια βάση για την αναγνώριση των πιο συγκρεκριμένων χαρακτηριστικών της έρευνας σας. Αυτά μπορεί να είναι διάφορα.

  • Σχετικά με τις έξι διαστάσεις και το τι περιλαμβάνει η καθεμία, ο ερευνητής μπορεί να κατευθυνθεί σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

  • Υπο την έννοια πως μια οικογένεια είναι σαν μια κοινωνία απο μόνη της, πρέπει (εξ'ορισμού) να περιλαμβάνει και τις έξι διαστάσεις. Και οι έξι επομένως είναι έγκυρες για την έρευνα.

Προσέξτε να μην θεωρήσετε πως ο ερευνητής πρέπει να συμπεριλάβει και τις έξι διαστάσεις. Ενώ είναι λογικό το οτι η αφαίρεση τη μιας διάστασης αυτομάτως θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση όλων των διαστάσεων, αυτό εφαρμόζεται στην οικογένεια (πολιτισμός) και όχι στην έρευνα. Δεν είναι επιχείρημα για να συμπεριληφθούν όλες οι διαστάσεις στην έρευνα.

Δε θα υπήρχε πρόβλημα εαν συμπεριλαμβάνονταν όλες οι διαστάσεις, αλλα δε σας ζητήθηκε να ορίσετε λη να περιγράψετε την πολιτισμική διάσταση ως τέτοια. Σας ζητήθηκε το πως θα εφαρμόζονταν στο σχεδιασμό της έρευνας. Τα παρακάτω δείχνουν πως η κάθε διάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό της έρευνας.

Τεχνολογική Διάσταση: Πως το ανθρώπίνως κατασκευασμένο υλικό περιβάλλον (σπίτια, έπιπλα, σκεύη) συνεισφέρουν στην οικογενειακή δυναμική; Πως επηρεάζεται απο την οικογενειακή δυναμική. Πως η ευρύτερη (κοινωνική) τεχνολογία και οι αλλαγές της έχουν επηρεάσει τη δομή και την οργάνωση της οικογένειας;

Οικονομική Διάσταση: Πως έχει κατανεμηθεί ο πλούτος ( οτιδήποτε σπάνιο και χρήσιμο) μέσα στην οικογένεια; Πως επηρεάζει την οικογένεια η ευρύτερη οικονομία; Πιο είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα; Προέρχεται μόνο απο ένα μέλος; Δύο; Εαν ναι, έχει κατανεμηθεί ισάξια; ή με βάση ποιες αρχές;

Πολιτική Διάσταση: Πως είναι κατανεμημένες και πως ασκούνται η εξουσία και η επιρροή μέσα στην οικογένεια; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πολιτική διάσταση της ευρύτερης κοινωνίας στην εσωτερική δομή και δυναμική της οικογένειας; Υπάρχουν ενδείξεις πρόσφατων αλλαγών; Εαν ναι, πως προέκυψαν και ποιες είναι οι συνέπειες;

Η Διαδραστική Διάσταση: Με τη μικροδομική προκατάλειψη στην οικογενειακή βιβλιογραφία, αυτή είναι η διάσταση που επηρεάζεται περισσότερο. Παράλληλα με τους ρόλους και τις σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια, μπορείτε επίσης να ρωτήσετε ποια είναι η τάξη της οικογένειας μέσα στην ευρύτερη κοινωνία και επηρεάζει αυτή την οικογένεια; Ποιους άλλους ρόλους έχει η οικογένεια στην κοινωνία, και ποιες είναι οι σχέσεις της με την υπόλοιπη κοινωνίας εκτός αυτής, και με τους ανεξάρτητους εκτός της οικογένειας;

Η Αξιακή και Αισθητική Διάσταση: Ο ερευνητής μπορεί να ρωτήσει εαν όλα τα μέλη της οικογένειας μοιράζονται τις ίδιες αξίες. (Αρέσει στον μπαμπά η χιπ χοπ ή η ραπ;) Ποιο είναι το επίπεδο του κύρους της οικογένειας σαν σύνολο και πως επηρεάζεται απο τα ανεξάρτητα άτομα μέσα σε αυτήν; Μοιράζονται τα μέλη μιας οικογένειας την ίδια πολιτική ιδεολογία; Οι αξίες και η αισθητική συζητιούνται ή θεωρούνται δεδομένες; Πως τα πρότυπα της κοινότητας και οι κοινωνικές αξίες επηρεάζουν τα μέλη μέσα στην οικογένεια; Είναι ευθυγραμμισμένα;

Παγκόσμια άποψη: Παρακολουθούν όλα τα μέλη μιας οικογένειας τις ίδιες θρησκευτικές τελετές; Ανήκουν όλα τα μέλη στην ίδια θρησκευτική οργάνωση; Έχουν τις ίδιες απόψεις σχετικά με την κοσμολογία; Προσεύχονται η οικογένεια μαζί; (και μένουν μαζί;)

Το έγγραφο σχετικά με τη χρήση των έξι διαστάσεων για την κοινοτική έρευνα μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση για τη χρήση τους στην οικογενειακή έρευνα, ειδικά εφόσον οι διαφορές μεταξύ της οικογένειας και της κοινότητας γίνοντια όλο και πιο θολές.

Τα είδη των ερωτήσεων είναι πολλά και διάφορα. Παράγονται με το να παίρνουμε την κάθε διάσταση –– και να ρωτάμε το είναι κοινωνιολογικά σημαντικό σε αυτήν. Τι έχει η κάθε διάσταση που να επηρεάζει τη δομή και την οργάνωση μιας οικογένειας;

Αυτοί είναι μερικοί τρόποι του πως οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικογενειακή έρευνα.


Εδώ είναι ξανά η λίστα με τις έξι διαστάσεις –– απο ιστορική προοπτική:

Η τεχνολογική διάσταση της κοινωνίας
  Η οικονομική διάσταση της κοινωνίας
  Η πολιτική διάσταση της κοινωνίας
  Η θεσμική διάσταση της κοινωνίας
  Η αξιακή διάσταση της κοινωνίας
  Η κοσμοθεώρητική διάσταση της κοινωνίας

Παραπομπές:

Baker, Maureen, συντάκτης 
     2005       Οικογένειες: Αλλάζοντας τις τάσεις στον Καναδά, Πέμπτη Έκδοση.
             Toronto: McGraw-Hill Ryerson

––»«––
Εαν αντιγράψετε μέρος του κειμένου, παρακαλώ ενημερώστε το συγγραφέα
και συνδέστε το πίσω σε cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται απο το Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας απο LΛουρδες Σαντα
──»«──
Τελευταία Ενημέρωση: 2012.06.11

 Αρχική Σελίδα