Αρχική Σελίδα
 Συγγένεια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Italiano
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Srpski

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις-κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Σημειώσεις διαλέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Κόμβος

Βοηθητικά:
Χάρτης τοποθεσίας
Επικοινωνία
Βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΕΦΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

στην οικογενειακή βιβλιογραφία

από τον Φιλ Μπαρτλ , PhD

Μετάφραση Χρύσα Γιαννακούδη

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Στη βιβλιογραφία σχετικά με την "οικογένεια" εφτά προκαταλήψεις έχουν αναγνωριστεί. Είναι χρήσιμο να έχετε στο νου σαςπως η κοινωνιολογία αφορά το "τι είναι" παρά το "τι θα έπρεπε να είναι".

  • Η ηλικιακή προκατάληψη αφορά το γεγονός πως η βιβλιογραφία επικεντρώνεται σε ενηλίκους κυρίως και συχνά αντιλαμβάνεται τους ηλικιωμένους και τα μωρά ως παθητικά και όχι ως ενεργά μέλη του οικογενειακού κοινωνικού δυναμικού.

  • Η συντηρητική προκατάληψη στη βιβλιογραφία υποστηρίζει κοινωνικά συντηρητικές πολιτικές, όπως παρουσιάζονται απο τη θρησκευτική δεξιά πτέρυγα. Υπάρχει ελάχιστη ανοχή για τροποποιήσεις απο έννοιες που περιγράφονται και υποστηρίζονται απο συντηρητικούς.

  • Η ετεροφυλική προκατάληψη είναι εκείνη που υποδηλώνει πως μια οικογένεια στηρίζεται στο γάμο μεταξύ ενός άντρα και μια γυναίκας, και πως όποιοι άλλοι κανονισμοί είναι παρεκκλίσεις

  • Η μικροδομική προκατάληψη είναι η εστίαση στην εσωτερική οικογενειακή κοινωνική αλληλεπίδραση χωρίς να συλλογίζονται οι διάφορες κοινωνικές δυνάμεις που επίσης επηρεάζουν την κοινωνικλη δομή και δυναμική.

  • Η μονολιθική προκατάληψη βλέπει την ιδέα μιας κανονικής, ορθόδοξης ή παραδοσιακής οικογένειας ως ένα μέτρο κατα όσων παραλλαγών συλλογίζονται ως προσωρινές αποκλίσεις. Αυτή η ορθόδοξη οικογένεια μπορεί να είναι η πυρηνική, συζυγική οικογένεια, ή η εκτεταμένη οικογένεια.

  • Η ρατσιστική προκατάληψη αντιλαμβάνεται τις οικογένειες ως φυσιολογικές όταν στην κυριαρχη εθνοτική πλειοψηφία της κοινωνίας, συνήθως λευκοί, Αγγλοσάξονες, και παραλλαγές εθνοτικών μειονοτήτων αντιλαμβάνονται ως εκτροπές ή αποκλίσεις απο την έννοια.

  • Η σεξιστική προκατάληψη έχει δύο πλευρές: η αντίληψη πως οι γυναικείοι ρόλοι επικεντρώνονται στο νοικοκυριό και πως οι αντρικοί ρόλοι επικεντρώνονται στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την οικογένεια.

Θυμηθείτε πως ο όρος "οικογένεια" απο μόνος του δεν είναι πολιτισμικά καθολικός και πως οι αρχές της συγγένειας μπορούν να διευθετηθούν με διάφορους τρόπους σε διάφορους πολιτισμούς και κοινωνίες. Ο όρος "οικογένεια" προέρχεται απο τα Λατινικά και σημαίνει εγχώριοι σκλάβοι και υπηρέτες. Η Ακαν κοινωνία για παράδειγμα, δεν έχει κάποια λέξη που να σημαίνει "οικογένεια" και το σύστημα συγγένιας είναι μητρογραμμικό. Έχει κάποιες μονές λέξεις για τους κάτοικους του νοικοκυριού και τη μητρογραμμική γενεαλογία, που η Αγγλική δεν έχει.

––»«––
Εαν αντιγράψετε μέρος του κειμένου, παρακαλώ ενημερώστε το συγγραφέα
και συνδέστε το πίσω σε cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται απο το Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας απο LΛουρδες Σαντα
──»«──
Τελευταία Ενημέρωση: 2012.06.11

 Αρχική Σελίδα