Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

English
Français
Italiano

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones
Panimulang Modulo (Sentro)

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

MAG-ANAK

Talaan sa Tesorus

Sanggunian

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Jasmine Faye Alima Canton

Sanggunian

Tala: 
mag-anak
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
supling
Kasingkahulugan: 
ninuno, ansestriya, kapanganakan, kadugo, kapatiran, mga anak, lipi, grupo, mga apo, lahi, dinastiya, pamilyang pinagmulan, katutubo, ninuno, pinaglahian, henerasyon, klase, pangkat, sambahayan, pamamahay, biyenan, pamana, supling, kamag-anak, klase, katribo, linya, pinaglahian, kinalabasan, pinaglahian, paternidad, patrimony, kaangkanan, mga tao, prohenitor, likha, kaugnayan, pagkakaugnay, kamag-anak, kapatid, kaanak-anakan, kaparte, sistema, tribo
Konsepto: 
yunit ng isang mag-anak
Pinagkunan: 
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0) Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
kapisanan
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
grupo
Kasingkahulugan: 
kaugnayan, alyansa, buklod, pagkakapatiran, bigkis, grupo, angkan, samahan, kapisanan, koalisyon, kumbinasyon, kombo, pagsasamahan, kumpederasyon, kalaguman, konggreso, kooperatiba, korporasyon, grupong nagtutulong-tulong, pulutong, mag-anak, pederasyon, pagkakasama-sama, kapatiran, barkada, liga, kuneksyon, magbuklod, kuyog, kaayusan, organisasyon, sosyo, pangkat, pulutong, lipunan, sindikato, relasyon, magsanib, tribo, mga sundalo, tropa, unyon, hayupan
Konsepto: 
yunit ng isang pangkat
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
kadugo
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
ansestriya
Kasingkahulugan: 
kapanganakan, konsangginidad, kaapu-apuhan, angkan, pinaglahian, mag-anak, kaangkan, kaugnayan, linya, pinag-angkanan, pinagmulan, pinaglahian, kaugnayan, orihinal na pinagmulan ng lahi o angkan
Konsepto: 
yunit ng mag-anak
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
lahi
Uri:
pangngalan
Kahulugan 
klase
Kasingkahulugan: 
tatak, karakter, pinaglahian, mag-anak, balahibo, sangay ng mag-anak, tipo, uri, kauri, linya, pinag-angkanan, tipo, likas, bilang, pinaglahian, kaapu-apuhan, angkan, grupo, klase, kalidad, lahi, kaapu-apuhan, tipo, pagkakaibaiba
Konsepto: 
kalagayan/uri
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
mga anak
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
kumpol
Kasingkahulugan: 
lahi, mga inakay, mga inakay ng manok, supling, mag-anak, kawan, mamisa, mga sanggol, anak, manganak, anak, posteridad, lipi, tagapagmana, binhi, bata
Konsepto: 
yunit ng isang mag-anak
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
pagkakapatiran
Uri: 
pangngalan
Kahulugan:
pagkakaibigan
Kasingkahulugan: 
apilasyon, amistad, asosasyon, pagkakapatiran, kamaraderiya, pagsasama, samahan, konsangginidad, pagkakapantay-pantay, mag-anak, ugnayan ng mag-anak, pagkakasama-sama, pag-usbong, palakaibigan, pagiging matalik, kaugnayan, lahi, pagkakaugnay, lipunan
Konsepto: 
pagkakaibigan
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
klase
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
uri
Kasingkahulugan: 
sanga, tatak, lahi, caste, karakter, klasipikasyon, koleksyon, kulay, antas, denominasyon, departamento, pagkakalarawan, designasyon, pagkakaiba, dibisyon, nasasakupan, ari-arian, mag-anak, balangkas, kategorya, kaurian, klase, grano, grupo, latoy, tipo, disposisyon, liga, klase, porma, pangalan, likas, kaayusan, pinagmulan, pag-aari, probinsya, kaledad, lawak, ranggo, proporsyon, paaralan, sekta, seksyon, seleksyon, pagkakalagay, pinagkunan, uri, bilog, antas, kalagayan, klase, istilo, paglingap, pag-uugali, halaga, pagkakaibaiba
Konsepto:
pagkakalarawan
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
klase
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
kalagayan
Kasingkahulugan: 
ansestriya, kapanganakan, mga kapitalista, lahi, kalibre, antas sa lipunan, sirkulo, angkan, samahan, kapisanan, grupo, estado, ugnayan, barkada, antas na pangkultura, dami, pinagugatan, lipi, antas sa lipunan, hango, mag-anak, pinagnunuan, estado, impluwensya, intelehentsya, liga, pinag-angkanan, parte, nobilidad, pinagmulan, pinaglahian, uri-uriin, pwesto, posisyon, reputasyon, kalidad, sekta, antas panglipunan, pinagmulan, saklaw, ranggo, antas, estado, pinagusbungan, klase, titulo
Konsepto: 
estado/antas
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
komunyon
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
mag-anak
Kasingkahulugan:
kolektiba, komunahe, ang buong grupo, komunidad, kooperatiba, mag-anak, munisipyo, kalapit-bahay, baryo
Konsepto: 
yunit ng mag-anak
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
.
.
Tala: 
konsangginidad
Uri: 
pangngalan
Kahulugan: 
mag-anak
Kasingkahulugan: 
apilasyon, apinidad, kadugo, pagkakapatiran, kaugnayan, angkan, kaangkan, kalipi, pagkakaugnay, pinaglahian, lahi, lipi
Konsepto: 
yunit ng mag-anak
Pinagkunan:
Roget's Interactive Thesaurus, First Edition (v 1.0.0)
Copyright © 2004 by Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.
––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2011.08.26

 Pangunahing Pahina