Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Ελληνικά
English
Español
Filipino
Français
Italiano
日本語 / Nihongo
Português
Română
Srpski

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

EL TABÚ DE L'INCEST

Un sentiment d'aversió

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Per què els humans consideren l'incest un tema tabú?

La majoria de persones, en la majoria de societats tenen una aversió profundament arrelada cap al sexe incestuós.

No ens referim aquí als abusos sexuals contra menors, sinó al sexe heterosexual, consentit o no, entre mare i fill (com a Edip), pare i filla (com a Electra o Mirra) o entre germà i germana (com el cas de Zeus i Hera), independentment de l'edat.

Com en moltes altres coses en la nostra societat actual, que exagera les explicacions dites científiques, especialment les biològiques, molts de nosaltres tenim la tendència a pensar que el tabú de l'incest té un origen biològic, i que existeix com a tret protector causat per la nostra evolució.  Doncs no és el cas.

Quan dos parents propers mantenen relacions sexuals i d'aquestes neix un descendent, aquest no té perquè patir, automàticament, una malaltia o degeneració, com moltes persones imaginen.

Només hi ha una intensificació de les característiques ja existents d'antuvi.

Hi ha una probabilitat més alta de que es manifestin els gens recessius.

L'efecte no és gaire diferent del que es produeix després de moltes generacions de matrimonis entre cosins, cosa que s'ha practicat i es practica encara en centenars de cultures d'arreu.

Si el factor que s'emfatitza és negatiu o mortal, com en el cas de les famílies reals europees (amb l'hemofília), llavors es manifestarà quan toqui.

Els sentiments profundament negatius que tenim envers l'incest no tenen res a veure amb el rebuig, molt menor, que sentim cap a les relacions entre cosins, i la biologia és insuficient per explicar el grau de revulsió.

Si observem als nostres cosins primats, trobarem que tots ells practiquen, d'una manera o altra, l'incest. L'única excepció som nosaltres.

Per tant, sospitem que aquest tabú es remunta al temps dels origens de la humanitat, dels origens de la cultura humana.

Relacionem l'origen de la cultura amb l'ús d'eines (eines sofisticades i complicades, diferents de les eines simples que utilitzen altres primats) i amb el llenguatge (llenguatges sofisticats i complicats, diferents de les formes simples de llenguatge que utilitzen altres primats).

Ara sospitem que els tres elements: eines, llenguatge i el tabú de l'incest, estan totes relacionades entre sí i relacionades també amb l'origen de la humanitat.

El tabú de l'incest obliga als humans a buscar parella en altres grups d'humans, i aquest intercanvi va ser necessari per comunicar-nos i desenvolupar les nostres eines (incrementant així les nostres possibilitats de sobreviure, prosperar i reproduir-nos).

Les "famílies" primitives, basades en aquest tabú, eren part de les que van desenvolupar una cultura, tecnologia i cooperació i van sobreviure, mentre que els nostres cosins propers (els Neandertals?) no ho van aconseguir.

Sembla que les famílies, en les seves vàries formes, es troben entre les nostres primeres institucions, i les comunitats estaven entre les vàries institucions que es van desenvolupar com extensions d'aquelles famílies. Aquelles comunitats van ser necessàries degut al tabú de l'incest, es van enfortir gràcies a la tecnologia i van ser possibles pel llenguatge complex.

Si bé és cert que el tabú de l'incest sembla ser la cosa més propera que tenim a una institució social universal (cosa que és un altre argument a favor de la seva aparició d'hora en la societat humana), hi ha uns quants casos en què no només es permet, sinó que és prescriptiu.

L'incest entre germà i germana era una pràctica habitual entre les famílies reals de Tahití i en l'Egipte de les primeres dinasties.

Aquestes últimes eren aristocràcies africanes, i parts de les seves pràctiques poden ser l'origen de les descendències per via materna de l'Àfrica occidental mitjançant migracions transsaharianes.

En els coneguts casos de matrimonis entre germans i germanes de les famílies reals, l'explicació rau en el grau tan alt de jerarquia, i la consideració dels reis i les reines com figures divines o per damunt del nivell de la naturalesa humana.

Entre els déus, l'incest es practicava sense cap mena d'escarafalls morals, i per tant, era una manera de col·locar les cases reials d'aquestes societats molt per damunt del comú dels mortals.

No tens perquè creure't aquest argument.

Però sí cal que en siguis conscient, i que puguis demostrar que ho has après (per exemple, si surt en una pregunta d'examen).

––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2012.03.24

 Pàgina d'inici