Logo-ul UNCHS
Saracia, Participarea si Imputernicirea Guvernamentala
Sumar
INTRODUCERE, 17 CONCLUZII ALE CERCETARII
Logo-ul Natiunilor Unite
de
Gert Lüdeking, Coordonator de Program
Christopher Williams, Coordonator de Program de Cercetare
traducere de Ioana Ciobotea

English version of this document Este documento en español Version en français Italiano A versão portuguesa deste documento Română
SARACIA, PARTICIPAREA SI IMPUTERNICIREA GUVERNAMENTALA
Sumarul concluziilor, lectiilor insusite si recomandariloe UNCHS (HABITAT) / Studiul de evaluare al Institutului de Studii Sociale/ (1996-1998) Documentarea activitatii Programului de Dezvoltare Comunitara in 60 de municipalitati si asezari urbane din Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Sri Lanka, Uganda si Zambia (1986-1996) IUNIE 1999, pregatit de: Gert Lüdeking, Coordonator de Program, si Christopher Williams, Coordonator de Program de Cercetare, UNCHS (HABITAT) / Studiul de evaluare al Institutului de Studii Sociale/
..
CUPRINS
Sumar executiv
17 CONCLUZII ALE CERCETARII
Introducere
Multumiri

Linkuri cu:

PARTEA I: CONCLUZII ALE CERCETARII, LECTII INSUSITE, RECOMANDARI
 .  (A) Eficacitatea si relevanta strategiilor aplicate in vederea reducerii saraciei
 .  (B) Participarea Comunitatii si Managementul Comunitatii
 .  (C)Concluzii ale Imputernicirii Guvernamentale a Actiunii Comunitare
 .  (D) Descentralizarea, Imputernicirea si Organizarea Comunitatii:
          Variatii in Africa si America Latina

PARTEA a II-a  IMPLICATII PENTRU UNCHS ( (HABITAT))
 .  (A) O Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana
 .  (B) Coordonarea si Colaborarea Initiativelor Operationale ale UNCHS (Habitat
 .  (C) Viziunea strategica asupra habitatului: Corelarea pozitiilor normative cu strategiile operationale
 .  (D) Invatarea si Consolidarea Cunostintelor in vederea Formularii Procedurilor si realizarii de Advocacy
 .  (E) Contributia la o Campanie Globala privind Guvernarea Urbana
 .  (F) Strategii aplicate pentru Diseminarea Concluziilor Cercetarii catre alti Parteneri
 .  (G) Cercetarea in viitor

APENDICE: SUMARUL METODELOR SI DESIGNULUI DE CERCETARE
 .  (A) Intrebari in legatura cu dirijarea cercetarii
 .  (B) Cadrul cercetarii
 .  (C) Masurarea evolutiei conceptelor de-a lungul timpului
 .  (D) Examinarea Validitatii, Relevantei si Contributiei PDC
 .  (E) Analizarea modului in care programul SI Conceptele Aplicate Reduc Saracia
 

 .
SUMAR EXECUTIV:
..
Acest document este o contributie la dezbaterea curenta asupra eforturilor UNCHS ( (HABITAT) si ale partenerilor sai in vederea reducerii saraciei, imbunatatirii asezarilor urbane, si consolidarii caracterului participativ al guvernarii urbane.
..
Raportul rezuma concluziile, lectiile insusite si recomandarile unui studiu de evaluare de trei ani, realizat de UNCHS (Habitat) in cadrul Programului de Dezvoltare Comunitara. Autorizat de Forul Central si realizat de Institutul de Studii Sociale (ISS) ,impreuna cu sapte echipe nationale de cercetare, studiul documenteaza munca PDC, din 1986 pana in 1996, in Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Sri Lanka, Uganda si Zambia.
..
Studiul evalueaza eficacitatea practica a activitatii PDC, cu scopul de a consolida eforturile programului pe viitor, si de a pune la dispozitia activistilor, specialistilor si factorilor de decizie politica lectii insusite valoroase.  Concentrandu-se asupra eficacitatii practice , studiul evalueaza gradul in care conceptele, asa cum au fost ele aplicate in program, reduc saracia si imbunatatesc asezarile urbane.
..
Cele trei concepte cheie aplicate studiate sunt: Studiul trage concluzia ca dezvoltarea comunitatii, asa cum a fost aplicata in PDC, are un efect semnificativ asupra reducerii saraciei in asezarile si municipalitatile in care s-a implementat.  Participarea comunitatii, managementul comunitatii si imputernicirea guvernamentala aplicate practic si combinat genereaza noi bunuri, cresc accesul la serviciile de baza, si imbunatatesc colaborarea dintre OBC-uri si autoritatile publice.
..
Raportul contine 17 concluzii si lectiile si recomandarile corespunzatoare. El incepe cu concluziile generale privind reducerea saraciei, si continua cu concluziile privind participarea comunitatii, managementul comunitar si imputernicirea guvernamentala.  O sectiune suplimentara trateaza modul in care aceste concluzii difera in functie de tara si de regiune, cu accent pe relatiile dintre abilitare, imputernicire si descentralizare.
..
Raportul include de asemenea un capitol despre implicatiile cercetarii pentru UNCHS (Habitat).  In acesta se pune accentul pe lectiile insusite pentru a oferi informatii necesare pentru procedurile UNCHS (Habitat), activitatile strategice si normative cu partenerii, campaniile globale, si prioritati de cercetare viitoare. Subiectul proiectarii studiului de cercetare si al metodologiei este tratat in apendicele raportului.
..
CELE SAPTESPREZECE CONCLUZII ALE CERCETARII: INTRODUCERE:
..
Scopul acestui raport este acela de a oferi UNCHS (Habitat) si partenerilor sai un rezumat al lectiilor insusite in urma a peste 10 ani de interventie in sectorul dezvoltarii comunitare. Informatia este colectata dintr-un studiu de evaluare de 3 ani (1995-1998), comandat de UNCHS (Habitat) prin Programul de Dezvoltare Comunitara, si realizat de Institutul de Studii Sociale (ISS), impreuna cu sapte echipe nationale de cercetare. Studiul se preocupa de trei concepte de dezvoltare comunitara: participarea comunitatii, managementul comunitatii si imputernicirea guvernamentala.  Studiul documenteaza evolutia, validitatea si eficacitatea practica a conceptelor, in maniera in care au fost practicate de PDC si partenerii sai de-a lungul a zece ani (1986-1996), cu scopul de a imbunatati conditiile din asezarile urbane cu venituri reduse din Africa, Asia si America Latina.
..
Motivatia realizarii studiului de evaluare este de a invata in mod sistematic si a reflecta asupra experientei castigate de PDC de-a lungul a zece ani. Cercetarea este proiectata sa ajute PDC in imbunatatirea conceptelor si a abordarii practice aplicate, in vederea imbunatatirii asezarilor urbane si reducerii saraciei, precum si pentru a oferi resurse esentiale procesului de formulare a strategiilor si procedurilor in curs de desfasurare la nivelul Forului Central.
..
PDC a dezvoltat strategii si instrumente de participare, management comunitar si imputernicire guvernamentala, prin intermediul proiectelor operationale, training si cercetare, in peste 60 de comunitati si municipalitati din sapte tari, incepand cu 1984. Acvtivitatea programului, sprijinita financiar de Guvernele Danemarcei si Olandei, si UNDP, este legata in principal de capitolul din Agenda Habitatului referitor la "Construirea Capacitatii si Dezvoltarea Institutionala", si in special la sectiunea privind "Participarea Comunitara si Angajamentul Civic" si "Descentralizarea si Consolidarea Autoritatilor Locale"
..
Studiul de evaluare al ISS se concentreaza asupra conceptelor si aplicarii lor practice folosite de PDC pentru reducerea saraciei: participare, management comunitar si imputernicirea guvernamentala a actiunii comunitare.  Fie implicit sau explicit, marea majoritate a cooperarii in dezvoltare realizata in prezent se bazeaza pe aceste concepte si aspectele corelate acestora. E dificil de gasit in prezent o initiativa de imbunatatire a asezarilor urbane sau o strategie de dezvoltare municipala care nu are la baza participarea comunitara si care nu este facilitata intr-o oarecare masura de autoritatile locale sau centrale.  Desi in prezent sunt disponibile numeroase evaluari de proiecte ad hoc, ele ofera doar informatii limitate asupra eficacitatii conceptelor si abordarilor in asigurarea unui impact sustinut de imbunatatire a conditiilor din asezarile urbane, cand proiectele de spirjin extern s-au incheiat.
..
Faptul ca participarea si imputernicirea se aplica pe scara larga, dar in cele mai multe cazuri nu sunt garantate printr-o cercetare mai aprofundata, ridica preocupari serioase in legatura cu ce stim de fapt despre eficacitatea lor pe termen lung si despre impactul vizat. Agentiile, guvernele, municipalitatile si comunitatile investesc resurse considerabile in aceste proiecte. Tinand cont de faptul ca unele abordari participative ii mentin pe cei saraci intr-o stare de dependenta de ajutorul extern, e crucial sa se clarifice ce forma de participare este cea mai productiva in termeni de cost-eficacitate, asigura participarea femeilor la procesul de luare a deciziilor, reflecta prioritatile si capacitatile celor saraci, este cea mai democratica etc. Cercetarea trebuie sa evalueze pe viitor rolul si responsabilitatile guvernelor centrale si locale in astfel de proiecte: sa stabileasca standarde de imputernicire a comunitatii care privesc deasupra corectitudinii politice si clientilismului. Poate fi durabila abordarea participativa fara o forma de imputerncire guvernamentala care sa respecte drepturile oamenilor si sa demonstreze o buna guvernare?   Si ce anume, mai exact, trebuie sa imputernicesca guvernele, si in ce mod?  Astfel de intrebari au inspirat acest studiu de cercetare.
..
Studiul de evaluare al UNCHS (HABITAT)/ISS a incercat sa redreseze absenta a astfel de intrebari critice asupra ansamblului de cunostinte existente privid practicile de dezvoltare.  De aceea, studiul este proiectat sa trateze evolutia, validitatea si eficacitatea practica a participarii comunitare, managementului comunitar si imputernicirii guvernamentale.  El examineaza modul in care au evoluat aceste concepte, urmarind aplicarea lor din 1986 pana in 1996, in sapte tari in care UNCHS (Habitat) si-a mentinut activitati operationale. Aceasta include analiza modului in care participarea, managementul si imputernicirea au fost practicate in diverse locuri cum sunt Kampala, Quito si Colombo. Pentru a determina validitatea conceptelor, studiul contine o expertiza detaliata privind participarea comunitara si managementul, precum si o trecere in revista separata a imputernicirii guvernamentale.   Expertiza teoretica consolideaza publicatiile generale a agentiilor si organizatiilor calauzitoare, si a specialistilor de teren.   Studiul compara experienta operationala a PDC cu publicatiile existente, cu scopul de a determina contributia relativa a PDC la dezvoltarea comunitara.
..
In subiectul eficacitatii practice, studiul combina date obtinute din sondarea a 900 de gospodarii, 120 de lideri comunitari, si 90 de oficiali guvernamentali.  Datele includ informatii despre conditiile de viata si de munca din 60 de asezari urbane din Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Sri Lanka, Uganda si Zambia. Studiul compara datele din asezarile urbane in care PDC nu a intervenit, cu datele din asezarile urbane in care PDC a colaborat cu grupurile comunitare, municipalitatile si guvernele.  Avand la baza aceste comparatii, studiul evalueaza importanta relativa a participarii comunitare, managementului comunitar si imputernicirii guvernamentale, ca directive pentru sustinerea eforturilor de reducere a saraciei.  Aceasta se refera la gradul in care aceste concepte, asa cum au fost ele aplicate de PDC, genereaza bunuri, imbunatatesc accesul la serviciile de baza, si intaresc relatiile dintre grupurile populare si guvernele locale.
..
Rezultatul imediat al studiului il reprezinta 21 de rapoarte de tara si globale. PDC este in curs de a pune aceste rezultate la dispozitia partenerilor operationali si strategici, intr-un format editat, croit pe nevoile liderilor comunitari, specialistilor municipali si factorilor de decizie politica.  Spre sfarsitul acestui an, Forul Central va pune in circulatie o serie de compendii ale rapoartelor de tara, si sinteza rapoartelor ISS disponibile in engleza si spaniola. Toate rapoartele, inclusiv cele 21 de rapoarte initiale, vor fi disponibile pe website-ul de internet al UNCHS (Habitat)/PDC.
..
Studiul de evaluare se concentreaza pe conceptele aplicate ale dezvoltarii comunitare, in speranta ca activistii comunitatii, specialistii si factorii de decizie politica pot face bilantul concluziilor si sa ia in consideratie implicatiile acestora asupra muncii lor. Lectiile insusite si recomandarile studiului de evaluare se concentreaza mai ales asupra elementelor instrumentale, operationale ale participarii, managementului si imputernicirii. Din studiu lipseste o analiza detaliata a elementelor politice, in special acelea care privesc relatiile de putere dintre participantii locali (de ex. tensiuni dintre oficialii publici care detin puterea de luare a deciziilor si liderii comunitatii care fac apel la oficiali pentru impartirea acestei puteri).   Cu toate ca studiul documenteaza instrumentele folosite pentru rezolvarea conflictelor si obtinerea consensului, el nu evalueaza in mod sistematic dimensiunile politice care dau nastere acestor conflicte si nevoii de consens.  Activistii, specialistii si factorii de decizie politica sunt prin urmare indemnati sa ia in cosiderare cu atentie conditiile politice (precum si cele sociale si economice), atunci cand aplica recomandarile studiului.
..
Studiul de evaluare documenteaza munca PDC din 1986 pana in 1996.  Prin urmare, nu include strategii si practici dezvoltate de program si partenerii sai dupa 1996.  Acesteas includ eforturile proiectelor de a dezvolta proceduri de participare echitabila a ambelor sexe, proiecte demonstrative, punerea la dispozitie a lectiilor insusite catre autoritatilor nationale in vederea replicarii si generalizarii.  Mai mult, studiul nu documenteaza munca PDC de dezvoltare a facilitarii resurselor sub-regionale in America Centrala si Africa de Est.  Din 1996, facilitarea folosirii resurselor a condus la dezvoltarea de proceduri si practici in asezarile urbane din tarile invecinate cu o istorie comuna economica, sociala si politica de dezvoltare comunitara.  Cu toate acestea, data fiind natura si durata studiului de cercetare, programul a adoptat multe din recomandari, si deja a a facut un progres substantial in aplicarea lor in promovarea si ajustarea activitatilor sale.
..
Urmeaza un raport in doua parti al studiului de evaluare al UNCHS (Habitat)/ISS.    Prima parte este o sinteza a concluziilor cercetarii, lectiilor insusite si recomandarilor.  Ea incepe cu concluziile generale asupra reducerii saraciei, si continua cu concluziile asupra participarii comunitare, managementului comunitar si imputernicirii guvernamentale.  O sectiune suplimentara se refera la modul in care aceste concluzii variaza in functie de tara si de regiune. Parte a doua este un rezumat al implicatiilor cercetarii pentru UNCHS (Habitat).  Se pune aici accentul pe analiza lectiilor insusite pentru a sprijini procedurile, normativele si activitatile strategice ale UNCHS (Habitat) in legatura cu partenerii sai, campaniile globale si prioritatile de cercetare pentru viitor.  Subiectele legate de proiectarea studiului de cercetare si metodologie sunt prezentate in apendicele raportului.
Multumiri 
..
Institutul de Studii Sociale si Servicii de Consultanta (ISSSC)
Haga, Olanda
Prof. Frits Wils, ISSAS
Prof. Bert Helmsing, ISSSC
..
UNCHS (HABITAT)
Christopher Williams, Coordonator de Program de Cercetare
(asistat de 70 de angajati ai Programului de Dezvoltare Comunitara) 
..
Echipe nationale de cercetare
..
Bolivia
Javiar Huascar Eguino, Membru afiliat, Fundatia Pro-Habitat 
Rafael Rojas, Cercetator independent
..
Costa Rica
Jose Manual Valverde,Universitatea Nationala, San Jose, Costa Rica
(asistat de cercetatori independenti)
Marco A.N. Gonzalez si Antonio M. Brown)
..
Ecuador
Fernando Carrion, Director,
Facultatea americo-latina de Studii Sociale (FLASCO)
Simon Pachano, Cercetator independent
..
Ghana
Prof. Kwasi Adarkwa, Director, Departmentul de Proiectare
Universitatea de Stiinta si Tehnologie, Kumasi, Ghana
Prof. Kofi Diaw, Departmentul de proiectare, UST, Kumasi, Ghana
(asistat de Prof. Ernest Aryeetey, 
Universitatea din Ghana, Legon/Accra, Ghana)
Dr. Phil Bartle, PhD, CTA
..
Sri Lanka
Willie Mendis, Cercetator independent
..
Uganda
Prof. Patrick J. Muzaale, Departmentul de asistenta sociala
Universitatea Makerere, Kampala, Uganda
Harriet Birungi, Fellow,
Institutul de Cercetare Sociala Makerere, Universitatea Makerere 
..
Zambia
Lawrence Mukuka, Profesor, Universitatea din Zambia
(asistat de Diana Conyers, ex-membru afiliat ISSSC; si 
Gilbert Masiya, Universitatea din Zambia)
  ––»«––
.
 . ..
Community Self Management, Empowerment and Development
.
.
.
Pentru orice text copiat de pe acest site, vă rugăm să faceţi 
o trimitere la următoare adresă: cec.vcn.bc.ca/mpfc/.
.
.
.
Actualizare: 2009-11-25
Following the path of least resistance makes all rivers and some men crooked