Mata yang memandang
Sosiologi
Nota Kuliah
Perspektif
Lisa a ler
'العربية / al-ʿarabīyah Català Ελληνικά English Español Français Italiano Português Română Pycкий Srpski Tiên Việt 中文 / Zhōngwén
 
.................
.
PERSPEKTIF SOSIOLOGI
Dokumen teras dalam modul ini
diterjemahkan oleh Phil Bartle
diterjemahkan oleh Yoon Sook Jhee
.
Jarak yang terpendek bukanlah garis lurus
.
Sesetengah benda berbeza mengikut cara kita melihatnya
.
Pengenalan: Bagaimana Anda Melihatnya:
....
Dalam banyak aspek, sosiologi merupakan pengajian tentang benda yang kita lihat dalam kehidupan sehariantetapi kita tidak melihat dalam cara yang sama. Ini ialah sifat banyak disiplin sains
.
Kita berkata, misalnya, "matahari terbit setiap pagi" atau "benam setiap petang"
.
Sains astronomi, bagaimana pun , mengajar kita sejak lama dahulu, bahawa bumi bukanlah rata dan bukan terletak di tengah angkasa, tatapi merupakan satu glob yang berputar di atas paksinya dan. apabila bumi berputar, kelihatan seolah-olah matahari terbit atau terbenam:bukanlah begitu
.
Apabila kita melihat sekeliling kita dan melihat dinding dan/atau objek, kita melihat benda pejal
.
Fizik nuklear, walau bagaimana pun, mengajar kita bahawa apa yang kita lihat sebagai jirim pejal, selanjar tidak mengandungi apa-apa 
.
Ruang kosong
.
Jirim itu hanyalah nuklei atom yang dikelilingi oleh vakum, mengeliling beberapa benda lain seperti elektron
.
Dari segi saiz relatif, adalah seperti lalat di padang bola sepak
.
Dengan had mata kita, kita melihat jutaan nuklei dan elektron, maka terlihatlah jirim pejal
.
Empiris merupakan mereka yang berkata bahawa kita hanya boleh memahami benda dengan memerhati, dan kita tidak memerlukan teori untuk menterjemah benda-benda tersebut
.
Astronomi, fizik nuklear, dan sosiologi mengajar kita bahawa kita memerlukan perspektif sebelum kita melihat –– pemerhatian itu sahaja tidak membawa kepada pemahaman
.
Dalam kehidupan setiap hari, kita mungkin berfikir bahwa masyarakat terdiri dari manusia 
.
Dalam sosiologi, masyarakat bukanlah manusia
.
Individu membawa masyarakat dalam kepercayaan dan tindakan (dan interaksi), tetapi bukan dalam diri mereka
.
Masyarakat ialah satu sistem kepercayaan yang dibawa oleh manusia, tetapi menjangkau pembawa-pembawanya
.
Ini bermakna, organisasi sosial seperti keluarga atau komuniti, bukanlah manusia'
.
Mereka adalah sistem, corak kepercayaan dan tindakan, oleh manusia yang dibawa oleh manusia'
.
Ini bukanlah bermakna kita boleh mendefinisikan masyarakat (atau institusi sosial) sesuka hati kita atau melihatnya mengikut kesukaan kita sendiri
.
Sosiologi merupakan satu disiplin, dan memerlukan disiplin ntuk memahaminya
.
Bagi mereka ynag terlibat dalam sosiologi gunaan, campur tangan memberi kesan kepada keluarga atau komuniti
.
Amatlah penting untuk memahami sosiologi. Ini bermakna keupayaan untuk memahami perspektif sosiologi
.
Masyarakat ialah mata yang memandang.
.
Pokok dan Hutan:
....
Terdapat satu peribahasa lama yang menyatakan " Tidak boleh melihat hutan untuk pokoknya"
.
Kita boleh mengaplikasikan idea ini dalam perspektif sosiologi
.
Peribahasa in bermakna hutan adalah besar, terlalu besa untuk melihat semua dalam satu pandangan, dan kalau dilihat secara dekat, kita hanya boleh melihat pokok
.
Kita boleh melihatnya sebagai sebahagian dari hutan, tetapi ini tidak memberi kita pemahaman tentang hutan secara keseluruhannya
.
Dalam kehidupan setiap hari, kita berhubung dengan orang lain
.
Kita boleh meihat mereka, kita boleh (biasanya) bercakap dengan mereka
.
(Kadang kala kita boleh menyentuh mereka (tetapi kita perlu berhati-hati di mana
.
Kita tidak boleh melihat masyraakat, komuniti atau keluarga, dan kita tidak boleh menyentuh masyarakat, komuniti atau keluarga
.
Jika kita naik kapal terbang dan berada di atas awan, kita masih boleh melihat hutan kerana hutan ialah satu ekosistem, dan mengandungi semua interaksi antara tanih, tumbuh-tumbuhan , haiwan dan udara di sistem itu
.
Ini melebihi sekadar satu koleksi pokok
.
Begitu juga dengan masyarakat
.
Masyarakat bukanlah terdiri dari manusia (yang kita lihat), tetapi kepercayaan dan tindakan , dan merupakan stu sistem; tidak terdapat posisi fizikal yang membolehkan kita melihat masyarakat 
.
Keluarga dan komuniti merupakan organisasi sosial, dan oleh sebab itu sesuatu yang melebihi sekadar individu di dalamnya 
.
Satu Perspektif Atomistik:
....
Kita menggunakan perkataan "atomistik" untuk menunjukkan satu perspektif bukan sosiologi (atau anti sosiologi)
.
Dari apa ynag kita tahu tentang atom, yang melekat bersama, mungin bukanlah perkataan terbaik untuk digunakan
.
Ini bermakna manusia adalah individu terpisah dan tidak terdapat apa-apa selain dari individu
.
Saya berpendapat bahawa gambaran tentang perspektif atomistik paling baik dikemukakan oleh Margret Thatcher, seorang Perdana Menteri konservatif sayap kanan di UK
.
Beliau berkata " Masyarakat tidak wujud, cuma individu sahaja"
.
Maka selagi kamu tidak percaya bahawa masyarakat wujud, kamu tidak akan dapat melihatnya, atau tidak dapat mempengaruhi organisai atau arah perubahan dan perkembangan
.
Satu cara untuk membandingkan perbezaan perspektif ialah memerhati pertandingan permainan seperti poker
.
Pemainnya fokus kepada kemenangan, dan berlawan sesama mereka
.
Bagi mereka, pertandingan mempengaruhi perspektif mereka, dan mereka melihat pertandingan sebagai elemen yang terpenting dalam permainan itu
.
Jika kita memerhati, kita juga dapat melihat amaun kerjasama dalam permainan itu
.
Nilai dan makna yang dikongsi ditunjukkan dalam kerjasama sebegitu
.
Terdapat juga persetujuan, misalnya, tentang nilai setiap kad, dan tiga adalah lebih tinggi dari dua
.
Kebanyakan persetujuan ini tidak dikatakan, dan diambil mudah, yang menyumbang kepada elemen ini tidak tampil dalam kesedaran pemain-pemain. Lihat Permainan Poker.
.
Begitu juga dalam masyarakat, "pemain" dalam permainan seperti "pemasaran" mungkin melihat persaingan lebih mudah dari peraturan dasar dan makna yang dikongsi
.
Margaret Thatcher, 
.
Tiga Perspektif Klasik Sosiologi:
....
Dalam sejarah dan perkembangan sosiologi, tiga perspektif yang terpisah dibentuk dan dihuraikan
.
Mereka terhutang kepada pemikiran yang mengaplikasikan kaedah saintifik untuk mengkaji masyarakat pada pertengahan dan akhir kurun ke 19
.
Karl Marx yang tidak pernah mengganggap dirinya ahli sosiologi, mengambil berat terhadap persaingan asas antara sumber-sumber
.
Beliau menekankan perbezaan antara mereka di kelas yang mempunyai kilang, golongan bourgeoisie, dan mereka yang menjadi buruh untuk mencari nafkah, golongan proletariat 
.
Analisisnya menghasilkan satu perspektif dalam sosiologi, apa yang dikenali sebagai "Konflik. Kedinamikan dan perubahan masyarakat dikaitkan dengan pelbagai konflik. Lihat Karl Marx.
.
Emile Durkheim mengambil pendekatan yang berbeza
.
Beliau menyatakan bahawa kita perlu melihat kadar perlakuan dan mencari penjelasan di luar individu yang melakukan tindakan tersebut
.
Beliau mendapati kesedaran yang bertindak seolah-olah di luar individu walaupun kesedaran itu dilaksanakan dalam fikiran individu tersebut
.
Berbeza dengan Marx, beliau berpendapat bahawa pelbagai sifat elemen sosial menyumbang kepada kehidupan dan perkembangan masyarakat dan institusi
.
Idea ini diteruskan sehingga hari ini dalam perspektif sosiologi "Functionalism". Lihat Durkheim.
.
Max weber juga tidak bersetuju dengan Marx, tetapi menggunakan arah yang berbeza
.
Beliau berkata kita tidak boleh memahami masyarakat melainkan kta memahami makna yang diletakkan oleh manusia ke atas tindakan dan kepercayaan mereka
.
Beliau berpendapat bahawa revolusi industri disebabkan oleh pemindahan nilai dan kepercayaan yang dikaitkan dengan idea John Calvin dan Reformasi Protestant.
.
Analisisnya menghasilkan perspektif sosiologi yang ketiga, "Interaksi simbolik" .Lihat Weber.
.
Sejak berabad dahulu, ahli sosiologi bertengkar tentang tiga cara melihat masyarakat ini
.
Kadang kala, pertengakaran itu mashi diperdebatkan hari ini
.
Pertempuran pasangan keluarga luas Appalachian, Hatfields dan McCoys telah diberhentikan, terdapat pula banyak usaha dilakukan untuk mendamaikan mereka 
.
Saya menyokong idea bahawa ketiga-tiganya adalah amat berharga, dan kia perlu cuba membatinkannya sebagai cara-cara yang berbeza untuk melihat sesuatu
.
Lihat cerita Orang Buta dan Gajah.
.
Dalam setiap perspektif sejarah atau klasik, tujuannya ialah untuk menunjukkan justifikasi atau menggunakan pendekatan sosiologi
.
Pelakuan sosial tidak dijelaskan dengan teori psikologi, atau sebagai hasil warisan genetik (Ini dikenali sebagai  "reductionism").
Sosiologi Feminis:
....
Walaupun terdapat mereka yang menyatakan bahawa Sosiologi feminis adalah perspektif yang keempat, pengamalnya menggunakan ketiga-tiga perspektif sejarah dalam analisisnya
.
Walaupun terdapat ketaksamaan dan ketidakadilan beasaskan jantina, ini adalah sama seperti berasaskan umur dan bangsa
.
Perbezaan Biologi manusiaumur, bangsa, jantinadiekstrapolasikan oleh manusia yang membuat andaian tentang setiapnya
..
Ini adalah topik yang penting dalam sosiologi, tetapi bukanlah perspektif yang terpisah
.
Cari : Harriet Martineau.
.
Di sini, ahli sosiologi meminjam istilah dari ahli linguistik
.
Perbezaan biologi (warisan genetik) antara lelaki dan perempuan dipanggil perbezaan dari segi seks
.
Perbezaan sosiologi (disalur dan disimpan dalam simbol) antara kelelakian dan kewanitaan dpanggil perbezaan jantina."
.
Dimensi Budaya:
....
Jika kita mendefinisikan budaya dan masyarakat sebagai jumlah apa yang kita pelajari, maka amatlah berguna untuk menentukan enam dimensi budaya atau masyarakat
.
Dalam matematik, kita mendefinisikan tiga dimensi sebagai ketinggian, kelebaran dan kedalaman
.
Sesetengah ahli matematik menambah masa sebagai dimensi keempat
.
Kesemua itu adalah konstruk analitikal, dan tidak wujud secara sendirinya dalam realiti empirikal
.
Saya mendapati bahawa terdapat banyak perspektif dan teori yang lebh senang difahami dengan menggunakan konsep dimensi
.
Dalam matematk, kesemua itu adaah konstruk yang hanya wujud dalam minda pemerhati
.
Dalam matematik, jika kita mengalihkan salah satu dimensi, katakan ketinggian dan menganalisisnya, seluruh objek tu akan hilang
.
Begitu juga dengan dimensi masyarakat dan budaya dimensions.
.
Mereka adalah teknologi, ekonomi, politik, institusi (atau interaksi), nilai dan kepercayaan
.
Mereka bukanlah sekadar aspek masyarakat tetapi dimensi
.
Jika salah satu dialihkan, kesemua enam akan dialihkan
.
Kesemua itu diperluaskan dari keseluruhan kemanusian dan teori sosiologi makro ke mikro dan interaksi setempat antara sekurang-kurangnya dua orang
.
Ini dijelaskan dengan lebih terperinci dalam  "Apa itu Komuniti??"
.
Kesimpulan:
....
Pengajian sosiologi masyarakat amat menyeronokkan dan merupakan satu pengembaran yang mencabar
.
Bagi saintis tulen, ini mendedahan lebi anyak tentang bagaimana benda-benda berfungsi, dan perspektif sosiologi memberi kita wawasan yang mendalam tentang fenomena sosial
.
Bagi saintis sosial gunaan, terutamanya mereka yang bercadang untuk masuk campur dalam keluraga, komuniti atau organisasi, perspektif sosiologi memberi bahan yang sangat berharga untuk memahami institusi-institusi tersebut, dan meramalkan apa yang akan terhasil dari campur tangan mereka
.––»«––
.
Perspektif
2012.06.30 2012.06.30