Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

Català
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
日本語 / Nihongo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Pyccкий
Română
Srpski
Tiên Việt
中文

                                        

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones
Panimulang Modulo (Sentro)

Mga Keyword

Ibang Mga Pahina:
Mga Modyul
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

KAKAIBANG ISDA

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ken Poliran

Naging kakaiba tayo kapag meron tayong kamalayan sa kultura

Ang terminong "kakaibang isda" ay isang salitang kanto na nagtutukoy sa mga taong may kamalayan sa kultura

Ito ay nangagaling sa kasabihang, "Kakaiba ang isda kung alam niya ang pagkakaroon ng tubig.

Tayo ay nabubuhay sa looban ng ating kultura, at alin may daladala natin sa ating sarili.

Ang pagiging isda ay paging walang kamalayan sa tubig.

Marahil ang isda nakakagalaw sa ibat-ibang klase ng tubig, gaya sa pagpunta nito sa dagat galing sa ilog, gaya ng mga tao namumuhay sa ibang kultura pero nasa tubig pa rin.

Ang isdang tumalon palabas sa tubig para matangal ang mga kuto ay nakakaranas ng panandaliang pagkawala ng tubig.

Para sa atin ang pagkaroon ng kamalayan sa kultura, gaya sa pagiging tao, kailangan natin alisin ang ating sarili sa kultura.

Ang pagalis natin sa kulturang kinakabuhayan natin papunta sa kakaiba o kaya'y naiba sa kultura, ay hindi ito nag-aalis sa ating kultura ngunit ito ay pagalayo lamang,  sa pagitang ng magkaibang klase (gaya ng ilog at dagat, ito'y mga tubig).

Kahit tayo ay maging hindi karaniwan, lalo na kung ibagay natin ang ating mga asal at halaga.

Alalahanin natin na ang sosyolikal na pagpalagay sa kultura, na may katumbas sa kabuhuan ng sosyal-kultural na paraan (hindi lamang isang sining at sayaw), ito ay binobuo ng lahat ng natutunan natin at ang mga naibigay nito sa sangkatauhan.

Ang lipunan, sa paghalimbawa ay isang sosyal o kaya'y isang uri ng kultura, hindi ito isang tao na nabumubuo sa isang panahon.

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.06.29

 Pangunahing Pahina