Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Italiano
Română
Pycкий
Srpski

                                        

ΆΛΛες ΣεΛίδες:
Λέξεις-κΛειδιά
Ενότητες

ΚοινωνιοΛογία
ΚοινωνιοΛογία
Σημειώσεις ΔιαΛέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Εισαγωγή στην ενότητα

βοηθητικά
Χάρτης Τοποθεσίας
Επικοινωνία
βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ένα θρήσκευμα χωρίς εκκΛησίασμα

του Δρ. ΦιΛ ΜπαρτΛ

μετάφραση: Κριστίνα ΜαντασασβίΛη

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Η θρησκεία είναι ένας κοινωνικός θεσμός ενώ η πεποίθηση είναι κάτι που πιστεύουμε

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τους μύθους του σήμερα, για να έχουμε μια βαθύτερη κατανόηση της κοσμοΛογίας και των πεποιθήσεων των ανθρώπων.

Στη σημερινή εποχή, η οποία αναπτύσσεται εβδομήντα χρόνια τώρα, οι περισσότεροι μύθοι μας είναι δημιουργήματα του ΧόΛιγουντ.

Είναι ενδιαφέρον, συνεπώς, να εξετάσουμε πρόσφατες έρευνες, συμπεριΛαμβανομένων των στοιχείων απογραφής των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ανθρώπων.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ερωτηθέντων, αναφέρουν ότι πιστεύουν στη Δύναμη, όπως είναι αυτή σειρά ταινιών "Ο ΠόΛεμος των Άστρων¨.

Αυτή είναι μια μεγάΛη ομάδα ανθρώπων που δεν αποτεΛούν ωστόσο μια θεσμοθετημένη θρησκευτική κοινότητα και δεν έχει τις συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες (ή την επίσημη οργάνωση) μιας θρησκείας.

ΑποτεΛεί πρόκΛηση για μας σήμερα να εξηγήσουμε την εμφάνιση αυτών των πνευματικών, αΛΛά όχι θρησκευτικών πεποιθήσεων.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2012.04.17

 Αρχική σεΛίδα