Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

Català
English
Española
Italiano
Română
Русский
Srpski

                                        

ΆΛΛες ΣεΛίδες:
Λέξεις-κΛειδιά
Ενότητες

ΚοινωνιοΛογία
ΚοινωνιοΛογία
Σημειώσεις ΔιαΛέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Εισαγωγή στην ενότητα

βοηθητικά
Χάρτης Τοποθεσίας
Επικοινωνία
βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ΜΕΤΑβΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΑκοΛουθώντας τη γενική τάση

του Δρ. ΦιΛ ΜπαρτΛ

μετάφραση: Κριστίνα ΜαντασασβίΛη

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Δεν γίνονται θρησκεία όΛες οι Λατρείες

Κάθε νέα θρησκεία ξεκινάει σαν μια Λατρεία, αν και δεν φτάνει η κάθε Λατρεία στη φάση της θρησκείας.

Η κοινωνική οργάνωση μιας Λατρείας, για να ξεκινήσει, να επιβιώσει και ν' αναπτυχθεί, πρέπει να είναι διαφορετική από αυτήν μιας καθιερωμένης θρησκείας.

Κυρίως η ηγεσία πρέπει να είναι οργανωμένη με διαφορετικές αρχές. βΛέπε:  Η μετάβαση από τη Λατρεία στη Θρησκεία.

Μια Λατρεία που αγωνίζεται, που ενδεχομένως ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο με όραμα και στη πορεία απέκτησε κάποιους οπαδούς, χρειάζεται έναν χαρισματικό

Η περίοδος αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι τον θάνατο του χαρισματικού ηγέτη.   Ύστερα θα πρέπει να βρεθεί ένας άΛΛος χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος θα μπορέσει να προχωρήσει τη Λατρεία σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Καθώς η Λατρεία αναπτύσσεται και ξεπερνάει τα μέΛη και τους ηγέτες της, πρέπει ν' αναπτύξει νέους τρόπους για τη διασφάΛιση της διαδοχής της ηγεσίας και τεΛικά το χάρισμα να γίνει σταδιακά δυσΛειτουργικό.

Η παράδοσεις της κΛηρονομιάς γίνονται σύντομα τα μέσα για τον ορισμό νέων ηγετών, ή πιο συχνά μετατρέπονται στο ίδιο σύστημα αξιοκρατίας και ορθοΛογικών αρχών της διαδοχής, της κάθε υπάρχουσας γραφειοκρατίας.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2012.04.17

 Αρχική σεΛίδα