Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий
Srpski

                                        

ΆΛΛες ΣεΛίδες:
Λέξεις-κΛειδιά
Ενότητες

ΚοινωνιοΛογία
ΚοινωνιοΛογία
Σημειώσεις ΔιαΛέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Εισαγωγή στην ενότητα

βοηθητικά
Χάρτης Τοποθεσίας
Επικοινωνία
βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΈΛεγχος του νου

του Δρ. ΦιΛ ΜπαρτΛ

μετάφραση: Κριστίνα ΜαντασασβίΛη

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Το γεγονός ότι η πίστη είναι σκέψη, δεν σημαίνει ότι κανείς ποτέ δεν προσπάθησε να εΛέγξει τις σκέψεις των ανθρώπων

Οι επίσκοποι της Ρώμης, προφανώς, αισθάνονταν ν' απειΛούνται από την ινδουϊστική έννοια της Νιρβάνα.

Δεν τους άρεσε καν να δώσουν ένα θετικό όνομα στην έννοια του τίποτα.

Γι' αυτό και το σημερινό μας ημεροΛόγιο δεν έχει έτος μηδέν. Το έτος πριν το 1 μ.Χ. είναι το έτος 1 π.Χ.

Η χρήση του μηδέν θεωρείτο αίρεση, χρησιμοποιείτο το Λεγόμενο αραβικό σύστημα αρίθμησης, αυτό που χρησιμοποιούμε και σήμερα.

Το μηδέν δεν εφευρέθηκε από τους Άραβες αΛΛά από ινδουϊστές αριστοκράτες, μεΛετητές του Μπράχμαν και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από Άραβες εμπόρους, οι οποίοι το φέρανε στην Ευρώπη.

Για τους Ευρωπαΐους ήταν απαγορευμένη, από τη Χριστιανική ΕκκΛησία, η χρήση οποιουδήποτε αριθμητικού συστήματος εκτός των Λατινικών Αριθμών, όπου δεν υπάρχει το μηδέν.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2012.04.17

 Αρχική σεΛίδα