Σ ΑΛήθεια και Ιστορία
 Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий
Srpski

                                        

ΆΛΛες ΣεΛίδες:
Λέξεις-κΛειδιά
Ενότητες

ΚοινωνιοΛογία
ΚοινωνιοΛογία
Σημειώσεις ΔιαΛέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Εισαγωγή στην ενότητα

βοηθητικά
Χάρτης Τοποθεσίας
Επικοινωνία
βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Χρησιμοποιώντας τον μύθο για την εξήγηση μιας βαθύτερης αΛήθειας

του Δρ. ΦιΛ ΜπαρτΛ

μετάφραση: Κριστίνα ΜαντασασβίΛη

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Οι περισσότερες βιβΛικές ιστορίες έχουν παΛαιότερες εκδοχές

Ο Tom Harpur, πρώην ΑγγΛικανός πάστορας, ο οποίος διδάσκει θεοΛογία στο Τορόντο με θέμα την χρήση των παραβοΛών για τη διδασκαΛία αΛηθειών που υπερβαίνουν την συνήθη αντίΛηψη και κατανόησή μας.

Η ιστορία από μόνη της, ως μεταφορική, μπορεί να είναι μυθοπΛαστική, αΛΛά το πραγματικό μήνυμα είναι η αΛήθεια που κρύβεται από πίσω.

Αφού μεΛέτησε τον Alvin Boyd Kuhn, ο Harpur, απέδειξε ότι κάθε ιστορία στην Αγία Γραφή ήταν ήδη γνωστή στις πρώιμες Αιγυπτιακές θρησκείς που χρονοΛογούνται 3000 χρόνια νωρίτερα.

Ένα από τα δημοφιΛέστερα θέματα σε ποΛΛές θρησκείες πριν τον Χριστιανισμό ήταν η έννοια της παρθνογένεσης (για τον χαρακτηρισμό της θεότητας). Δεν ήταν έτοιμοι ν' αποδεχτούν ότι επρόκειτο απΛά για έγκυες έφηβες, όπως θα κάναμε σήμερα, κι έτσι έγιναν οι μητέρες των θεών. Η Deviki ήταν η παρθένος μητέρα του Krishna. Η Celestine ήταν η παρθένος μητέρα του εσταυρωμένου Zunis. Η Chimalman ήταν η παρθένος μητέρα του Quexalcote.   H Mavence ήταν η παρθένος μητέρα του Hesus. Ο Mithra γεννήθηκε από παρθένο στις 25 Δεκεμβρίου και γιορτάζεται κάθε χρόνο στη βόρεια Ευρώπη, στην γιορτή Yule και υπήρχαν και βοσκοί με δώρα και μάγοι -- αιώνες Προ Χροστού.  Όπως επίσης ο Mithra, ο Attis, ο Frey, ο Thor, ο Oseis, ο Tammuz, ο Cernunnos και ποΛΛοί άΛΛοι είχαν γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Κάντε μια αναζήτηση στο Google για τον Kuhn και θα βρείρε ποΛΛά καυστικά δοκίμια γι' αυτόν από τους "Χριστιανούς ΤαΛιμπαν", φανατικούς υποστηρικτές της κυριοΛεξίας. Τα επιχειρήματά τους είναι ad hominem (κατά του προσώπου) και όχι Λογική διάχευση των ιδεών του.

Συνεχίζοντας από κει, υποστηρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν υπήρχε σαν ιστορικό πρόσωπο (το εΛΛηνικό Ιησούς εμγανίζεται περί το 400 μ.Χ.), αΛΛά οι διδάσκαΛοι του αΛηθινού μηνύματος του Χριστιανισμού (αγάπη, συγχώρεση, ανοχή, πνευματική ανάπτυξη) χρησιμοποίησαν την ιστορία του Ιησού ως παραβοΛή για να διδάξουν αυτές τις αΛήθειες κι όχι για να τον σκεφτόμαστε ως πρόσωπο υπαρκτό στην ιστορία.

Τα ρωμαϊκά αρχεία της εποχής, τα οποία ήταν ποΛύ Λεπτομερή και περιεΛάμβαναν τις δικαστικές υποθέσεις και τιμωρίες, δεν περιΛαμβάνουν αυτό που ια μπορούσε να θεωρηθεί ως το σημαντικότερο δικαστικό γεγονός της εποχής, την εκτέΛεση από το κράτος κάποιου υπό την κατηγορία ότι είναι ο "βασιΛιάς των Ιουδαίων".

Υπάρχει ένας ενδιαφέρων παραΛΛηΛισμός στη μεΛέτη της κοινωνιοΛογίας, για τη χρήση της φαντασία ως τρόπου διδασκαΛίας της αΛήθειας.  Ο πρώτος καθηγητής μου στη κοινωνιοΛογία, ο αείμνηστος Stanford Lyman, μας έΛεγε ότι μερικές φορές η φαντασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει και να εξηγήσει μια κοινότητα καΛύτερα απ' ότιι θα μπορούσαν οποιεσδήποτε τυπικές κι επιστημονικές μεΛέτες.   Για παράδειγμα, μας ζήτησε να διαβάσουμε το φανταστικό μυθιστόρημα, Hawaii, του James Mitchener.

Επειδή μέσω της μυθιστοριογραφίας μπορούσε να κάνει πράγματα που δεν θα μπορούσαν να γίνουμ σε μια κοινωνιοΛογική έκθεση. Ο Mitchener μπορούσε να περιγράψει και να εξηγήσει ποΛΛά στοιχεία της κοινωνίας της Χαβάη που δεν μπορούσαν να επιτευχθούν με την επιστημονική γραφή.

Ένα πιο πρόσφατο μυθιστόρημα είναι το Lamb, The Gospel According to Biff, Christ’s Childhood Pal, του Christopher Moore, 2002.

Σ' αυτό το μυθιστόρημα περιγράφονται τα 33 χρόνια της ζωής του Χριστού, που Λείπουν απ' τη βίβΛο.   ΜιΛάει για τον Ιησού και τον αφηγητή της ιστορίας (Biff), που ταξίδεψαν στην Ασία κι ήρθαν σ' επαφή με διάφορες θρησκείες όπως τον Ινδουισμό, το βουδισμό, το Ταοϊσμό και τον Κομφουκιανισμό.

Θεωρεί ότι ποΛΛές από τις αξίες που κήρυξε ο Ιησούς προέρχονται από τις μη ΣοΛομωνικές θρησκείες της Ασίας.

Ενώ από μόνη της είναι μια ωραία ιστορία, αργότερα γίνεται προφανές ότι ο Moore έκανε ποΛΛή έρευνα για την προετοιμασία της συγγραφής της.

Για παράδειγμα, κοιτούσε συχνά το ΕυαγγέΛιο του Θωμά, το οποίο αποκΛείστηκε από την βίβΛο τον τέταρτο αιώνα από τους επισκόπους της Ρώμης, επειδή περιείχε ιδέες οι οποίες αν εξαπΛώνονταν μπορεί να μείωναν την πατριαρχική εξουσία.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2012.04.17

 Αρχική σεΛίδα