Αρχική Σελίδα
 Πηγές

Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe

                                        

Άλλες σελίδες:

Μοντέλα

Χάρτης σελίδας

Λέξεις κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά έγγραφα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα:


ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση Μαρία Μαυροπούλου


Σχετικό έγγραφο

Πώς να λάβετε χρήματα από τους οργανισμούς δωρητών

1. Εισαγωγή:

Μια πρόταση είναι ένα αίτημα για οικονομική βοήθεια, ώστε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα. Για ένα κοινοτικό έργο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναζητώντας έγκριση από τα κοινοτικά μέλη (η ίδια η κοινότητα είναι ο πλέον σημαντικός δωρητής). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, για να αναζητήσετε χρηματοδότηση έργου από οποιονδήποτε δωρητή. Προτείνουμε να στοχεύετε σε πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης. Αν έχετε μία μόνο πηγή χρηματοδότησης, μπορεί αυτό να προκαλέσει εξάρτηση από τη συγκεκριμένη πηγή.

Μια πρόταση δεν είναι απλώς ένας κατάλογος αγορών από τα πράγματα που χρειάζεστε. Μια πρόταση πρέπει να δικαιολογεί κάθε στοιχείο στη λίστα των πραγμάτων που θέλετε, έτσι ώστε ένα πρακτορείο δωρητών να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να προσφέρει ορισμένα ή όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γνωρίζετε και να μπορείτε να επικοινωνείτε με ακρίβεια το τι θέλετε να κάνετε με αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό θα πρέπει να σχεδιάσετε ένα έργο, το οποίο θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε ό,τι θέλετε να πετύχετε.

Είναι σημαντικό η προσεκτική διατύπωση και σχεδιασμός του έργου σας. Είναι εξίσου σημαντικό να γραφεί μια πρόταση που θα προσελκύσει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Η συγγραφή πρότασης είναι μια δεξιότητα που απαιτεί κάποιες γνώσεις και πρακτική.

Η πρόταση έργου θα πρέπει να είναι ένα έντιμο έγγραφο "πωλήσεων". Η αποστολή της είναι να ενημερώσει και να πείσει. Δεν είναι ένα μέρος για να κηρύττουμε, να καυχηθούμε ή να παραπλανήσουμε. Εάν είστε πεπεισμένοι ότι έχετε μια καλή ιδέα που θα πρέπει να υποστηριχτεί, η πρόταση έργου σας θα πρέπει να το αναφέρει με ειλικρίνεια στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που ζυγίζουν τα πλεονεκτήματά της έναντι σε επικείμενες δεσμεύσεις άλλων δωρεών. Θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς το πώς και πότε θα τελειώσει το έργο ή αν θα καταστεί αυτάρκες. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι πεντακάθαρες και τακτοποιημένες, κατά προτίμηση δακτυλογραφημένες, και χωρίς ασυνάφειες ή περιττές πληροφορίες.

Η επεξεργασία της πρότασής σας πρέπει να εξαρτηθεί από το ύψος των πόρων που ζητούνται και από το πόσο μεγάλο είναι το συνολικό σχέδιο. Τροποποιήστε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να ταιριάζουν στο έργο και στον προτεινόμενο δωρητή.

Η πρόταση έργου πρέπει να αντικατοπτρίζει το ιστορικό της δουλειάς που έχετε ήδη κάνει και θα πρέπει, λογικά, να ορίζεται. Δεν είναι αρκετό να γραφεί μια επιστολή που να δηλώνει το αίτημά σας. Θα πρέπει να επιδείξετε την ανάγκη σας και να αποδείξετε ότι το έργο αξίζει χρηματοδότηση. Να θυμάστε ότι θα υπάρχουν πολλοί άλλοι οργανισμοί και άτομα που θα σας ανταγωνίζονται για τους πόρους.

Χρησιμοποιήστε συνοπτική και σαφή, απλή γλώσσα που να εκφράζει ακριβώς ό,τι εννοεί. Εάν είναι απαραίτητο, κάνετε χρήση διαγραμμάτων ή χαρτών, για να τονίσετε τα σημεία-κλειδιά. Χρησιμοποιείτε παραρτήματα για την αποφυγή συνωστισμού στο σώμα της πρότασης και στη ροή του λόγου. Προσαρμόστε την παρουσίασή σας στον οργανισμό που προσεγγίζετε. Εκφράστε την προθυμία να έχετε με το χρηματοδοτικό οργανισμό μια προσωπική συνέντευξη, μόλις λάβουν και να διαβάσουν την πρόταση- αίτημά σας.

Και, κυρίως . . .
Μην αποθαρρύνεστε, εάν η πρόταση δε γίνει αποδεκτή. Βρείτε το γιατί, και δοκιμάστε με έναν άλλο χορηγό.

2. Σχεδιάστε το Έργο σας (Πρακτική οπτική):

Ίσως εσείς και οι συνεργάτες σας να έχετε πολλές ιδέες για τα πράγματα που θέλετε να κάνετε. Βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη για τη μείωση του αναλφαβητισμού, για τη μείωση της φτώχειας, για την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού, για τη βελτίωση του επιπέδου της υγείας, για την παροχή κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες, και για πολλά άλλα αντικείμενα. Θα πρέπει, ωστόσο, να επιλέξετε ένα έργο που να είναι πολύ συγκεκριμένο και που θα περιορίζει το στόχο σας σε μία μόνο επιθυμητή λύση για το πρόβλημα με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.

Εμπλέξτε ενεργά όλην την κοινότητα. Για την επιλογή του έργου σας, συγκαλέστε μια συνάντηση και μην αμελήσετε να συμπεριλάβετε τα άτομα που έχουν συχνά παραμεληθεί στο παρελθόν, τις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τους πολύ φτωχούς, αυτούς που δεν έχουν φωνή για τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα αποφασίζονται στην κοινότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι που περιμένετε ναι ωφεληθούν από το έργο σας έχουν την αίσθηση ότι αυτό είναι το δικό τους έργο, για δικό τους όφελος, και ότι μπορούν να συμβάλλουν σ' αυτό, διότι τους ανήκει.

Δεν αρκεί, ωστόσο, να επιλέξετε το στόχο σας. Χρειάζεται καλός προγραμματισμός, να προσδιορίσετε τους διαθέσιμους ή τους πιθανούς πόρους, να δημιουργήσετε πολλές στρατηγικές και να επιλέξετε την πλέον βιώσιμη, να αποφασίσετε πώς θα ελέγχετε (παρακολουθείτε) το σχέδιο, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα "τρέξει" (δηλαδή ότι θα συνεχίσει με συνέπεια στις δικές σας αρχικές επιθυμίες), να διασφαλίσετε ότι η λογιστική παρακολούθηση είναι διαφανής και ακριβής, και να αποφασίσετε τι πρέπει και πότε να γίνει (ένα χρονοδιάγραμμα). Χρειάζεται μια μικρή έρευνα για την τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, την κατάσταση, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε να περιγράψετε αντικειμενικά το ιστορικό του έργου. Η ενεργή συμμετοχή της κοινότητας και των δικαιούχων σε αυτή την έρευνα είναι ο καλύτερος τρόπος, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητά της.

Με την κοινότητα ή την ομάδα-στόχο, χρησιμοποιήστε Αρχές και Διαδικασίες Καταιγισμού Ιδεών ώστε να παρουσιάσετε ένα πλάνο ή Σχέδιο Έργου. Χωρίς να επιτρέπετε την κριτική, ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να συμβάλλουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας καταιγισμού ιδεών: ποιο είναι το πρωτεύον πρόβλημα (καταλογογραφήστε τα όλα, ακόμη και τις πιο ανόητες δηλώσεις, και μετά ιεραρχήστε τα κατά σειρά προτεραιότητας), και διευκολύνετε την ομάδα να καταλάβει ότι ο στόχος είναι η λύση στο εντοπισμένο πρόβλημα. Βοηθήστε τους για να δημιουργήσετε στόχους (μετρήσιμους, επαληθεύσιμους, συγκεκριμένους) από το γενικό αυτό σκοπό. Προσδιορίστε τους πόρους και τους περιορισμούς, και μετά δημιουργήστε πολλές εναλλακτικές λύσεις, για να επιλέξετε την πλέον βιώσιμη. Υπάρχουν άλλα διαθέσιμα έγγραφα, για να εξηγήσουν τη διαδικασία καταιγισμού ιδεών με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτό ήταν ένα σύντομο σχεδιάγραμμα.

Με την εργασία που έχετε κάνει ως τώρα, θα θέλετε να ξεκινήσετε τη σύνταξη της πρότασής σας. Σας συνιστούμε να συγκεντρώσετε πόρους (κεφάλαια) από διάφορες πηγές. Μην αφήνετε την οργάνωσή σας ή την ομάδα σας να εξαρτάται από ένα μοναδικό δωρητή.

Πριν να ξεκινήσετε τη συγγραφή της πρότασης, κρατήστε στο μυαλό σας τα ακόλουθα σημεία:
 • Είναι χρήσιμο καταρχήν να βρείτε ποιοι πόροι χρηματοδότησης είναι διαθέσιμοι μέσα από κυβερνήσεις, από γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, από μερικές διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή από ιδιωτικά ιδρύματα.
 • Οι περισσότεροι δωρητές βλέπουν το βαθμό της τοπικής πρωτοβουλίας στην πρόταση έργου, στη χρήση των διαθέσιμων πηγών μέσα στην ίδια την κοινότητα και στα σχέδια για το έργο, ώστε να είναι το έργο αυτάρκες, αφού ξοδευτεί η αρχική χρηματοδότηση.
 • Το έργο σας πρέπει να είναι πρακτικό, να μην είναι υπερβολικά δαπανηρό και να έχει την δυνατότητα για επανάληψη σε άλλες καταστάσεις
 • Ολοένα και περισσότερο, οι φορείς χρηματοδότησης αναζητούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη έργων. Αυτό σημαίνει ότι θα θέλατε να δείτε σε ποιο βαθμό το έργο σας στηρίζει και συμπληρώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες και έχει σχεδιαστεί, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.
 • Σχεδόν όλα τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και τα κυβερνητικά ιδρύματα και τα ιδιωτικά εθελοντικά πρακτορεία χορηγιών έχουν τη δική τους μοφοποίηση για την πρόταση, την οποία θέλουν να ακολουθήσετε. Εάν δεν είστε σε επαφή με ένα τοπικό ή περιφερειακό αντιπρόσωπο, γράψτε μια επιστολή ζητώντας πληροφορίες σχετικά με κατάλληλες διαδικασίες, τη μορφοποίηση της αίτησης και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης. Καθώς η μορφοποίηση ποικίλλει, οι ίδιες πληροφορίες ζητούνται από όλους από τα πρακτορεία και τα ιδρύματα.
 • Ανακαλύψτε εάν ο οικονομικός κύκλος του χορηγού είναι ετήσιος, τριμηναίος ή συνεχής. Ελέγξτε εάν υπάρχει τελευταία ημερομηνία κατάθεσης για την αίτηση.

3. Δομή Έργου (Σχέδιο της Πρότασής σας):

Αυτές οι οδηγίες (της δομής) δεν επιχειρούν να σας πουν τι να γράψετε, αλλά περισσότερο το πώς να συντάξετε την πρόταση. Εάν είστε οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της πρότασης, είναι επειδή είστε οι "ειδικοί" (με την καλή έννοια της λέξης). Εάν είστε υπεύθυνοι, τότε θα ξέρετε τι θέλετε να πετύχετε και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε. Σε κάθε περίπτωση, μην πανικοβάλεστε στην προοπτική και μην παραιτήστε εξαιτίας της τεχνικής "αργκώ" που δυστυχώς χρησιμοποιείται συχνά.

Μην προσπαθήσετε να γράψετε μόνοι σας την πρόταση. Ζητήστε βοήθεια από τους φίλους και συνεργάτες σας, από προγραμματιστές, από το διευθυντή, από το προσωπικό και όλους αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν είτε στις έννοιες είτε στο ύφος. Σκεφτείτε να ετοιμάσετε την πρόταση ως μια γραπτή φόρμα "διαλόγου", στην οποία κάθε πετυχημένο σχέδιο είναι μια συνέχεια της διαδικασίας.

Τα κεφάλαια της πρότασής σας δεν είναι απαραίτητο να γραφούν με τη σειρά που παρουσιάζονται εδώ, αλλά ό,τι είναι γραμμένο σε κάθε κεφάλαιο πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο τρόπο με ό,τι είναι γραμμένο στα υπόλοιπα κεφάλαια. Βεβαιωθείτε ότι κάθε θέμα σχετίζεται με τα άλλα, όπως και με την πρόταση ως σύνολο.

4. Σελίδα Τίτλου (Εξώφυλλο):

Αυτή είναι μια μονή σελίδα, το μπροστινό εξώφυλλο της πρότασης. Πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Ημερομηνία
 • Τίτλος έργου
 • Τοποθεσία (τοποθεσίες) του έργου
 • Όνομα της οργάνωσης, και,
 • Όποια άλλη πληροφορία μιας γραμμής χρειάζεται.

Η περίληψη ή η σύνοψη ακολουθεί τη σελίδα τίτλου, αλλά οι συγγραφείς των προτάσεων δε θα πρέπει να ασχοληθούν τώρα μ' αυτό. Διαβάστε πρώτα σχετικά με τα άλλα τμήματα της πρότασης.

5. Ιστορικό (Αιτίες του Προβλήματος):

Το κεφάλαιο αυτό αναμένεται να απαντά στο γιατί χρειάζεται το έργο σας. Εδώ πρέπει να δώσετε μια περιγραφή της κατάστασης και να εστιάσετε στους παράγοντες που οδήγησαν στη διαμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου. Αναλύστε πώς προσδιορίστηκε η ανάγκη για το έργο αυτό και ποιος συμμετείχε στην ανάπτυξη του σχεδίου. Εξηγήστε την προέλεσυη και το πλαίσιο του έργου σας.

Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να εμπλέξετε όλην την κοινότητα για να εντοπίσετε τα πρωτεύοντα προβλήματα. Αυτό ονομάζεται "συμμετοχική έρευνα".

Το πρώτο πράγμα που κάνει το ιστορικό είναι να δώσει ταυτότητα στο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα πρέπει να ονοματισθεί και να εντοπιστεί. Δείχνει την ομάδα-στόχο (τους δικαιούχους), τον τομέα, το μέγεθος, και άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Αναφέρει επίσης το βαθμό στον οποίο το πρόβλημα έχει λυθεί από τους άλλους φορείς, και τι έχει γίνει μέχρι στιγμής από την ομάδα σας.

Εξετάζοντας το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεστε, πρέπει να προκύψουν διάφορες ερωτήσεις. Ποιες είναι οι συνθήκες της ομάδας-στόχου για να δικαιολογήσουν στο χορηγό τα χρήματα και ίσως το υποστηρικτικό προσωπικό που δίνει; Μια ιστορία της κοινότητας, της ομάδας σας ή του προγράμματος δεν είναι ουσιαστική, αλλά μια συνοπτική περίληψη μπορεί να φανεί χρήσιμη. Το πιο σημαντικό είναι να προβλέπονται ποιες συνθήκες ή ποιες αλλαγές στις συνθήκες θα οδηγούσαν οποιονδήποτε χορηγό να συμφωνήσει με τη χρηματοδότηση του προγράμματός σας.

Ίσως θελήσετε να συμπεριλάβετε:
 • Περιοχή έργου (Θέματα και προβλήματα, όχι περιγραφές)
 • Οι λόγοι για τους οποίους κάνετε αυτήν την πρόταση
 • Περιστάσεις που γυρίζουν το θέμα στην πρόταση, και,
 • Περαιτέρω σχέδια ή στρατηγικές, των οποίων είναι μέρος

Εάν το δικό σας είναι ένα έργο που δεν αρχίζει τώρα, το ιστορικό θα δείξει επίσης τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί από τότε που ξεκινήσατε.

Θυμηθείτε ότι το κεφάλαιο του ιστορικού περιγράφει τους παράγοντες που οδήγησαν στο πρόβλημα που καλείται να λύσει η πρότασή σας. Καθετί σε αυτό το τμήμα πρέπει να καταφέρνει να παρουσιάζει το έργο σας και την αιτούμενη χρηματοδότηση με έγκριτο τρόπο. Οι μακριές ιστορίες και αναλύσεις στο σημείο αυτό θα ήταν καταστρεπτικές.

6. Σκοποί και Στόχοι (Λύση = Παραγόμενο):

Ο σκοπός του έργου σας πρέπει να είναι η επίλυση του προβλήματος ή των προβλημάτων που έχουν περιγραφεί στο ιστορικό. Σκοποί και στόχοι πρέπει να σχετίζονται με το προηγούμενο κεφάλαιο, προδιαγράφοντας ποια είναι λύση στα προαναφερθέντα προβλήματα. Χρειάζεστε ένα σύνολο (γενικών) σκοπών και ένα σύνολο (ειδικών) στόχων.

Αρχίστε με τους "σκοπούς" που είναι γενικοί, μακροπρόθεσμοι κι διατυπώνουν ευρύτερες επιθυμίες. Από αυτούς τους σκοπούς παράγονται συγκεκριμένοι "στόχοι", οι οποίοι είναι επαληθεύσιμοι, μετρήσιμοι, περιορισμένοι και έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να επιτευχθούν. Για παράδειγμα: " να μειωθεί ο αναλφαβητισμός" είναι ένας σκοπός, ενώ "να διδαχθούν οι βασικές δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης σε 20 άτομα μέχρι τις 2 Μαρτίου" είναι ένας στόχος.

Πρέπει να είστε όσο συγκεκριμένοι γίνεται, καθώς θέτετε τους στόχους του έργου σας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να γραφούν έχοντας υπόψη σας τα τελικά αποτελέσματα που αναμένετε στο πρόγραμμα, και όχι το πώς θα πετύχετε τα αποτελέσματα αυτά. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να είναι επαληθεύσιμα (π.χ. να μπορείτε σαφώς να δείξετε ότι έχουν επιτευχθεί και να μπορούν να επιβεβαιωθούν από εξωτερικούς παρατηρητές).

Όταν επιλέγετε σκοπούς και στόχους για ένα έργο, θυμηθείτε τη "φύση" του δωρητή, στον οποίο κάνετε αίτηση. Ποια είδη λύσεων επιδιώκετε; Ο δωρητής δε θέλει να συνεισφέρει στην εξάρτηση, οπότε δεν ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει φιλανθρωπικές υπηρεσίες, οι οποίες ίσως μπορεί να ανακουφίσουν την πίεση της υποχρέωσης από εκείνες τις αρχές που πρέπει να φροντίζουν τα δικαιώματα των ντόπιων. Οι περισσότεροι δωρητές δεν είναι απλά μια πηγή κεφαλαίων, για να υλοποιούν στερότυπες λειτουργίες. Ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν δραστηριότητες, οι οποίες υπογραμμίζουν τις ανάγκες του πιο τρωτού και καταπιεσμένου, και προωθούν την αυτάρκεια, την εθνική αρμονία και την ανάπτυξη.

7. Δικαιούχοι (Ομάδα - Στόχος):

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφετε τους δικαιούχους ή τις ομάδες - στόχου με λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έμμεσους ή δευτερεύοντες δικαιούχους (για παράδειγμα ανθρώπους που καταρτίζονται, για να βοηθήσουν τους πρωτεύοντες δικαιούχους). Αυτό μπορεί να είναι μια επέκταση του θέματος που αναφέρεται στο τμήμα ιστορικού: δείξτε τον αριθμό τους, τα χαρακτηριστικά, τους λόγους για τους οποίους είναι ευπαθής ομάδα, τις θέσεις κ.τ.λ.

Τα περισσότερα πρακτορεία δωρητών προδιατίθενται θετικά για το έργο σας, εάν μπορείτε να δείξετε ότι οι δικαιούχοι έχουν συμμετάσχει στην επιλογή και στο σχεδιασμό του έργου. (Ένα παράρτημα μπορεί να αναφέρει μια λίστα συναντήσεων των δικαιούχων με λεπτομέρειες, όπως ημερομηνίες, τόπους, χρόνους, θέματα που συζητήθηκαν, ομιλιτές και μια λίστα μελών της ομάδας δικαιούχων που τις παρακολούθησαν. Αναφερθείτε στο παράρτημα σε αυτό το κεφάλαιο. Μην το συμπεριλάβετε εδώ, αλλά βάλτε το στο τέλος της πρότασής σας).

8. Στόχοι και Δραστηριότητες (Εισαγωγή Δεδομένων):

Το κεφάλαιο αυτό εντοπίζει τα δεδομένα στο έργο σας, π.χ. ποιες πηγές (χρηματικές, προσωπικού και δράσεων) θα βάλετε μέσα στο πρόγραμμά σας.

Πρώτα, ξεκινήστε εξετάζοντας τις πιθανές στρατηγικές, για να προσεγγίσετε τους στόχους που περιγράφονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνδέεστε με το προηγούμενο κεφάλαιο. Οι καλύτερες προτάσεις έργου αναφέρουν δύο, τρεις ή τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές και απορρίψτε όλες εκτός από μία απ' αυτές, εξηγώντας το γιατί. Κατόπιν συνεχίστε λέγοντας "με δεδομένο τους στόχους και τις στρατηγικές, ποιες δραστηριότητες πρέπει να εφαρμοστούν ή να αρχίσουν να χρησιμοποιούν εκείνη τη στρατηγική, για να πετύχουν τους στόχους;"

Στόχος σημαίνει "Πόσο πολύ, σε ποιον, πού και από ποιον;" - με άλλα λόγια "Ποιος κάνει τι;", Για παράδειγμα, τι τύπο κατάρτισης θα παρέχετε, για πόσο χρονικό διάστημα και σε πόσους ανθρώπους θα απευθυνθείτε; Τι συγκεκριμένες δεξιότητες θα διδάξετε και τι τύπος συνεχιζόμενων ενεργειών σχεδιάζονται;

Δείξτε τι είδη εργασίας θα γίνουν μέσα στο έργο. Αναφερθείτε στο παράρτημά σας στις περιγραφές των επαγγελμάτων - κλειδιών. Πάντα να αναφέρεστε σε αυτές τις δραστηριότητες για το πώς θα πετύχουν τους στόχους που θέσατε. Ακόμη και οι δραστηριότητες του υποστηρικτικού προσωπικού πρέπει να αναφέρονται, αφού πρέπει να προσληφθούν, ώστε να επιτραπεί στο λειτουργικό προσωπικό να προσεγγίσει στους στόχους τους.

9. Το Χρονοδιάγραμμα (Πότε θα γίνεται η κάθε δράση):

Στο τμήμα αυτό περιγράφετε σε συνέχεια τις δραστηριότητες που σχεδιάζετε, προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας.

Εάν μπορείτε να είστε τόσο συγκεκριμένοι, ώστε να δώσετε ημερομηνίες, ακόμη και κατά προσέγγιση, τόσο το καλύτερο. Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα διάγραμμα ή ένα ραβδόγραμμα, για να μαρκάρετε ημερολογιακά τα γεγονότα.

Συμπεριλάβετε στο σχέδιο εργασίας τις φάσεις του έργου, δηλαδή πώς το ένα μέρος του έργου οδηγεί στο επόμενο.

Για πόσο χρόνο θα χρειαστεί βοήθεια;
(Πότε θα τελειώσει το έργο ή πότε το έργο θα μπορεί να είναι τοπικά αυτάρκες;)

10. Η Οργάνωση (Profile):

Αυτό το τμήμα περιγράφει την οργάνωση (που ίσως αλλάζει) και τη δομή διοίκησης που χρειάζεται, ώστε να φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω. Είναι το "Ο" στις ΚΟ (Κοινοτικές Οργανώσεις). Τα διαγράμματα είναι πολύ χρήσιμα σ΄αυτό.

Περιγράψτε συνοπτικά τους σκοπούς και της δραστηριότητες της οργάνωσής σας. Να είστε συγκεκριμένοι για την εμπειρία που έχει η οργάνωση δουλεύοντας με παρόμοιας φύσης προβλήματα, ποιες είναι οι ικανότητές της και οι πόροι που δεσμεύονται για ένα τέτοιο έργο.

Οι ικανότητες και η εμπειρία των μελών της οργάνωσής σας, οι ανθρώπινοι πόροι, μπορούν να γίνουν το μεγαλύτερο προσόν σας. Αναφέρετε τον τύπο βοήθειας που περιμένει να λάβει η οργάνωσή σας από πιθανά συνεργαζόμενα πρακτορεία. Επισυνάψτε συμπληρωματικές πληροφορίες για την οργάνωση, όπως μια ετήσια αναφορά, εάν είναι διαθέσιμη.

Εξηγήστε:
 • Πώς θα γίνει;
 • Ποιος είναι υπεύθυνος για το έργο;
 • Ποιος θα θέσει σε εφαρμογή (ποιος θα το κάνει); και
 • Ποιος θα διευθύνει την εφαρμογή του έργου;

Ποιος "τρέχει" το πρόγραμμα; Ποιος έχει την επιτήρηση όλης της οργάνωσης; Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συνολική εφαρμογή (σε αντίθεση με την υπευθυνότητα για το σχεδιασμό και τον έλεγχο και σε αντίθεση με επιμέρους άτομα που δρουν, επιμέρους πρακτορεία και τοποθεσίες); Θα αλλάξει αυτό; Αυτά μπορείτε να τα αναλύσετε κατά γράμμα στην πρόταση. Βλέπε Οργάνωση μέσω της Κατάρτισης για συμμετοχικές μεθόδους ανάπτυξης της οργάνωσης.

Μην παραβλέπετε τις δραστηριότητες (εργασία) των εθελοντών που συνεισφέρουν στο έργο. Παρά το γεγονός ότι ίσως να μην πληρώνονται, είναι πόροι, και συνεισφέρουν πηγές στο έργο.

11. Κόστη και Κέρδη (Ανάλυση):

Σε μια πρόταση, τα τμήματα που ονομάζονται κόστη και κέρδη δεν είναι το ίδιο γραμμή με γραμμή με ένα προϋπολογισμό με νούμερα που δείχνουν χρηματικά ποσά. (Ο γραμμή-γραμμή προϋπολογισμός πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα παράρτημα στο τέλος του εγγράφου και όχι μέσα στο κείμενο).

Εδώ, στο κείμενο της πρότασης του έργου σας, το κεφάλαιο σχετικά με τα κόστη και τα κέρδη πρέπει να είναι αναλυτικό και αφηγηματικό και να σχετίζεται με τα προηγούμενα κεφάλαια. Πρέπει να συζητά εκείνα τα κονδύλια του προϋπολογισμού που μπορεί να χρειαστούν επεξήγηση (π.χ. αγορές, δαπάνες ή ανάγκες που δεν είναι αμέσως προφανείς ή ερμηνεύονται από μόνες τους).

Πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε μια ανάλυση οφελών δαπανών, δηλαδή να συσχετίζετε την ποσότητα των στόχων που επιτυγχάνονται με τις συνολικές δαπάνες και να υπολογίσετε ένα κόστος μονάδας (π.χ. το συνολικό κόστος, που διαιρείται με τον αριθμό των παιδιών που διδάσκονται τη βασική εκπαίδευση, θα είναι το κόστος μονάδας της εκπαίδευσης αλφαβητισμού).

Περιλήψεις ή σύνολα της παρακάτω πληροφορίας, ίσως βοηθήσουν κάποιους δωρητές να αποφασίσουν:
 • Τοπικές δαπάνες
 • Εξωτερικές δαπάνες
 • Μέθοδοι χρηματοδότησης
 • Τοπικό νόμισμα έναντι ξένου συναλλάγματος που απαιτείται
 • Όλες οι μη οικονομικές συνεισφορές από την τοπική κοινότητα (καθένα κοστολογημένο με το χρηματικό αντίτιμο)
 • Μέθοδοι για να αποκτήσετε προμήθειες (από πού και πώς θα αγοραστούν) και
 • Ποσοστό των συνολικών δαπανών που ζητούνται σε αυτήν την πρόταση

Όπως και με τα κόστη (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που ζητούνται μέσα στην πρόταση), πρέπει να κάνετε κάποιες συγκρίσεις ανάμεσα στα κόστη (εισροές) και την αξία των κερδών (παραγόμενα). Τα επόμενα πρέπει να μπορούν να απαντηθούν:
 • Ποιος κερδίζει;
 • Πώς μπορούν να οφεληθούν;
 • Δικαιολογίες για το έργο;
 • Ποια συγκεκριμένα είναι τα παραγόμενα του έργου;
 • Ποιο είναι το μέσο συνολικό κόστος για κάθε δικαιούχο;
 • Η αξία των κερδών θα ξεπεράσει στο κόστος των εισροών (ή το αντίθετο); Σε τι βαθμό;

Όταν οι στόχοι διαφοροποιούνται ποιοτικά μεταξύ τους (π.χ.αριθμός νέων γονικών επιτροπών που διαμορφώνεται και αριθμός παιδιών που διδάχθηκαν αλφαβητισμό), τότε πρέπει να υπολογιστεί κάποιο αυθαίρετο, αλλά λογικό τμήμα του κόστους μονάδας.

Τα σύνολα προϋπολογισμών πρέπει να υποδειχθούν σε αυτό το τμήμα, και κατόπιν να αναφερθούν στο παράρτημα για το λεπτομερή προϋπολογισμό. Πρέπει επίσης να αναφερθούν και άλλες πηγές (χορηγοί και ποσά). Το συνολικό αιττούμενο ποσό πρέπει να εμφανιστεί εδώ, στο αφηγηματικό κείμενο.

12. Έλεγχος (Παρακολούθηση):

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από

 • την κοινότητα που επηρεάζεται άμεσα και η οποία αντιπροσωπεύεται από την τοπική επιτροπή,
 • το πρακτορείο ή την οργάνωση (συγκεκριμενοποιείστε ποιος στο καθένα), και,
 • τους δωρητές σας

Πώς θα μετρηθούν τα επιτεύγματα;
Πώς θα επαληθευτούν;

Ο έλεγχος και η συνεχής παρακολούθηση πρέπει να υπάρχει πάντα στις δραστηριότητες του έργου. Ένα μέρος πρέπει συνεχώς να αυτοαξιολογείται από σας (το φορέα εφαρμογής).

Ο έλεγχος και η παραλαβή αναφορών για το έργο από τους δωρητές είναι διαδικασίες που πρέπει να επεξεργαστούν και να ενταχθούν μέσα στην πρόταση έργου. Οι μηνιαίες αναφορές πρέπει να σχεδιαστούν και να περάσουν από κριτική, ώστε να είναι χρήσιμες στο δωρητή για το συνεχή σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην αναφορά των αποτελεσμάτων και στο τελικό παραγόμενο έργο, π.χ. τα αποτελέσματα του έργου στην ομάδα-στόχου ή στους δικαιούχους. Δεν πειράζει να κάνετε αναφορές για τις δραστηριότητες, εάν είναι σύντομες. Οι αναφορές για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, συγκρινόμενες με τους σχεδιαζόμενους στόχους, όπως καθορίστηκαν στην πρόταση, είναι μια ουσιώδης ενέργεια.

Βλέπε Έλεγχος

13. Αναφορές (Επικοινωνώντας τις Παρατηρήσεις):

Στα έργα που χρηματοδοτούνται η λογιστική παρακολούθηση και λογοδοσία είναι πολύ σημαντικές. Αυτό εφαρμόζεται στα περισσότερα πρακτορεία δωρητών, των Ηνωμένων Εθνών, κυβερνητικών ή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στην πρότασή σας πρέπει να περιγράφετε τις διαδικασίες αναφοράς: πόσο συχνά θα γίνονται, από ποιον, τι θα περιλαμβάνουν. Ίσως θα θέλετε να το συζητήσετε με τον ενδεχόμενο δωρητή, εφόσον οι αναφορές και οι απαιτήσεις αξιολόγησης διαφοροποιούνται ανάμεσα στα πρακτορεία και εξαρτώνται από τον τύπο του έργου.

Η αξιολόγηση του έργου σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησής του θα βοηθήσει εσάς και τους δωρητές να δείτε την πρόοδο και τα επιτεύγματά σας, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές που έχετε για μελλοντικές δράσεις. Οι προσεκτικές αναφορές του έργου σας, ενώ αυτό εξελίσσεται, είναι μια ανεκτίμητη πηγή για τους άλλους που επιχειρούν έργα παρόμοιας φύσης.

Η πρότασή σας πρέπει να δείχνει ποιες αναφορές θα κατατεθούν. Περιλαμβάνονται σ' αυτό συνεχιζόμενες αναφορές και η τελική αναφορά. Σύντομες, συχνές αναφορές (π.χ. εβδομαδιαίες αναφορές κατάστασης) μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο δρώμενα γεγονότων και δραστηριότητες. Οι μεγαλύτερες αναφορές πρέπει να δείχνουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του έργου (όχι των καθημερινών απλών δραστηριοτήτων), μια αποτίμηση ή αξιολόγηση του πόσο έχουν προσεγγιστεί οι στόχοι, τους λόγους γιατί ίσως δεν τους πλησιάσαμε, και την επίδραση / τα αποτελέσματα στους δικαιούχους (στην ομάδα-στόχο).

Οι αναφορές πρέπει να προετοιμάζονται και να υποβάλλονται στην καλύτερη περίπτωση κάθε μήνα. Η πρόταση πρέπει να προσδιορίσει ποιες αναφορές πρόκειται να υποβληθούν, σε ποια συχνότητα και με ποιο περιεχόμενο. Κάθε πρόγραμμα (εάν η ομάδα σας προτείνει περισσότερα από ένα προγράμματα) απαιτεί μια ξεχωριστή αναφορά (δύο ή τρεις σελίδες του κειμένου συν τα αναγκαία παραρτήματα).

Μια λεπτομερής μηνιαία επεξεγηματική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει πόσο έχει επιτευχθεί καθένας από τους προσδιορισμένους στόχους, ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν επιτεύχθηκαν πλήρως, και προτάσεις και λόγους για την αλλαγή των στόχων, εάν εντοπίσαμε ότι χρειάζονται αλλαγή. Η αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα γεγονότα και τις εισροές (ποιες ενέργειες κάναμε, βλέπε παρακάτω), αλλά πρέπει να υπογραμμίζει τα παραγόμενα αποτελέσματα (τα αποτελέσματα εκείνων των ενεργειών που οδηγούν στην επίτευξη των δηλωμένων στόχων). Προσοχή πρέπει να δοθεί στον αριθμό και τη θέση των δικαιούχων. Η μηνιαία αναφορά μπορεί να οργανωθεί καλύτερα στα τμήματα που αντιστοιχούν στα τμήματα της πρότασής σας.

Μια λεπτομερής, μηνιαία αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει το τι χρήματα έχουν ληφθεί και από πού, τι χρήματα έχουν ξοδευτεί, σε λίστα, και ένα προς ένα, σύμφωνα με τις κατηγορίες του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην πρόταση, τους λόγους για τους οποίους έχουμε υπερβολικές ή λιγότερες δαπάνες και μια εκτίμηση για το πώς οι δαπάνες συμβάλλουν στην προσέγγιση επίτευξης των στόχων του έργου.

Η τελική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ίδια θέματα με τις μηνιαίες αναφορές, συν ένα τμήμα που να ονομάζεται "Μαθήματα που μάθαμε" και ένα τμήμα που να δείχνει την επίδραση του έργου στην κοινότητα-στόχο και τις γύρω περιοχές. Η αναφορά πρέπει να είναι συνοπτική (σύντομη, αλλά πλήρης).

Οι αναφορές πρέπει να έχουν ειλικρινή αυτοκριτική και να είναι αναλυτικές. Βλέπε την ενότητα Γράφοντας Αναφορές.

Οι ίδιες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τις αναφορές κειμένου πρέπει να εφαρμόζονται και στις οικονομικές αναφορές. Οι μηνιαίες εκροές προϋπολογισμού του έργου είναι τόσο σημαντικές όσο οι ενημερωτικές καταστάσεις για έναν τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει να συνοδεύουν τις εκροές προϋπολογισμού τυχόν επεξηγήσεις για πιθανές αποκλίσεις από τις σχεδιαζόμενες δαπάνες.

14. Παραρτήματα (Επισυναπτόμενα):

Το κείμενο της πρότασής σας πρέπει να είνα ενιαίο, αλλά με ένα συνοπτικό και πλήρες επιχείρημα από την αρχή μέχρι το τέλος - εύκολο να διαβαστεί. Επειδή πολλές σημαντικές λεπτομέρειες θα καταστήσουν το κείμενο πάρα πολύ μπερδεμένο και δύσκολο να διαβαστεί, πρέπει να τις τοποθετήσουμε στο τέλος, στα παραρτήματα.

Τυπικά έγγραφα που βάζουμε στα παραρτήματα είναι:
 • λίστες
 • διαγράμματα
 • λεπτομερή προϋπολογισμό
 • περιγραφές εργασιών, και,
 • όποιο άλλο χρήσιμο, λεπτομερές έγγραφο

Όταν θα έχετε γράψει το πρώτο πρόχειρο για την πρόταση έργου, ξαναδιαβάστε το και αναζητήστε οποιεσδήποτε περιγραφές λεπτομεριών μέσα στο κείμενό σας που ίσως οδηγήσουν τον αναγνώστη μακριά από την ομαλή ροή της επιχειρηματολογίας. Μετακινήστε τα σε ένα παράρτημα και στη θέση τους βάλτε μια συνοπτική σημείωση γι' αυτά, και ζητήστε από τον αναγνώστη να κοιτάξει στο παράρτημα για τις λεπτομέρειες.

Τώρα, διαβάστε το έγγραφο και πάλι. Με εκείνες τις λεπτομέρειες να ξεδιπλώνονται μακριά σε ένα παράρτημα, η ροή της επιχειρηματολογίας γίνεται ομαλότερη, χωρίς να αποδυναμώνεται από την απουσία τους το κείμενο; Ναι; Καλώς! Βρήκατε μόλις έναν άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε τα παραρτήματα.

Τα παραρτήματα μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο υλικό θα επιτρέψει στους υπαλλήλους των χορηγών να αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν ή όχι τη χρηματοδότηση. Ο σκοπός των παραρτημάτων είναι το να μπορούν να συμπεριλάβουν όλες τις απαραίτητες και σημαντικές λεπτομέρειες (τις οποίες θα εξετάσεις ο λεπτολόγος αναγνώστης). Αυτές οι λεπτομέρειες δεν πρέπει να βρίσκονται στο κείμενο του εγγράφου σας, όπου θέλετε μια ομαλή ροή με συνοπτικά επιχειρήματα. Ουσιαστικά τα παραρτήματα περιλαμβάνουν εκείνες τις λεπτομέρειες που θα χρησιμοποιηθούν, όταν χρειαστεί.

15. Λεπτομερής προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός γραμμή-γραμμή πρέπει να μπει σε ένα παράρτημα. Κάθε γραμμή πρέπει να έχει το συνολικό κόστος για κάθε κατηγορία προϋπολογισμού. Οι γραμμές πρέπει να ομαδοποιηθούν σε όμοια είδη κόστους (π.χ. μισθούς, οχήματα, επικοινωνίες, καύσιμα, μεταφορές).

Εάν μπορείτε, κάνετε ένα διαχωρισμό στα μη αναλώσιμα είδη (π.χ. εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα) και στα αναλώσιμα είδη (π.χ. προμήθειες που έχουν χρησιμοποιηθεί).

Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ένας ρεαλιστικός υπολογισμός όλων των δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στην εφαρμογή και λειτουργία του έργου. Εάν είναι εφικτό, δείξτε τη δυνατότητα για την ενδεχόμενη αυτοϋποστήριξη ή την υποστήριξη από άλλους πόρους, εκτός από αυτόν για τον οποίο κάνετε την αίτηση. Οι προϋπολογισμοί δαπανών πρέπει να αναλυθούν μέσα σε λογικές κατηγορίες (σε γραμμές) όπως: μισθοί, προμήθειες και υλικά, εξοπλισμός, ταξίδια και ημερήσιο επίδομα, ενοίκια, τηλέφωνο.

Οι εθελοντικές συνεισφορές που γίνονται στο έργο από σας και τα μέλη της οργάνωσής σας πρέπει να απαριθμηθούν και να υπολογιστούν όσο εγγύτερα γίνεται σε όρους μετρητών ή να παρουσιαστούν ως "καμία δαπάνη". Διευκρινίστε τις φυσικές εγκαταστάσεις που είναι διαθέσιμες ή πρόκειται να παρασχεθούν για το έργο. Διευκρινίστε επίσης τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις προμήθειες της οργάνωσής σας που θα χρησιμοποιηθούν γι' αυτό το πρόγραμμα. Συμπεριλάβετε οποιεσδήποτε άλλες εισροές που χρησιμοποιούνται για αυτό το έργο από την κυβέρνηση ή από άλλους οργανισμούς.

Συχνά, οι χρηματοδότες προτιμούν να "ταιριάξουν" τις αιτούμενες επιχορηγήσεις ή να βοηθήσουν σε μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, απ' ότι να δώσουν ολόκληρο το αιτούμενο ποσό. Επομένως, σας προτείνουμε να παρουσιάζετε το συνολικό προϋπολογισμό, όταν κάνετε την αίτηση, και να δηλώνετε πότε αναμένετε ή ελπίζετε να πάρετε άλλη βοήθεια χρηματοδότησης.

16. Σύνοψη (Εκτελεστική Περίληψη):

Γράψτε το μέρος αυτό τελευταίο. Αυτό είναι το τμήμα που θα διαβάσει ένας πιθανός χορηγός και θα λάβει μια ζωτικής σημασίας προκαταρκτική απόφαση για το εάν ή όχι σκέφτεται σοβαρά να σας βοηθήσει.

Δεν πρέπει να γραφεί ή έστω να την σκεφτείτε, μέχρι να γραφούν όλα τα παραπάνω τμήματα. Αποφύγετε να το γράψετε ως εισαγωγή. Σκεφτείτε μια συνοπτική σύνοψη και ένα συμπέρασμα.

Το βέλτιστο μέγεθος είναι μισή σελίδα. Το μέγιστο μέγεθος είναι μια σελίδα. Ό,τι έχει μεγαλύτερη έκταση, έχει τον κίνδυνο να μη διαβαστεί. Πρέπει να συνοψίζει μόνο τις βασικές συστάσεις και να γραφτεί για τα πολυάσχολα μέλη ή τα στελέχη συμβουλίων που μπορούν να διαβάσουν μέχρι και πενήντα απ' αυτές και δεν μπορούν να διαβάσουν τίποτε περισσότερο από την εκτελεστική περίληψη για κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα.

Κατά ειρωνία της τύχης, ενώ γράφετε τη σύνοψη τελευταία, την βάζετε αμέσως μετά το εξώφυλλο ή τη σελίδα τίτλου της πρότασής σας!

Και όταν τελειώσετε το γράψιμό της: . . .

Τώρα που έχετε γράψει την πρώτη έκδοση της πρότασής σας, περάστε την ένα χέρι γύρω για τυχόν σχόλια και προτάσεις. Κοιτάξτε την πρόταση με κριτική διάθεση και προετοιμαστείτε για ξαναγράψιμο ή για κάποια πράγματα που θα ξανασκεφτείτε, εάν προκύψουν.

17. Μερικά τελικά σχόλια καθοδήγησης:

Τα πλέον πιθανά προγράμματα να χρηματοδοτηθούν είναι γρήγορα, βιώσιμα, μικρής κλίμακας, με χαμηλούς προϋπολογισμούς για τις πιο επείγουσες ανάγκες που προσδιορίζονται από τις κοινότητες.

Συχνά οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλουν στην ευρύτερη, βιώσιμη ανάπτυξη της γεωγραφικής περιοχής.

Η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στον προσδιορισμό, στην εφαρμογή και στον έλεγχο ενός προτεινόμενου προγράμματος πρέπει να ενθαρρυνθεί. Η πρόταση πρέπει σαφώς να περιγράφει τον αριθμό των γυναικών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος και ως δικαιούχοι.

Οποιαδήποτε προγράμματα είναι μέρος μεγαλύτερων ή μακροπρόθεσμων έργων πρέπει να δείχνουν άλλες (κατά προτίμηση σίγουρες) πηγές χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η βιώσιμότητά τους.

Τα προγράμματα που είναι αναπτυξιακά, που προωθούν την αυτάρκεια και που είναι τοπικά βιώσιμα, έχουν μια υψηλότερη πιθανότητα να λάβουν χρηματοδότηση. Εκτιμήστε πότε το έργο σας μπορεί να αυτοϋποστηρικτεί και υποδείξτε το στην πρότασή σας.

Η επιτυχία των προγραμμάτων απαιτεί τη συνεργασία όλων των τμημάτων της κοινότητας - στόχου. Πρέπει να υπάρξει ένα αίσθημα κοινοτικής «ιδιοκτησίας» των έργων (συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων και των προσφύγων που επηράζονται). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αρχική δραστηριότητα της «ανάπτυξης κοινοτικής κινητοποίησης», της «κοινωνικής εμψύχωσης» ή παρόμοια κοινοτική διευκόλυνση, για να εξασφαλιστεί ότι όλα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα. Η ενεργή συμμετοχή της κοινότητας ως σύνολο (όλα τα μέλη) στον προσδιορισμό, στην αξιολόγηση και στην εφαρμογή του προγράμματος, είναι συνήθως μια προϋπόθεση για την έγκριση.

Ένα καλό πρόγραμμα πρέπει να μπορεί να επιβεβαιωθεί με την επάναληψη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι δυνατό να εφαρμοστεί το ίδιο πρόγραμμα σε άλλες κοινότητες.

Η λογιστική παρακολούθηση και η λογοδοσία είναι πολύ σημαντικές.

Πολλοί από τους πόρους των δικαιούχων μπορούν να κρυφτούν από την ανησυχία που ίσως έχουμε για την άσχημη κατάστασή τους, αλλά αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό. Οι κρυφοί πόροι της ομάδας-στόχου σας περιλαμβάνουν συνήθως τις δεξιότητες και τη φρόνηση, και εκπληκτικά πολλούς υλικούς πόρους, τόσο σε κεφάλαιο όσο και σε προμήθειες. Ο στόχος σας ως κινητοποιητή και εκπαιδευτή είναι να υποκινήσετε μια διαδικασία αποκάλυψης των κρυφών πόρων μεταξύ των δικαιούχων και να ενθαρρύνετε μια κοινωνική διαδικασία μείωσης των εξαρτήσεων και αύξησης της αυτάρκειας.

Καλή τύχη! Μην αποθαρρύνεστε!

––»«––

© Πνευματικά δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 31.01.2012

 Αρχική σελίδα

 Πηγές Έργου