Αρχική Σελίδα
 Αναφορά


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Filipino
Française
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις
Συζητήσεις

Κόμβος

Χρήσιμα:
Χάρτης Σελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τακτοποιώντας τις παρατηρήσεις

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση Μαρία Μπράμη

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις έξι διαστάσεις στο σχεδιασμό της οικογενειακής έρευνας

Πάρτε μερικά στοιχεία σχετικά με τις έξι διαστάσεις και κάντε έρευνα, και προχωρείστε παρακάτω, με βάση το συλλογισμό σας (όχι απλές απόψεις).  Η καλύτερη περιγραφή των έξι διαστάσεων βρίσκεται στο έγγραφο: Τί είναι Κοινότητα;

  • Κατ'αρχήν, οι έξι διαστάσεις σαν σύνολο παρέχουν έναν τρόπο οργάνωσης ερευνητικών δεδομένων. Καθώς τα πολιτιστικά δεδομένα ανήκουν σε μια απ'τις έξι διαστάσεις, μπορείτε να εξετάσετε τί συλλέγετε, ή σχεδιάζετε (σκοπεύετε) να συλλέξετε, και να ερωτηθείτε αν είναι ισορροπημένα στη διάσταση.

  • Οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λίστα αναφοράς για να εξασφαλίσουν την αναγνώριση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε συμπεριλαμβανομένης οικογένειας.

  • Στο σημείο που οι οικογένειες έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους, οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση πληροφοριών (όχι απαραίτητα ίδιες).

  • 'Οπως σημειώνει ο Baker (2005), υπάρχει μια προκατάληψη μικροδομής στη βιβλιογραφία της οικογένειας. Η χρησιμοποίηση των έξι διαστάσεων επιτρέπει την εξουδετέρωση αυτής της προκατάληψης.

  • Οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για την αναγνώριση πιο εξειδικευμένων χαρακτηριστικών της έρευνά σας. Αυτά μπορεί να ποικίλουν.

  • Αναφερόμενοι στις έξι διαστάσεις, και τι περιλαμβάνει η κάθε μια, ο ερευνητής μπορεί να οδηγηθεί σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

  • Υπό την έννοια οτι η οικογένεια είναι όπως η κοινότητα, που από μόνη της είναι μια κοινωνία, πρέπει (εξ ορισμού) να έχει και τις έξι διαστάσεις. Επομένως, και οι έξι είναι έγκυρες για την έρευνα.

Προσοχή μην πείτε οτι ο ερευνητής πρέπει να συμπεριλάβει και τις έξι διαστάσεις. Καθώς είναι λογικό οτι αφαιρώντας μια διάσταση εξ ορισμού θα αφαιρεθούν όλες οι διαστάσεις, αυτό όμως αφορά την οικογένεια (πολιτισμός) και όχι την έρευνα. Αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα για την ενσωμάτωση όλων των διαστάσεων στην έρευνα.

Θα ήταν καλό να απαριθμήσετε τις έξι διαστάσεις, αλλά δεν ερωτηθήκατε να ορίσετε ή να περιγράψετε τις πολιτισμικές διαστάσεις. Ερωτηθήκατε πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο σχεδιασμό έρευνας. Τα παρακάτω δείχνουν πώς κάθε διάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ'αυτό το σχεδιασμό έρευνας.

Τεχνολογική Διάσταση: Πώς το ανθρώπινο, υλικό περιβάλλον (σπίτι, έπιπλα, μαγειρικά σκεύη) συνεισφέρουν στο δυναμικό της οικογένειας; Πώς επηρεάζεται από το δυναμικό της οικογένειας; Πώς η ευρύτερη (κοινωνική) τεχνολογία και οι αλλαγές της επηρεάζουν τη δομή και την οργάνωση της οικογένειας;

Οικονομική Διάσταση: Πώς ο πλούτος (οτιδήποτε δυσεύρετο και χρήσιμο) κατανέμεται μέσα στην οικογένεια; Πώς η ευρύτερη οικονομία επηρεάζει την οικογένεια; Ποιό είναι το γενικό οικογενειακό εισόδημα; Προέρχεται μόνο από ένα μέλος; Δύο; Αν είναι έτσι, μοιράζεται εξ ίσου; Ή σύμφωνα με ποιές αρχές;

Πολιτική Διάσταση: Πώς η ισχύς και η επίδραση κατανέμεται και ασκείται μέσα στην οικογένεια; Τί επίδραση έχει η πολιτική διάσταση στην ευρύτερη κοινωνία πάνω στην εσωτερική δομή και στο δυναμικό της οικογένειας; Υπάρχουν στοιχεία πρόσφατων αλλαγών; Αν ναι, πώς προέκυψαν και ποιές οι επιπτώσεις;

Διαδραστική διάσταση: Με την προκατάληψη της μικροδομής στη βιβλιογραφία της οικογένειας, αυτή είναι η διάσταση που επηρεάζεται περισσότερο. Μαζί με τους ρόλους και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, μπορείτε επίσης να ρωτήσετε τί ρόλο έχει η οικογένεια μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, και αν επηρεάζει την οικογένεια. Τί άλλους ρόλους έχει η οικογένεια στην κοινωνία, και ποιές οι σχέσεις της με την υπόλοιπη κοινωνία εκτός αυτής, και με άτομα εκτός της οικογένειας;

Η Διάσταση των Αξιών και της Αισθητικής: Η έρευνα μπορεί να ρωτήσει αν όλα τα μέλη της οικογένειας μοιράζονται τις ίδιες αξίες. (Του μπαμπά του αρέσει το χιπ χοπ ή η ραπ;) Ποιό είναι το κύρος της οικογένειας σαν σύνολο, και πώς επηρεάζεται από άτομα μέσα σ'αυτό; Τα μέλη της οικογένειας μοιράζονται πολιτικές ιδεολογίες; Οι αξίες και η αισθητική συζητούνται ή θεωρούνται δεδομένα; Πώς τα πρότυπα της κοινότητας και οι κοινωνικές αξίες επηρεάζουν αυτούς μες την οικογένεια; Εναρμονίζονται;

Κοσμοθεωρία:Όλα τα μέλη της οικογένειας παρακολουθούν τα ίδια θρησκευτικά μυστήρια; Είναι μέλη της ίδιας θρησκευτικής οργάνωσης; Μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για την κοσμολογία; Η οικογένεια προσεύχεται μαζί (και μένουν μαζί);

Το αρχείο για τη χρησιμοποίηση των έξι διαστάσεων για την κοινοτική έρευνα μπορεί να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρησιμοποίησή τους για την οικογενειακή έρευνα, ειδικά αφού οι διαφορές μεταξύ οικογένειας και κοινότητας γίνονται ολοένα πιο μπερδεμένες.

Το είδος των ερωτήσεων που ερωτούνται είναι ευρύ και ποικίλο.  Δημιουργούνται παίρνωντας κάθε διάσταση --και ρωτώντας τι θα μπορούσε να είναι κοινωνιολογικά σημαντικό σε αυτή.  Τί υπάρχει σ'αυτή τη διάσταση που επηρεάζει τη δομή και την οργάνωση της οικογένειας;

Αυτοί είναι μερικοί τρόποι πώς οι έξι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό οικογενειακής έρευνας.


Εδώ είναι η λίστα με τις έξι διαστάσεις-- από ιστορική άποψη:

Η Τεχνολογική Διάσταση της Κοινωνίας
  Η Οικονομική Διάσταση της Κοινωνίας
  Η Πολιτική Διάσταση της Κοινωνίας
  Η Θεσμική Διάσταση της Κοινωνίας
  Η Διάσταση των Αξιών της Κοινωνίας
  Η Παγκόσμια Διάσταση της Κοινωνίας

Πηγή:

Baker, Maureen, συντάκτης 
     2005      Families: Changing Trends in Canada, Πέμπτη Έκδοση.
             Τορόντο: McGraw-Hill Ryerson

––»«––
Εάν αναπαράγετε μέρος από την ιστοσελίδα, παρακαλούμε να αναφέρετε τον συντάκτη/ες
και δώστε το σύνδεσμο www.cec.vcn.bc.ca
Αυτή η τοποθεσία φιλοξενείται μέσω του Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός ιστιοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2013.01.11

 Αρχική Σελίδα