Κεντρική Σελίδα
 Αναφορά


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες
Κόμβος

Κοινωνιολογία:
Κεντρική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξης
Συζητήσεις

Χρήσιμα:
Χάρτης Σελίδας
Επικοινωνία
Βοηθητικά Έγγραφα
Βοηθητικά Έγγραφα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

από τον Phil Bartle, PhD

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Πρώτα θα πρέπει να βρείτε προ-εισαγωγικές πληροφορίες.1

Πριν μπείτε για πρώτη φορά στην κοινότητα σε μια δημόσια κατάσταση (είτε ως ερευνητής, είτε ως κινητοποιητής), θα πρέπει να γνωρίζετε αρκετά πράγματα για την κοινότητα. Η σελίδα αυτή προτείνει διάφορους τρόπους για το πως να αποκτήσετε πληροφορίες.

Είναι λίγο παράδοξο ότι μερικές φορές ακόμα και οι ερωτήσεις μπορεί να σας οδηγήσουν στην παραβίαση των τοπικών απαγορεύσεων, αλλά χρειάζεστε τις απαντήσεις ώστε να αποφύγετε να παραβιάσετε τις τοπικές απαγορεύσεις. Με το να κινείστε προσεκτικά και με το να θυμάστε ότι έχετε αυτιά και στόμα, μπορείτε να διαπιστώσετε ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και να πράξετε αναλόγως. Όσα ακολουθούν είναι ένα σύνολο προσεγγίσεων που μπορείτε να υιοθετήσετε.

Προσπαθείστε να συναντήσετε ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την κοινότητα, πρώτα με εκείνους που ζουν εκτός κοινότητας και στην συνέχεια με εκείνους που μπορεί να ζουν εκεί. Αυτοί περιλαμβάνουν δασκάλους, ηγέτες εκκλησιών, ναών ή τζαμιών, τοπικούς ή περιφερειακούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, και κατ' επέκταση (υγεία, γεωργία) παράγοντες που επισκέπτονται την κοινότητα. Κρατήστε σημειώσεις.

Οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να σας κατευθύνει προς ένα πρόσωπο που έχει βαθύτερη γνώση της κοινότητας και να σας δώσει οδηγίες σχετικά με το αποδεκτό πρωτόκολλο προκειμένου να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Πριν οι άνθρωποι μάθουν ότι θα επισκεπτείτε μια κοινότητα, να κάνετε μια γρήγορη, ανεπίσημη έρευνα για να καθορίσετε κρίσιμες πληροφορίες οι οποίες θα επηρεάσουν την είσοδο σας στην συγκεκριμένη κοινότητα. Κρατήστε σημειώσεις.

Συμμετάσχετε σε συνηθισμένες συζητήσεις προκειμένου να ανακαλύψετε κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την συνεργασία και την οργάνωση της κοινότητας. Προσπαθήστε να βρείτε, σε συνηθισμένες συζητήσεις με έναν έμπιστο πληροφοριοδότη, ποιοί είναι οι "πολιτικοί πειρατές", αυτοί που θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τα πράγματα προς δικό τους όφελος. Κρατήστε σημειώσεις.

Όταν συναντάτε άτομα που αισθάνεστε ότι θα μπορούν να είναι καλοί πληροφοριοδότες, ζητήστε τους να σας υποδείξουν πρόσωπα με παρόμοιο πνεύμα. Ρωτήστε για το τοπικό πρωτόκολλο, για δραστηριότητες όπως οι χαιρετισμοί, τα δώρα, η διατροφή και οι έπαινοι. Κρατήστε σημειώσεις.

Αυτά τα είδη δραστηριοτήτων για συγκέντρωση πληροφοριών μπορούν να συμπληρώσουν την προηγούμενη, ορθόδοξη, διακριτική έρευνα όπως η εξέταση διαθέσιμων στοιχείων της απογραφής, δημοσιεύματα εφημερίδων, βιβλιογραφική έρευνα και κυβερνητικές εκδόσεις. Αργότερα, αν εσείς κινητοποιείτε, θα καθοδηγήσετε τα μέλη της κοινότητας μέσω της συμμετοχικής εκτίμησης να εκτιμήσουν τις παρούσες συνθήκες και όσο περισσότερα γνωρίζετε από πριν για την κοινότητα, τόσο ικανότερα θα φέρετε σε πέρας αυτή την δραστηριότητα.

Δείτε: Τι είναι Κοινότητα;

Υποσημείωση:
1. Φυσικά, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν ισχύουν όλες για όσους από εσάς κάνετε έρευνα στην δική σας οικογένεια ή κοινότητα. Ωστόσο μια κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται πάντα: "κρατήστε σημειώσεις."

––»«––
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο www.cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Vancouver (VCN) (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design by Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2013.01.11

 Κεντρική σελίδα