Naslovna strana
Prevodi:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


RAZVOJ KAPACITETA

Unapređenje snage organizacije

autor Phil Bartle, PhD

preveo Dragan Mićić


Uvod u modul (Čvorište)

Uključena dokumenta Razvoj kapaciteta Modul

Kako agencija postaje jača?

Dobio si zadatak. Tvoja agencija i mala lokalna NVO su pregovarale o programu razvojne pomoći. Među raznim delovima tog sporazuma, ti si dobio zadatak od tvoje agencije da pomogneš manjoj organizaciji da razvije svoj kapacitet. Sada treba da razviješ strategiju svog delovanja i da je implementiraš

Mnogi od modula na ovom sajtu mogu da ti pomognu. Na primer, jedan od njih je Menadžment trening modul (pogledaj) Menadžment treningiČetiri osnovna pitanjaOvaj modul "Razvoj kapaciteta" identifikuje šesnaest osnovnih elemenata kapaciteta i vodi te u planiranju i sprovođenju participatornih metoda stimulisanja i vođenja organizacije tvog klijenta u razvoju njenih sopstvenih kapaciteta

Korišćena metodologija je bazirana na "Pristupu osnaživanja" u cilju jačanja zajednica koje su marginalizovane i koje se suošavaju sa siromaštvom

Kapacitet znači "sposobnost". Sposobnost da se uradi šta? Sposobnost da se sprovedu funkcije i ciljevi organizacije (ili zajednice/društva) je determinisan njenom snagom. Proces jačanja (prikupljanja više snage) se zove "osnaživanje"

Jedan od važnih principa metodologije osnaživanja je da organizam, bez obzira da li je biološki ili sociološki, postaje jači kada se angažuje u nekoj vrsti borbe, a postaje slabiji kada mu se nešto daje ili se stvari obavljaju za njega, u slučajevima kada to može sam da pribavi ili obavi. Kao u razvoju zajednice, tvoja uloga je da stimulišeš, vodiš i podstakneš organizaciju klijenta da preduzme akciju, kako bi pomogla sebi i kako bi se više oslanjala na sebe

Trening i vođstvo koje obezbeđuješ izbegava "milosrdni pristup" (koji slabi) i promoviše učešće u donošenju odluka

U situacijama kada postoji značajna zavisnost (oslanjanje na spoljnu pomoć; pogledaj) Sindrom zavisnostičlanovi organizacije klijenta će pitati nešto tipa: "Šta nam tvoja pomoć donosi?" ili "Šta ćeš uraditi za nas?" Važno je imati sastanak sa njima i objasniti im da ako žele postati snažniji moraju da urade neke stvari za sebe; ono što im ti donosiš su usmeravanje i trening ali resurse moraju obezbediti sami ako žele da postanu snažniji

Sportista (atleta) mora da radi svoje vežbe; njegov trener (ti) ne može da radi sklekove za njega. (Ako tvoja organizacija, takođe, obezbeđuje finansije i druge resurse za organizaciju klijenta bićeš efikasniji ako si sposoban da se distanciraš od takve podrške (milosrđa)).

Istih šesnaest elemenata snage koji se mogu koristiti za merenje razvoja kapaciteta organizacije, zajednice ili društva, u ovom modulu, su, takođe, fokus tvog rada - tvoje intervencije - usmeravanja, stimulisanja i podsticanja organizacije klijenta da učini sebe jačom (vidi Principi ojačavanja).

Organizacija klijent može biti lokalna NVO kao što je pomenuto ranije. To, takođe, može biti međunarodna NVO ili programska zemlja ili regionalni program te velike NVO. To može biti vladino ministarstvo, odelenje, agencija ili program. To može biti lokalna, oblasna ili regionalna vlast i njeni zaposleni. To može biti privatna kompanija, mikor biznis, mali preduzetnik, kreditna zajednica, ili ispostava velike multinacionalne kompanije. To može biti UN agencija, odelenje ili program. Imenica "organizacija" u ovom modulu može biti bilo koji od ovih primera

Na kraju, ne bi trebalo da postoji neki striktan recept koji treba pratiti. Umesto toga, uči principe i tehnike koje su prezentovane na ovom sajtu, nadgledaj i analiziraj situaciju i kreiraj sopstvenu strategiju. Uvek zzapamti da su tvoja ukupna sredstva i cilj "participatorni" gde ti promovišeš puno učešće tvojih klijenata u procesu donošenja odluka

––»«––
Komplementarni moduli Principi osnaživanja, Merenje snage

Podnošenje izveštaja zajednici


Podnošenje izveštaja zajednici

Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogani i izreke: Sledeći liniju manjeg otpora, sve reke krivudaju,
a neki ljudi postaju iskvareni


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 06.10.2011.

 Glavna Stranica