Home Page


Tłumaczenia:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

MATERIALILZM DIALEKTYCZNY

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczyła Karolina Durda

Konspekt Szkoleniowy

An Early Theory of Change

Poglądy Karl'a Marx'a na temat przemiany, zrodziły się pod wpływem pism filozofa GWF Hegel'a, który opracował koncepcję dialektyki.  Ten pogląd oparty był na idei, że wszystko posiada wewnątrz siebie nasiona samodestrukcji, lecz z popiołów tejże samodestrukcji wyrasta nowa forma.  Cykl opisany był jako teza, antyteza i synteza.  Niektórzy widzą w tym podobieństwo do klasycznych greckich i łacińskich mitów o Ptaku Feniksie, który leci zbyt blisko słońca i płonie, oraz do mitów Atapasków z Wielkich Równin Ameryki Północnej o początku stworzenia.

Marx przyjął tą ideę i zastosował ją w odniesieniu do społeczności mówiąc, że pochodzenie przemiany jest wyłącznie materialistyczne.   Innymi słowy znaczy to, że pochodzenie przemiany należy do kulturowych wymiarów technologii i ekonomii.  Jak Ludzka technologia rozwijała się od zbieracko/myśliwskiej, poprzez agrokulturową (uprawa roślin/chodowla zwierząt), aż do przemysłowej rewolucji, zmiany w technologii prowadziły do zmian w społecznej organizacji, oraz w obszarze wierzeń i wartości.

Proste społeczności zbieracko łowieckie, mówi Marx, miały "prymitywny komunizm."  W społecznościach agrarnych, które nazywa faudalnymi, główny konflikt był pomiędzy  właścicielem ziemi lub arystokratą, a tymi, którzy pracowali na tej ziemi.

Główny konflikt w epoce przemysłowej był pomiędzy:

  • pracownikami, których nazywał proletariatem, z Łaciny, którzy potrafili przetrwać dzięki sprzedawaniu swojej pracy, a

  • właścicielami fabryk, których nazywał burżuazją, którzy potrzebowali rąk do pracy, by czerpać zyski.

Wykorzystywana klasa chciała zmiany w kierunku zwiększenia równości i czerpała by z takiej zmiany korzyści, podczas gdy wykorzystująca klasa opierała się takiej zmianie.  Jako że społeczeństwo miało w sobie ziarna destrukcji, prosty komunizm rozpadł się, a jego miejsce zajął feudalizm, następnie faudalizm upadł i został zastąpiony przez kapitalizm. Marx oczekiwał, że kapitalizm się rozpadnie z powodu ogromnego napięcia pomiędzy pracownikami i właścicielami i że w wyniku nieuniknionej rewolucji nastąpi komunizm, gdzie ekonomia oparta byłaby na sloganie, "Od każdego według jego możliwości, do każdego według jego potrzeb."

To podejście zwane jest materializmem dialektycznym.

Marx, który zmarł w 1883 roku, oczekiwał, że komunistyczna rewolucja nastąpi jako wynik napięcia pomiędzy pracownikami a właścicielami fabryk. Co ciekawe, dwie znaczące rewolucje komunistyczne miały miejsce w Rosji (1917) i w Chinach (1949), dwóch społeczeństwach, które w owym czasie były faudalno agrarne.

──»«──
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
──»«──
Ostatnia aktualizacja: 2012.10.16

 Home page