Home Page


Tłumaczenia:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Srpski
中文

                                        

Inne strony:
Słowa Kluczowe
Moduły

Socjologia:
Socjologia
Teksty socjologiczne

Pożyteczne:
Mapa
Kontakt
Dokumenty do użycia
Pożyteczne Linki

TRZEJ KLASYCZNI SOCJOLODZY

Marx, Weber, Durkheim

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczenie: Karolina Durda

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Artykuły zawarte w tym Materiale Szkoleniowym Socjolodzy Klasyczni

Trzej Ojcowie Socjologii

Socjologia miała swój początek w połowie XIX wieku, w samym środku europejskiej rewolucji przemysłowej.

Pod wieloma względami była to odpowiedź na to co sie działo i jak dziennikarze komentowali wykorzystywanie, biedę, opresję i niedolę klasy pracującej.

Karl Marx nie uważał siebie za socjologa, jednak analizawał rewolucyjną społeczną przemianę i dostrzegał konflikt pomiędzy pracownikami a właścicielami fabryk.

Na podstawie jego pism powstały trzy główne perspektywy socjologiczne, z których jedna nazywa się podejściem konfliktowym.  On sam nie wynalazł tego terminu czy perspektywy.

Max Weber był przeciwny materialistycznej etyce Marx'a i głosił, że czynnikiem napędzającym przemianę społeczną była zmiana wartości, wierzeń i ideałów, wynikająca z kalwinowskiej i protestanckiej rewolucji.

Chociaż Weber nie wynalazł tego terminu ani perspektywy, jego pisma przyczyniły się do powstania czegoś, co dziś nazywamy symboliczną interakcją.

Durkheim również przeciwstawiał się Marx'owi lecz w inny sposób. Patrzył na "fakt społeczny" sugerując, że odnosi się on do statystycznego wskażnika każdej czynności, w kontraście z osobistymi czynami jednostki.

Utrzymywał, że nie powinniśmy próbować wyjaśniać wydarzeń społecznych w odniesieniu do wydarzeń indywidualnych, metody znanej jako redukcjonizm.

Choziaż nie wynalazł terminu czy perspektywy, pisma Durkheim'a przyczyniły się do powstania czegoś, co dziś nazywamy funkcjonalizmem.

Podczas gdy ogromna wrzawa powstała w naukach społecznych pomiędzy zwolennikami tych trzech poglądów, post modernistyczne podejście jakie prezentujemy na tej stronie sugeruje, że wszystkie trzy trendy są ważne i że odnoszenie się jednocześnie do wszystkich trzech poglądów daje nam głębsze spojrzenie na społeczeństwo.

––»«––

Szkolenie w Zarządzaniu

Szkolenie w Zarządzaniu

––»«––
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 2012.06.03

 Home page