Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

English
Català
Español
Français
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

STUDIJI SLUČAJA AKANA

Matrilineal groups in West Africa

Autor: Fil Bartl, Dr.

Preveo Goran Petkovic

Materijal Za Obuku

Primer velike raznovrsnosti rodbinske aranžmana

Kwawu Elder:

U Kanadi, kao i u mnogim drugim zapadnim zemljama, žive ljudi koji su emigrirali iz stotine različitih zemalja.  Ovo je jedan on nekoliko faktora koji doprinosi velikoj raznovrsnosti porodičnih formi i funkcija u Kanadi.

Da bih demonstrirali variacije porodica, mi uzimamo za primer Akan narod iz zapadne Afrike.  Vidi: Kanadska Imigracija (Gana).

Reč familija je latinskog porekla.  Znači domaći robovi.  Reči s istim značenjem nema u Akanskom jeziku.  Porodica nije univerzalna institucija.  Društveni naučnici su pre mislilida je nuklearna familija bila centralni elemenat ili građevinski blok celokupnog rodbinskog sistema.  Ali nije i tako u majčinskolinijskim društvima.  U Akanskom društvu nuklearna familija nije centralni element, niti postoji reč za familiju niti se praktikuje.  Akansko društvo ima dve reči koje su slične:  Rečabusua je grupa zajedničkog porekla, dok je reč fifo” (bukvalno "ljudi kuće") znači stambena grupa.  Kad Akan ljudi u Kanadi koji govore engleski jezik govore o svojim porodicama u Africi  Oni koriste reč "abusua."

Šta je to grupa zajedničkog porekla?  To je kao korporacija.  Članovi su krvno vezani, i ljudi vezani brakom ne pripadaju toj korporaciju.  U majčinskolinijskim društvima to znači da svi članovi grupe pripadaju toj grupi samo ako i njihova majka pripada toj grupi  Tvoj otac ili tvoja supruga nemogu pripadati istoj abusua kao ti.

Grupe imaju otprilike stotinu do dve stotine članova (broj je jako teško proceniti).  To nije komunalna organizacija; postoji podela rada koja nejednakosti među njima.  Šira familija može posedovati zemlju, kuće, božanstva.

Zbog lakšeg razumevanja stukture, uzmite sebe kao primer.  Vaš otac ili supruga ne mogu pripadati grupi dok vaše majke brat može.   Od vaše majčine, majke, majkčine sestrine kćerke sin pripada grupi.  Vaše sestre deca pripadaju.

Akanska Rodbina:

Student je pitao da li je Akan majčinskalinija slična tom od zapadne obale prvih nacija (aboridžinska)društva.  Prve nacije zapadne obale su jako raznolike, sa Tlingit i Thimšian na severu, Haida na zapadu, Vakašan južno odatle, i Sališ na južnoj obali.  Idući od severa južno majčinskolinijska i očinskolinijska društva se mešaju.  Akan imaju reč za rođak klasiran kao "irokezi" (kao u južnom Ontariju idući od Montreala do Windsora).  Vidi BC vlada (prve nacije BC-je).

Majčinskalinija nije isto što i matrijarhija.  Nastavak "liny" odnosi se na poreklo, dok nastavak "arhi" znači vladavina.  Akan rodbinski sistem je linijski, i žene ne dobivaju automatski vlast. Mi koristimo reč "ginokratija" što znači  da je jedan deo vlasti, bogarstva i nezavisnosti je dat ženama.  Vidi moj članak Prikrivena ginokratija.”  Imale su mnogo povoljniji status nego žene u zapadnim društvima i društvima s patrijahalnim očevinskolinijskim društvima.  U Istočnoj Africi, naprimer, žene su ugnjetavane i pokorne u poređenju s onim ženama u Akan društvu.  Bilo bi logično da se pod matrijahijom podrayumeva da su žene vođe, ali to nije pronađeno u ni jednom proučenom društvu

Covert znači skriven.  U Akan društvu nije evidentno da žene drže višu vlast, bogatstvo i da su tako nezavisne.  Uticaj i vlast žena u Akan društvu, pored nekoliko žena poglavica, sveštenica, uticaj žena je prikriven.

Na vrhovnom sudu gde od deset članova devet su muškarci, žena se može naći u teškom pložaju kad se razmatraju pojedini slučajeva.  Oni će se razići i svaki od njih će otići svojoj majčinskolinijskoj kući (gde se još uvek čuvaju stoilice umrlih) gde će se posavetovati sa svojim umrlim pretcima.  Ustanovil se je da se oni savetuju sa starijim ženama iz majčinskolinije.

Majčinskolinijski Akan narod se je širio i proširio na ranije očelinijske Guan predele.  Majčinskalinija koja se bazira na konfederaciju majčinskihlinija je bolja osnova za više efektivniju organizaciju za rat, nego očinskalinija u kojoj ne postoji konfederativni mehanizam.  Konfederacija je strukturirana kao u vojsci, u kojoj jedna linija je određena za svaku od četiri pozicije raspoređenja, levo, desno, napred i nazad, plus unutrašnje afere i glavni štab.   I kao fudbal ili hokej tim svaki od njih ima različite ali povezane uloge koje ih čine jačim.

Visoka stopa razvoda je funkcionalna u svim majčinskolinijskim društvima.  Kad članovi ne usmere svu svoju pažnju svojim suprugama i supruzima, to pojačava snagu abusua.  Muževi i žene bi živeli u privremenoj zajednici, kao kad su živeli u susednim selima baveći se zemljoradnjom, ili u gradovima zbog posla ili zanata.  Žene su imale moć, bogatstvo, i nezavisnost (pogotovo od svojih očeva i muževa), tako da nisu morale ostati u svojoj nuklearnoj porodici zbog financijske sigurnosti.  Često bih se članovi sela vraćali kući zbog pogreba ili Uskrsa itd.  Obično muž i žena u poseti ostajali bi razdvojeni u rodbinskim kućama iz koijh potječu, iako u svojoj sopstevenoj kući žive zajedno.  Ovo je uobičajena praksa koja je proučavana i zabeležena u literaturi, deca idu iz mamine kuće u tatinu kuću noseći večeru na svojim glavama.

Kad muškarac ima dve ili više žena, svaka od njih bi ostajala u odvojenim kućama iz kojih potječu (čoveku nije dozvoljeno da oženi dve žene iz iste grupe, jedino bliznakinje mogu postati žene poglavica). Muž bih dao do znanja svakoj od njih kad je njihov red da provedu noć s njim.  Iako dozvoljeno, poligini je jako retka, zbog razloga što većina muškaraca nemože priuštiti sebi više od jedne žene.  U sličaju da žena umre, odgovornost je njene majčinskelinije da obezbedi zamenu.  Brak je simbol konfederacije majčinskolinijske strukture. Svaka majčinskalinija linija je smatrana ženom poglavičine krvne linije.  Kad poglavica umre, i drugog izabere krvna linija, on nasleđuje sva bogatstva i dugove, uključujući i sve žene.  Za mnoge od njih ovo nije uključivalo "bračne dužnosti", nego je više bila forma zbrinjavanja starijih gospođa.  U gradu Obo gde sam ja obavio svoj doktorski rad, poglavica je imao preko trideset strukturnih žena, ali je u stvarnosti živeo samo sa jednom. Istom ženom s kojom je bio pre nego što je postao   poglavica.

Švicarski misionari su došli na Zlatnu Obalu sredinom 19-og veka.  Oni su predstavili Akanskom narodu mnogo više od teologije i rituala Krišćanstva.  Njihov cilj je bio ništa manje nego totalna transformacija Akanskog društva u sistem sličan Švicarskom.

Oni su pokušavali da nametnu ideal nuklearne porodice gde bi žene slušale svoje muževe, ostajale kod kuće i obavljale domaće poslove, odgajale decu dok njihovi muževi bi radili u poljima. Misionari su podsticali Akansko društvo da ukinu poglavičarstvo, majčinskuliniju, pretke, bogove i druge institucije koje su bile potpora ovim starim običajima.

Hrišćanska društvena struktura, gde god je bila usvojena je dovela do pada statusa žena.

Zajedničko prebivanje žene i muža u istom prebivalištu, nije centralni element (građevinski blok) Akanske društvene strukture.  Događa se i zavisno je od toga dali je par u svom rodnom gradu ili je na putu.  Ovaj sistem je razrađen u dalekoj prošlosti kad je odlazak od kuće značio življenje u satelit selima zbog zemljoradnje.  Kad se bračni par vrati u svoje rodno mesto, svako od njih bi ostajalo u kućama majčinskelinije iz koje potječu.  S urbanizacijom, i odlaskom mnogih članova Akanskog naroda trbuhom za kruhom u gradove ili čak u treće zemlje, isti se aranžman koristi.  Kad su kod kuće muž i žena žive skupa, ali kad su na putu negde onda žive odvojeno kao naprimer kad odu na sahrane, ili u posetu rodnom kraju, za verske praznike ili u penziju, naročito ako jedno od njih uspe da se domogne fotelje.

Ova navika odvojenog prebivanja u rodnom kraju i zajedničkog prebivanja kad su od kuće su shvaćene kao društvene promene, mada više prividne nego stvarne. Urbana kućanstva više podsećaju na zapadnjački način prebivanja.

Glagol "venčati" se koristi drukčije u Akanskom jeziku nego u Engleskom. Odnos između jednog para se može privremeno prekinuti ako između njih nastane svađa.

Starije žene imaju ogroman uticaj u upravljanju abusuanskim aferama.  Većina tog nije javno.  Potajno se obavlja.  Stariji (9 od 10 su muški) u vrhovnom veću često uzimaju pauzu da se posavetuju s predacima.  Svako od njih ide svojoj majčinskolinijskoj kući na ručak a ujedno i da se posavetuju s starim ženama koje su dio njihove abusuamajčinskolinijske kuće.  Stare žene bolje barataju s činjenicama koje se tiču rodbinskih korena, a one imaju i veliki uticaj na odluke koje se donesu u vrhovnom veću.

Odvajanje i razvodi –– pogotovo nakon rođenja dece i tokom njihovog odgoja.  Ovo se smatra potrebnim elementom za održavanje abusua (linije).  Visoka stopa razvoda je česta među društvima s majčinskolinijskim uređenjem.

Imigranti u Kanadi su se našli u između dve različite kulture.  Ovo je posebno važno za doseljenike Akanskog porekla.  Kao i većina imigrantskih društava u Kanadi, Akanski imigranti održavaju veze s svojim abusuama kod kuće.   Pošto je njihov običaj da žive skupa kad su od kuće, Akansko društvo izgleda kao da se je potpuno asimiliralo u Kanadsko društvo.

Budući da sve veći broj imigranata koji dolaze u Kanadu iz drugih delova sveta s totalno različitom društvenom strukturom od te u Kanadi, naše društvo postaje sve više heterogeno.  Studenti sad razmišljaju o svojim karijerama, zbog kojih studiraju kriminologiju, socijalni rad, rano detinstvo, i svaku drugu karijeru koja bih zahtevala interakciju sa ljudima iz raznih zemalja. Korisno je baciti pogled na Akanski porodični sistem samo da se dobije predstava kako jedna porodica može izgledati sasvim slična našoj ali u stavri biti potpuno drigačija.

Iako se ovi zapisi odnose na prilike u Kanadskom društvu, sličan se proces odvija i u drugim delovima sveta kao što je sva Severna Amerika i Zapadna Evropa.

Vidi moje više tehničke eseje, Skrivena Ginokratija i tri duše.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.12

 Glavna Stranica