Home Page


Tłumaczenia:

English
Español
Filipino
Français
Italiano
Português
Română

                                       

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

TERMINOLOGIA MAŁŻEŃSTWA

Where rules are implied

napisał Phil Bartle, PhD

przetłumaczone przez Adama Chmielnickiego

Konspekt Szkoleniowy

Spójrzmy na kilka technicznych terminów, których używamy do określeniam różnych reguł dot. małżeństwa

Wiele z nich jest już w słowniczku, lecz my gromadzimy je tutaj w celu ich porównania i rozróżnienia.

Jeśli spoglądasz na te reguły, upewnij się, że wiesz, iż każda z tych reguł nakazuje lub zabrania, wskazuje preferencje, zaleca lub zezwala.

Przyrostek "-gamia" jest często używany i może być postrzegany jako wskazujący małżonka lub małżeństwo.

W różnych kulturach są różne stopnie sformalizowania i rozpoznania społecznego konkubinatu.

W zachodnioafrykańskim społeczeństwie Akan społeczne i społecznie uznane, niemałżeńskie współżycie jest nazywane mpna.

Kapłanka jest małżonką jej boga ale może mieć mpna z ojcem jej dzieci.

W Kanadzie osoby, które żyją razem w konkubinacie bez zawierania legalnego związku małżeńskiego, mogą być traktowane jako małżonkowie po upływie pewnego, określonego czasu.

Prawo małżeńskie pozostaje w zakresie jurysdykcji prowincjonalnej w Kanadzie i jego zasady są różne w zależności od prowincji.

Bardzo często imigranci do Kanady przywożą swoje praktyki i zwyczaje małżeńskie, następnie modyfikują je i adaptują aby uczynić zadość wymogom prawa.

Ponieważ posiadanie więcej niż jednej żony jest w Kanadzie nielegalne są przypadki, gdy muzułmanie z Bliskiego Wschodu, nawet po spełnieniu inych wymagań imigracyjnych mogą być pozbawieni statusu imigrantów z uwagi na posiadanie więcej niż jednej żony.

Bigamia oznacza posiadanie dwojga małżonków od przedrostka "bi-" oznaczającego dwa. Jest specyficzną formą poligamii.

Jest ona nielegalna w Kanadzie i społecznościach zachodniej Europy. To prawo odzwierciedla chrześcijańską historię i wartości.

Endogamia oznacza małżeństwo w ramach tej samej grupy od "endo-” oznaczającego "wewnątrz".

Etniczna i rasowa endogamia oznacza, że osoba musi wybrać partnera z tej samej grupy etnicznej lub rasowej.

Jest to dozwolone w Kanadzie i praktykowane przez niektóre grupy imigrantów, ale nie jest to postrzegane jako zgodne z kanadyjskimi wartościami równości rasowej.

Egzogamia oznacza małżeństwo z kimś spoza własnej grupy od przedrostka "egzo-" oznaczającego "na zewnątrz".

Najmniejszą grupą pozostającą na zewnątrz, z którą można zawrzeć związek małżeński lub uprawać seks jest bliska rodzina i tabu kazirodztwabliskie do uniwersalnego, zabrania tego

Egzogamia w ramach własnej linii genealogicznej, kiedy małżeństwa są dozwolone tylko poza linią genealogiczną danej osoby, jest postrzegana jako rozszerzenie tabu kazirodztwa.

Monogamia oznacza małżeństwo z jedną osobą, od przedrostka "mono-" oznaczającego jeden.

W ideologii chrześcijaństwa praktykowanej w Europie i Ameryce Północnej, jest to rządząca reguła.

Seryjna monogamia oznacza kilku partnerów po kolei, jeden za drugim.

Poliandria oznacza posiadanie więcej niż jednego męża od "andria" oznaczającego czynnik męski, Jest ona praktykowana bardzo rzadko i może być znaleziona w kilku miejscach w Nigerii i północnowschodnich Indiach.

Poligamia oznacza więcej niż jednego małżonka i obejmuje zarówno poliandrię jak i poligenię  Ponieważ poliandria jest bardzo rzadka, poligamia jest często używana zamiast poligenii.

Poligenia oznacza więcej niż jedną żonę, od przyrostka "genia" oznaczającego kobietę.

Większość znanych kultur i społeczeństw dopuszcza poligenię (wielożeństwo), ale w społecznościach tych bardzo niewielka proporcja jest małżeństw poligenicznych.

Większość mężczyzn przytacza dodatkowe wydatki jako uniemożliwiające im posiadanie więcej niż jednej żony.

W USA i Kanadzie grupy taki jak Mormoni i Oneidzi zezwalają na wielożeństwo.

Jako że cudzołóstwo nie jest nielegalne w wielu miejscach, może być praktykowane tak długo jak prawo nie wymaga uznania więcej niż jednej takiej relacji jako małżeństwa.

––»«––
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 2011.08.21

 Home page