Home Page


Tłumaczenia:

English
Español
Filipino
Français
Português
Română

                                       

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

DOM contra PRACA - KONFLIKT

Paid vs unpaid

napisał Phil Bartle, PhD

przetłumaczone przez Adama Chmielnickiego

Konspekt Szkoleniowy

Dlaczego konflikt pomiędzy pracującymi poza domem a pracującymi w domu nabrał intensywności?

Dzisiejsze społeczeństwo posiada ekonomię bazującą na pieniądzach i rynku.

Oznacza to, że większość wymogów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego związane jest z potrzebą pieniędzy (aby zapłacić za czynsz czy kredyt hipoteczny, pożywienie, energię, wodę, podatki, rozrywkę).

Jednocześnie w związku z wysokimi kosztami pracy większość z nas nie może pozowolić sobie na to, aby wynająć jakąś osobę, by przychodziła do niego i wykonywała prace domowe (pranie, gotowanie, czyszczenie, opiekę nad dziećmi).

Oznacza to, iż są dwa rodzaje pracy konieczne do prowadzenia gospodarstwa domowego, płatna praca na zewnątrz własnego domu i praca we własnym domu, nieodpłatna.

Obie są potrzebne.

Ma to szersze zastosowanie w przypadku życia w mieście, niż na wsi.

W naszej historii i w świetle naszych idei, w przeszłości dokonywaliśmy prostego podziału, mężczyźni (ojcowie, mężowie) pracują poza domem odpłatnie a kobiety (żony, matki) pracują w domu bez zapłaty.

Ten stan jako idealny jest w dalszym ciągu podtrzymywany przez religijnych konserwatystów, choć nie jest on uniwersalny. Ani, jak odkrywamy, nigdy nie był uniwersalny.

To jest produkt rewolucji przemysłowej.

Ten konflikt patrząc z punktu widzenia socjologii, bazując na punkcie widzenia Marksa że nierówność wynika za stosunków produkcji, bazuje na idei walki o rzadkie surowce, co leży u podstaw konfliktu.

W rodzinie te relacje postawione są odwrotnie.

Konflikt bazuje na potrzebie zarówno pracy na zewnątrz jak i wewnątrz domu i rywalizacji o nie wykonywanie potrzebnej pracy w domu.

Wielu mężczyzn jest przyzwyczajonych do sytuacji, w której od mężczyzny oczekuje się odpatnej pracy poza domem, zaś od kobiety pozostania w domu i wykonywania prac domowych nieodpatnie. W kontraście wiele kobiet pyta dlaczego mają zostawać w domu, skoro posiadają potrzebne umiejętności, szkolenie i doświadczenie do pracy poza domem.

To, co zazwyczaj się zdarza, to to, iż kobiety muszą pracować poza domem, a potem wracać do domu i tam pracować nieodpłatnie.

To jest podstawą konfliktu domowego.

3 różne sytuacje mogą zaistnieć: (1) mężczyźni pracują poza domem a kobiety w domu, (2) kobiety pracują zarówno w domu jak i poza domem, (3) kobiety i mężczyźni wspólnie dzielą zarówno pracę na zewnątrz domu jak w domu.

Zmiany w tym zakresie nie pojawiają się natychmiastowo, więc niektóre rodziny wielogeneracyjne mogą mieć wszystkie 3 schematy pracy jednocześnie.

Praca kobiet poza domem za odpłatnością rozwinęła się znacznie w latach 1914-1919 (I Wojna Światowa) kiedy wielu mężczyzn zostało powołanych do wojska, a kobiety były najmowane do wykonywania płatnych prac.

Nie było to trwałe, jakkolwiek i w latach dwudziestych i trzydziestych kobiety powróciły do domów w przeważającej części.

Kryzys lat trzydziestych, z wysokim bezrobociem, spowodował zwolnienie wielu kobiet, by pozwolić na pracę mężczyznom.

II Wojna Światowa to podobna sytuacja jak w przypadku poprzedniej wojny światowej, gdy wiele kobiet otrzymywało płatną pracę poza domem.

W tym przypadku kobiety także wstępowały do wojska.

Po II Wojnie Światowej, powrót kobiet do domów był już mniejszy, niż w przypadku wcześniejszej sytuacji i większa była akceptacja dla kobiet pracujących poza domem.

Ruchy feministyczne nie były przyczyną tego stanu rzeczy, lecz raczej jego odzwierciedleniem.

My wiążemy te zmiany wewnątrz rodziny, wzrost liczby kobiet pracujących poza domem za odpłatnością, z szerszym zmianami ekonomicznymi i politycznymi, zmianami społecznymi, a narastający konflikt pomiędzy mężczyznami i kobietami wewnątrz gospodarstwa domowego jako rezultat zmian w zakresie odpowiedzialności członków rodziny.

––»«––
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 2011.08.21

 Home page