Strona główna
 Alfabetyzacja
Tłumaczenia:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


autor Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Anna Riondet


9. Kładź nacisk na języki i alfabety najpowszechniej używane:

W przypadku podstawowej alfabetyzacji nie powinno mieć znaczenia jakiego języka lub alfabetu używasz w swoim programie nauczania. Żaden nie jest absolutnie lepszy od innych. Wybór powinien opierać się na tym, co ogół społeczności najpowszechniej zna i co rozumie. Raz jeszcze adekwatność i przydatność muszą być głównymi kryteriami wyboru. Musisz znać tę społeczność.

Niekiedy jeden język posługuje się więcej niż jednym alfabetem. Hindi i Urdu, na przykład, są zasadniczo tym samym językiem, przy czym hindi pozostaje pod wpływem hinduizmu a urdu islamu. Alfabet hindi jest pochodną sanskrytu poprzez staroperski, podczas gdy alfabet urdu (pisany od prawej do lewej) jest pochodną arabskiego ale z naleciałościami perskimi. (Sam język jest pochodną perskiego). Współczesny alfabet japoński (japoński posługuje się trzema alfabetami, w tym jednym chińskim) jest matrycą, w której każdy znak jest kombinacją spółgłoski, po której następuje samogłoska. Podobnie jest z 240 literami alfabetu amharskiego w Etiopii. Rozróżnienie między spółgłoską a samogłoską jest oczywiście specyfiką języków europejskich opartych w większości na alfabecie łacińskim.

Możesz posługiwać sie kilkoma alfabetami w pracy, pokazując jak jedno słowo może być zapisane na różne sposoby w zależności od alfabetu. Jedynym wymogiem jest to, aby używane przez ciebie alfabety były powszechnie rozumiane przez społeczność.

W dużej części Afryki używany jest tylko jeden alfabet, oparty na językach europejskich i często wprowadzony przez chrześcijańskich misjonarzy. To, że go używasz nie oznacza, że musisz w sposób demagogiczny kłaść nacisk na "poprawną" europejską ortografie i gramatykę. Powinna kierować tobą zasada, że to, czego uczysz uczestników ma być praktyczne, zrozumiałe i nadające się do użycia (a niekoniecznie "poprawne").

Uwagi do powyższego (długi dokument)

Do listy zasad

Do streszczenia zasad

––»«––

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 Strona główna

 Alfabetyzacja