Strona główna
 Alfabetyzacja
Tłumaczenia:

Bahasa Indonesia
Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki


autor Phil Bartle, PhD

tłumaczenie Anna Riondet


14. Unikaj czerpania z konwencjonalnych programów nauczania – opracuj własny:

Jakże kuszące jest, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz prowadzić program alfabetyzacji, aby pożyczyć książkę z czytankami z pobliskiej szkoły i zacząć z niej uczyć.

Wykaż determinację i unikaj tego podejścia.

Przyjrzyj się dokładnie takiej książce. Jakie słowa zawiera? Ile spośród nich ma związek z tym, co istotne dla uczestników?

Mimo, iż wkłada się wiele wysiłku w dostosowanie podręczników w poszczególnych krajach do obrazu i idei danego kraju, żaden podręcznik nie może odzwierciedlać całej gamy czynności, rzeczy i idei występujących w narodzie; społeczności bardzo się bowiem różnią między sobą. Ponadto, sporządzenie twojej własnej listy słownictwa, w efekcie pracy grupowej z uczestnikami, pomaga im w usamodzielnianiu się i mogą się bliżej identyfikować z wybranym (przez siebie) słownictwem.

Twoim kryterium w doborze metod nie może być to, czy są one konwencjonalne czy nie, ale to, czy rzeczywiście wpływają one na zwiększenie liczby osób piśmiennych w społeczności.

Uwagi do powyższego (długi dokument)

Do listy zasad

Do streszczenia zasad

––»«––

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011

 Strona główna

 Alfabetyzacja